Jakob formger världens mål


– Inget av det här skulle ha varit nödvändigt för två generationer sedan, säger Jakob Trollbäck när vi tittar på FN:s 17 stilrena globala mål. Det är hans val av ord, färg och form som sprids över världen och ska hjälpa sju miljarder människor att förstå varför och hur vi ska rädda planeten. Svåra och komplexa frågor, som på ett sinnrikt sätt bearbetats så att de framstår som enkla.Jakob Trollbäck tolkade och designade de mål som alla människor, företag och organisationer globalt ska arbeta vidare med fram till 2030 och som är livsviktiga för allas vår existens. – Jag är glad och tacksam för att det här projektet kom till just mig och att jag var en bra person för jobbet, säger han.
Foto: Marica Lindblad

Jakob formger världens mål

– Inget av det här skulle ha varit nödvändigt för två generationer sedan, säger Jakob Trollbäck när vi tittar på FN:s 17 stilrena globala mål. Det är hans val av ord, färg och form som sprids över världen och ska hjälpa sju miljarder människor att förstå varför och hur vi ska rädda planeten. Svåra och komplexa frågor, som på ett sinnrikt sätt bearbetats så att de framstår som enkla.

Jag träffar Jakob Trollbäck i Gamla stan i Stockholm, där
hans nya byrå The New Division har sitt kontor. Jakob har efter 25 år i New
York åter valt Stockholm som bas. Hans byrå Trollbäck+Company drivs vidare i
New York och engagemanget i viktiga samhällsfrågor fortsätter på båda sidor av
Atlanten.

Jakob knyter redan i början av vårt samtal an till frågor om socialt
engagemang, jämställdhet och mångfald. Det är frågor som han verkligen brinner
för. Svenske Jakob Trollbäck har mycket gemensamt med hur vi lärt känna FN:s
globala mål. Han är engagerad, färgstark och driver sitt arbete med ett vaket
öga.

– Tänk på information som en karta, med olika förstoringsgrader. Vid ett
tillfälle är man bara intresserad av att se kontinenterna och kanske inte
respektive land. Man måste sätta en gräns för informationen och vad som skulle
nå ut av detta. Jag tyckte att det skulle vara superkort och tydligt, berättar
Jakob om hur han steg för steg förenklade texterna om de globala målen.

Han är uppväxt i Stockholm, där han var diskjockey och drev skivaffär på
1980-talet. Han gjorde eget reklammaterial och lite jobb för ett galleri och
kände att han ville utveckla sig mer inom design. Men det visade sig bli en
utmaning att komma in i branschen utan examen från de välkända skolorna. Allt
fler runt honom frågade om det inte var dags för honom att jobba i USA i
stället.

– Flera hade med eftertryck sagt att det skulle gå jättebra för mig i USA,
så efter en tid beslutade jag mig för att pröva New York.

Jakob berättar om sitt intresse för
rörlig design och att han startade en digital del i den firma där han arbetade.
Efter det startade han sin egen firma Trollbäck+Company.

Jakob tar upp datorn och visar en animering som är gjord som inledning till
TED-talks och berättar att rörliga bilder vid den här tiden togs fram för att
de ”såg coola” ut. Men kopplingen mellan animationen och dess verkliga budskap
saknades ofta.

– Jag hade bestämt mig för att design som inte betyder något inte är något
att ha. Jag myntade uttrycket: ”Discard everything that means nothing”.

Flytten till USA blev framgångsrik. Det finns i dag tydliga spår av hans
arbete på en rad stora internationella företag, varumärken och flera tv-bolag,
men också verksamheter som SVT.

– Det var bra att jag inte från början hade förstått hur optimistiska
amerikanerna är. Nu har det ju ändå gått ganska bra. Men tänk om jag hade varit
betydligt sämre på det jag gör – då vet man inte hur det hade slutat.

Det är spännande att lyssna till
Jakob och om hur kan kom i kontakt med globala målen. En viktig länk i kedjan
är Sir Richard Curtis, som ligger bakom filmer som Fyra bröllop och en
begravning
, Notting Hill och Mr Bean.

– Sir Richard Curtis har också arbetat mycket med olika former av
välgörenhet och social aktivism samt Live Aid. Han har ett projekt som heter
Red Nose Day i England, som är en dag där komiker och artister uppträder och
ber allmänheten att donera pengar till barn i nöd i både Afrika och England.
Det här ville han också lansera i New York. Just då hade vi gjort ett ganska
stort projekt för BBC och skapat tre nya tv-kanaler till dem. BBC gillade oss
och de sa till Sir Curtis att han skulle kontakta Trollbäck+Company.

Sir Curtis kontaktade Trollbäck+Company för ett möte om
välgörenhetsprojektet. Mötet blev lyckat och punkterna på dagordningen
avhandlades. Mötet gick mot sitt slut när Sir Curtis plötsligt sade: ”Jag har
en sak till. Jag har en vansinnig idé? Känner du till SDG:s?”

Sir Richard Curtis berättade att FN inom ett år skulle lansera något som
skulle kunna bli 17 globala mål. Han hade just satt upp en organisation som
hette Project Everyone, som skulle sprida information om målen eftersom han
hade insett att målen måste bli populära för att lyckas. ”Är du intresserad att
vara med?”, frågade Sir Curtis.

”Självklart”, svarade Jakob.

