Miljöområdet prioriteras i vårändringsbudgeten


Mycket av den skada som M-KD-budgeten gjort på miljöområdet kommer att återställas i vårändringsbudgeten. Det säger Jakob Lundgren, pressekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin till Miljömagasinet.

”Vi har inte råd att förlora Sveriges sista oskyddade naturskogar, inte för klimatet och inte för den biologiska mångfalden.”
Foto: Afshin Taylor Darian (is.gd/KgjmjW) / CC BY-SA (is.gd/2eaEG2)

Miljöområdet prioriteras i vårändringsbudgeten

– Mycket av den skada som M-KD-budgeten gjort på miljöområdet kommer att återställas i vårändringsbudgeten. Det säger Jakob Lundgren, pressekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin till Miljömagasinet.

I och med att Moderaterna och Kristdemokraternas budget gick igenom i riksdagen i december minskade miljöbudgeten med 1,1 miljarder kronor från 2018 till 2019. Anslaget till Skogsstyrelsens skydd av skog minskade med 200 miljoner kronor. Därför kommer Skogsstyrelsen inte att fatta beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal eller handlägga pågående ärenden om områdesskydd tills vidare. Det är även oklart hur ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog kommer att påverka budgeten eftersom detta är en process som pågår i domstol för närvarande.

Detta skriver föreningen Skydda skogen i ett pressmeddelande. Miljömagasinet tog kontakt med Jakob Lundgren, pressekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som här berättar mer om hur den katastrofala M-KD-budgeten påverkar arbetet med skogen.

Hur kommer den nya M-KD-budgeten påverka skyddet av skogen?

– Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde med stöd av Sverigedemokraterna stora nedskärningar i skydd av värdefull natur. Det påverkar skyddet av skog negativt och gör det svårare för Sverige att nå våra mål om skydd av värdefull natur. Budgeten skrevs också utan ordentlig analys, vilket gjort att de negativa konsekvenserna på våra statliga myndigheter som arbetar med skogen blivit stora.

Kommer regeringen föreslå att besparingarna på skogen inte blir av?

– Eftersom M-KD-budgeten även sänkte skatten är inte budgetutrymmet lika stort som det var när övergångsbudgeten presenterades under hösten 2018. Men regeringen har aviserat att det är särskilt prioriterat att höja anslagen inom just miljö- och klimatarbetet. Exakt hur de anslagen ser ut kommer att presenteras i vårbudgeten.

Hur kommer vårändringsbudgeten se ut när det gäller skydd av skogen?

– Det kommer presenteras med vårbudgeten. Men ett prioriterat område är att återställa mycket av den skada M-KD-budgeten gjort på miljöområdet.

Vad händer just nu på området?

– I Januariavtalet (som gjordes upp mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna) pekas flera områden ut som prioriterade. Bland annat ska anslagen för skydd av värdefull natur förstärkas, rättssäkerheten för markägare stärkas och ett nytt Sveaskogsprogram med markbyten genomföras.

Liza Ahnland

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com