Basinkomst, insikt och empati

På min och hundens sedvanliga promenad passerar vi en anslagstavla där ”försvarsutbildarna”, annonserar ut. Det var kväll tillägnad krisen om den plötsligt var här – om strömmen gick, mobilen slocknade, affärerna stängdes, bilarna och kollektivtrafiken slutade fungera. Hur skulle man förbereda sig för en sådan situation?
”Universell basinkomst blir alltmer aktuellt, då allt fler företag, med hjälp av datorer och robotar effektiviserar sin produktion och behöver färre anställda.”
Foto: Bernat Agullo (is.gd/pm7igv) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Basinkomst, insikt och empati

På min och hundens sedvanliga promenad passerar vi en anslagstavla där ”försvarsutbildarna”, annonserar ut. Det var kväll tillägnad krisen om den plötsligt var här – om strömmen gick, mobilen slocknade, affärerna stängdes, bilarna och kollektivtrafiken slutade fungera. Hur skulle man förbereda sig för en sådan situation?

Bäst att börja bunkra upp med ordentligt med mat är min första tanke. Men det är så mycket mer än bara det att tänka på. Alla de livsnödvändigheter som man jämt tar för givna: rent vatten, fungerande toa och avlopp, för att inte tala om värme i hemmet. Jag börjar då tänka på alla de människor som redan nu lever i krisartade situationer.

Jag tänker exempelvis på hemlösa som man då och då träffar, på frånskilda föräldrar som har svårt att klara ekonomin och som blir vräkta, på alla andra som lever under ekonomisk stress. Alla de har något gemensamt; det faktum att de redan i dag lever i krisartade situationer. Vad skulle hända om alla vi andra som har förmånen att vara lite mera skyddade, helt plötsligt inte var det? Skulle vi kanske bli tvungna att lära oss något av dem som redan klarar sig på det minimala?

Krisen i form av miljöförstöring och brist på naturresurser drabbar redan allt fler på jorden. Jag tror därför att vi behöver konsumera mycket mindre. Vore det inte bäst om vi kunde införa ett system som löste en del av de problem med fattigdom, hemlöshet och arbetslöshet som många i vårt land har?

Medborgarlön eller Universell Basinkomst, som man oftast säger numera (här förkortat till UI), är en idé som grundar sig på att vi alla vinner på att ha våra grundläggande behov tryggade och tillgodosedda. Stressen i samhället minskar, alla klarar sig ekonomiskt vilket medför frihet och lycka för många. UI blir alltmer aktuellt då allt fler företag med hjälp av datorer och robotar effektiviserar sin produktion och behöver färre anställda.

Om man tror att människan i sin kärna är en skapande varelse som söker efter lycka, så skulle hon i ett samhälle med UI gynnas då mycket tid skulle frisättas till just skapande. Samtidigt skulle motivationen att ha lönearbete knappast minska särskilt mycket, eftersom man skulle få samma UI oavsett vilka inkomster man har. De ekonomiska skillnaderna mellan människor skulle också jämnas ut med UI.

Hur fantastiskt det än låter – är UI då praktiskt möjligt att införa i vårt land? Aktieanalytikern Peter Benson, SvD Näringsliv (januari 2018), ger goda skäl för detta i sin artikel Medborgarlön, enkelt att finansiera, svårt att genomföra. Benson menar att detta är en win-win-situation för de flesta, då delar av bidragssystemet skulle kunna slopas och mycket av den statliga byråkratin därmed avskaffas. Det skulle dock krävas en mindre skattehöjning för de med högre inkomster. På detta sätt, menar Benson, skulle UI enkelt kunna finansieras, så att vi fick en grundläggande trygghet och frihet för alla och samtidigt en större ekonomisk jämlikhet. Det svåra är dock, skriver han, att övertyga de politiska partierna om den saken.

Vi har anledning att tro att införandet av UI inte skulle välkomnas med öppen famn av alla makthavare. Men vem vet, kanske står vi inför ett paradigmskifte.

Dessa tankar kommer från en vanlig alternativartist och levnadskonstnär som längtar efter den dagen då vi alla kan få större möjligheter till personlig frihet, trygghet och också få mer tid för varandra.

Derly Guzman

 

 

Ny krönikör i Miljömagasinet

Derly Guzman är indieartist, singer-songwriter och aktivist. Hon verkar genom musikskapande, youtube-kanal, dans, konsthantverk och performance för en gynnsammare utveckling för människa, djur och natur. Derly älskar att uppträda live i sammanhang som berör de områden som hon är engagerad i såsom stadsodling, permakultur, veganism, urbant kollektivt konstskapande, återvinning och praktiska lösningar för mera lekfullhet, ansvar, empati och kreativitet i samhället. derlyfl ow.wordpress.com Youtube, Instagram och Spotify: Derlyflow