Vattenbrist i Anderna och Himalaya

Vattenbrist i Anderna och Himalaya

Klimatförändringarna kan få förödande effekter för invånare på utsatta platser i Anderna och den tibetanska högplatån, enligt forskare vid Ohio State University där man studerat glaciärerna i dessa områden under årtionden.

Enligt deras resultat krymper dessa glaciärer snabbare än de gjort under de senaste 10 000 åren och det innebär att vattentillgången i delar av Peru, Pakistan, Kina, Indien och Nepal kommer att minska – och det snart. Men samtidigt växer befolkningarna och behovet ökar. Smältande glaciärer kan förutom effekten på vattenförsörjningen även leda till faror som jordskred och översvämningar.

– I bästa fall kommer hälften av isen att försvinna till 2100. I sämsta fall, två tredjedelar. Och det finns många människor som är beroende av den för vatten, säger Lonnie Thompson, klimatforskare vid Byrd Polar and Climate Research Center vid Ohio State. Han presenterade resultaten tidigare i december vid American Geophysical Unions årliga möte.

 

– Nederbörden har minskat och temperaturen har ökat och det leder till krympande glaciärer.   

Jonatan Lundbäck
Foto: Jialiang Gao www.peace-on-earth.org (is.gd/vZIE02) / CC BY-SA (is.gd/oyp5DS)
Det kan bli vattenbrist på den tibetanska högplatån när glaciärerna krymper.