Solcellsanläggningar hotas med ny budget

Solcellsanläggningar hotas med ny budget

Medan framtiden ser ljus
ut för den förnybara energin riskerar utbyggnaden
av solenergianläggningar
att minska. Det är en
konsekvens av den nya
M-KD-budgeten i vilken
solcellsstödet halveras.
Bedömningen görs av
branschorganisationen
Svensk Solenergi.

Liksom övrig förnybar energi har även solenergin ökat under 2018. Detta visar statistik från  Energimyndigheten. Men nu riskeras framgångarna av den nya M-KD-budgeten som med hjälp av Sverigedemokraterna röstades fram i riksdagen den 19 december. Detta på grund av att det så kallade solcellsstödet, som är pengar som ska gå till utbyggnad av solcellsanläggningar, halveras i budgeten jämfört med förslaget från övergångsregeringen (S-MP).  

I M-KD-budgeten ingår Moderaternas budgetförslag för solcellsstöd, vari 535 miljoner kronor reserveras för energiteknik. Denna summa inkluderar både solcellsstöd och batteristöd (stöd till energilagring för förnybar energi). Om summan för batteristöd blir densamma som tidigare (60 miljoner kronor) så kommer solcellsstödet att uppgå till 475 miljoner kronor i M-KD-budgeten. Övergångsregeringens förslag hade en motsvarande budgetpost inklusive batteristöd på 975 miljoner kronor, alltså nästan dubbla summan. Det säger Johan Lindahl, talesperson på branschorganisationen Svensk Solenergi i en intervju på energisajten Montel.  

Johan Lindahl menar att detta  utan tvekan kommer att få konsekvenser för marknaden och han tror att utbyggnadstakten kommer att gå ned något framöver. Enligt Energimyndigheten har det kommit in ansökningar om solcellsstöd motsvarande en miljard kronor under 2018.  Johan Lindahl menar att budgeten nu bara kommer att räcka till hälften av alla dessa ansökningar. 

Sänkt stöd

Moderaterna aviserar också en sänkning av stödnivån för investeringskostnaden i budgeten från 30 procent till 15 procent. Detta är en förordning som  måste ändras av en regering och är än så länge bara ett förslag, enligt Johan Lindahl, som menar att Svensk Solenergis eget förslag är att sänka stödnivån till 20 procent år 2019.

Han menar att de ekonomiska resurserna då kan räcka till fler anläggningar. Svensk Solenergis förslag om en sänkning av stödnivån motiveras med att marknaden måste kunna vara självständig om den vill fortsätta växa, enligt Johan Lindahl. Men för att möta det intresse och den kö av inkomna ansökningar som finns redan i dag skulle branschorganisationen helst se en budget på omkring 915 miljoner kronor för stödet, säger Johan Lindahl i Montels artikel.

Solrotsystem

Ett sätt att motverka den minskade utbyggnadstakten som Svensk Solenergi förutspår skulle kunna vara genom att höja det nuvarande rotavdraget, eller införandet av ett Solrotsystem, tror Johan Lindahl. För att detta ska kunna bli verklighet måste först en ny regering etablera sig, något som redan tagit tid och kan dröja ytterligare, menar han.

Om ett solrotsystem införs så kan en del av privatpersonerna som sökt solcellsstöd i stället få rotavdrag. Det medför mer pengar till företag som sökt stödet och som inte kan få rotavdrag, avslutar Johan Lindahl i Montels artikel.

Liza Ahnland

085

Med den nya budgeten riskerar utbyggnadstakten för solcells
anläggningar att sjunka under 2018.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com