– Vårt möte var bokstavligen på dagen exakt ett år innan målen lanserades.
Någon gång i mitten av december fick jag dokumentet som inte var officiellt
antaget ännu, men det såg ut som om att det skulle bli de där 17 målen. Och det
var det som vi började arbeta med, berättar Jakob medan han samtidigt på
skärmen visar det dokument som han fick ta del av.

Vem som helst kan se att det var ett svårgenomträngligt dokument att ta sig
an.

– Jag började memorera för mig själv och läste sakta orden; fattigdom,
hälsa etcetera och började skriva i marginalen för att förstå. Sedan förenklade
jag dem och passade på att lägga till ett framtidsperspektiv genom att
komplettera med en målbild.

Jakob har en tydlig röd tråd i sitt arbete
och samtalet rör sig kring pedagogik, matematik och filosofi. Han arbetade
tidigt med 3D och grafik och använde bokstäver som element i sina animationer.

– Jag är mycket förtjust i de allra renaste formerna, där det finns något
som är mycket precist, säger Jakob och pekar på några verkligt stilrena
planscher från 1950-talet som sitter på väggen.

– Det måste sitta ihop annars blir jag vansinnig. Och det måste vara
tydligt, säger Jakob och berättar om sitt sätt att hela tiden räkna på det han
ser omkring sig.

– Matematikmänniskan i mig tänker hela tiden, betraktar och räknar. Allt är
en slags matematisk och filosofisk idé.

Jakob Trollbäck lyfter gärna fram sina
medarbetare och kollegor.

– När jag började arbetet med de globala målen visste jag exakt vem jag
önskade samarbeta med: En tjej från Schweiz som jag jobbat med några år
tidigare. Rätt snart hamnade vi rätt i arbetet.

Jakobs firma New Division har också arbetat med de 169 uppföljande delmålen
som konkretiserar vad som verkligen behöver göras. Han betonar vikten av att
arbetet måste konkretiseras och att alla måste ta sitt ansvar.

– De 17 målen förklarar vad vi måste bry oss om, vi får inte glömma något
av dem. Men de säger ingenting om hur det ska göras. Det är delmålen som blir
handboken.

Vårt samtal går sedan in på aktuell
politik, Brexit, jämställdhet, Greta Thunberg och de internationella trender vi
ser. Fler måste nås av mer kunskap om man ska lyckas rädda planeten.

– Om man bara följer med populismen så blir miljöfrågor bara jobbiga – och
man får sådana som Donald Trump vid makten. Det borde ju egentligen vara enkelt
att driva engagemang och förklara sammanhangen bättre. I stället för att som nu
röstar folk på Sverigedemokraterna och går sedan och äter på pizzerian eller
kebabstället. Jag vill ha ett samhälle som bygger på logik, men det kanske
låter lite tråkigt?

För att exemplifiera berättar Jakob om möten med personer som gnäller över
att de betalar för mycket skatt.

– 99 procent av de personer som tjänar pengar bygger oftast sin förmögenhet
på att de kan dra nytta av infrastruktur som andra har byggt upp med hjälp av
samhällets pengar. Det vore bra om man såg till logiken. I princip handlar det
väl om en grundtanke och syn på mänskligheten. Jag önskar att fler människor
kunde se hela världen och hur komplex den är, vara ödmjuka inför olika åsikter
och olika sätt att se på lösningar.

De globala målen inkluderar
självklart flera dimensioner av jämställdhet, och jag lyssnar till Jakobs egna
tankar om män och kvinnors olika villkor.

– Män behöver kvinnor och längtar efter dem. Men varför tror män att de
behöver ha makten över dem? Den som har makten blir aldrig älskad.

Världen har nu möjlighet att jobba vidare för att nå de globala målen, men
det finns ändå alltid de som ifrågasätter vikten av mål och visioner. Jag vill
hitta svar till dem och ställer min avslutande fråga: Anser du att det är en
nyckel att låta företag och organisationer bryta ner och implementera de
globala målen i sina strategier och hållbarhetsrapportering?

– Ja, absolut och det blir ju dessutom ett sätt att hålla dem ansvariga för
det arbete som de bedriver och få tillfälle att återkomma och påminna dem om hållbarhetsarbetet.

Den ödmjuka inställningen till livet, dess komplexitet och sin egen roll,
kan sammanfattas i de här orden:

– Jag är Trollbäck, men firman som jag driver är ett samarbete med mina
medarbetare. Jag är glad och tacksam för att det här projektet kom till just
mig och att jag var en bra person för jobbet.

Marica Lindblad

 

Fakta:
Globala målen

Globala
målen, eller de Globala målen för hållbar utveckling, (Sustainable Development
Goals, SDG), är en del av Agenda 2030. 193 länder världen över har formulerat
och antagit de Globala målen. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

De 17 målen är:

1.     Avskaffa all fattigdom i alla dess former överallt. ”Fattigdom omfattar flera
dimensioner än den ekonomiska.

2.     Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition, samt främja ett hållbart jordbruk.

3.     Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4.     Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och
främja livslångt lärande för alla.

5.     Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.

6.     Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och
sanitet för alla.

7.     Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla.

8.     Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9.     Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för
en hållbar utveckling.

15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på
land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa
landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för
hållbar utveckling.

 


Jakob Tollbäck har formgivit logotyperna till de globala målen.
Grafik: United Nations Department
of Public Information<

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com