Avfall i fokus på FN-möte i Nairobi

Vartannat år samlas världens miljöministrar i Kenyas huvudstad Nairobi för ett helgmöte i FN:s regi. Årets möte var det fjärde i ordningen och temat för UNEA4 hållbar innovation, produktion och konsumtion.
Sveriges huvuduppgift på konferensen var att upprätta ett nytt globalt ramverk för hur avfall, kemikalier,
plast och nedskräpning av haven ska hanteras i framtiden.
Foto: https://recondoil.com / CC BY (is.gd/2eaEG2)

Avfall i fokus på FN-möte i Nairobi

Vartannat år samlas världens miljöministrar i Kenyas huvudstad Nairobi för ett helgmöte i FN:s regi. Årets möte var det fjärde i ordningen och temat för UNEA4 hållbar innovation, produktion och konsumtion.

Mötet överskuggades emellertid till mångt och mycket av flygolyckan den 10 mars där samtliga 157 människor, flera konferensdeltagare, dog ombord på flighten från Addis Ababa till Nairobi. Bland de fyra döda svenskarna fanns en SIDA-medarbetare.

− Jag har med sorg och bestörtning tagit del av det tragiska beskedet. Mina tankar går till offren och de anhöriga, och kollegorna på SIDA, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) på plats i Nairobi.

Sveriges huvuduppgift på konferensen var att upprätta ett nytt globalt ramverk för hur avfall, kemikalier, plast och nedskräpning av haven ska hanteras i framtiden.

− Våra varor rör sig i dag på en global marknad och då behöver vi också globala regler för farliga kemikalier och avfall, menade Lövin.

Ramverk för kemikalier

Tillsammans med Uruguays miljöminister Eneida de Léon ledde Isabella Lövin ett möte inom den så kallade Högnivåalliansen. Léon och Lövin lanserade alliansen, som består av en grupp länder och organisationer, sommaren 2018 för att få till stånd ett ambitiöst ramverk för kemikalier och avfall. Det rådde det konsensus om.

− Sverige vill få bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt med bättre information om kemikalier i varorna. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet, säger Lövin.

Andra beslutspunkter på UNEA4-agendan var kommande arbetsprogram, budgetar och resolutioner om hållbar rörlighet, konsumtion och produktion samt kvinnor och miljö. Väl hemma igen medverkade Isabella Lövin i SVT:s Agenda angående skolstrejken för klimatet och fick då frågan av Isabelle Axelsson, som var med och anordnade manifestationen på Mynttorget, varför politiker måste flyga kors och tvärs över jordklotet för möten.

– Jag tror att vi behöver mötas också för att diskutera och komma fram till lösningar på de stora problemen. Därför flyger jag i tjänsten, svarade Lövin.

Parallellt miljömöte

Parallellt med UNEA4 höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett högnivåmöte för ett samlande globalt miljöramverk, ”Global Pact for the Environment”. Macron initierade miljöpakten 2017 i samband med att USA:s president Donald Trump meddelade att han vill dra landet ut ur det globala Parisavtalet.

Målet med pakten är att skapa ett skydd för miljön inom FN:s
rättsliga ram, vilket redan finns för mänskliga, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Strax före den globala skolstrejken för klimatet fredagen den 15 mars talade Macron vid UNEA4. I likhet med Greta Thunberg skrädde han inte orden:

– Nu kräver världens ungdom att vi steppar upp. De säger att vi inte är snabba nog. De protesterar, och rättmätigt så. Vi behöver de ungas ilska för att det är den som får oss att agera fortare och kraftfullare. Givet den nuvarande situationen tror vi att det behövs riktiga lagar, regler som är bindande och globalt antagna.

Rikard Rehnbergh

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com