Jättesatsning på vätgas i Sydkorea


20 miljarder kronor satsar Sydkoreas regering i samarbete med näringslivet på utbyggnad av infrastruktur för vätgas.

Tankstation för vätgas i Göteborg.
Foto: Vätgas Sverige

Jättesatsning på vätgas i Sydkorea

20 miljarder kronor satsar Sydkoreas regering i samarbete med näringslivet på utbyggnad av infrastruktur för vätgas.

Satsningen är tänkt att hjälpa Sydkorea etablera sig i toppen på den globala marknaden för vätgasdrivna fordon. Regeringen förväntar sig att främjandet av väteekonomin ska skapa nästan 34 miljarder euro i ekonomiskt värde och 420000 nya arbetstillfällen år 2040, enligt electrive.com

Allt mer talar för att bränslecellsbilar, där vätgas omvandlas till elektricitet som sedan driver elmotorer, är här för att stanna. Den senaste storsatsningen kommer från Sydkorea, där regeringen och en rad företag satsar i storleksordningen 20 miljarder kronor. De miljarder som nu ska investeras kommer att gå till att bygga produktionsanläggningar för vätgasfordon och bränslecellsstackar, tillverkning av elbussar med bränsleceller och utveckling av vätgaslager.

Målet är 16000 bränslecells-bilar på landets vägar redan år 2022. I dag finns det totalt 16 tankstationer för vätgas i Sydkorea, varav nio används för forskning. Det kan jämföras med Japan som i mars i år hade 101 tankstationer och planerar ytterligare 80 stationer till 2020.

Revolutionär övergång

Medan endast ungefär 2000 vätgasfordon byggdes år 2018 i Sydkorea, väntas antalet, som ett första steg i satsningen på vätgas, stiga till hela 100 000 år 2025. Till år 2040 planeras ytterligare 6,2 miljoner bränslecellsfordon att produceras, varav 3,3 miljoner fordon ska exporteras. Genom att öka antalet tankstationer från 16 stycken idag till 310 år 2022 och sedan till 1200 stationer år 2040, ska den sydkoreanska regeringen uppnå dessa mål. Dessutom planerar regeringen att sänka genomsnittspriset för vätgasfordon till motsvarande 27000 euro genom subventioner. Vätgas kommer också att bli betydligt billigare. Målet är att minska produktionskostnaderna från ungefär 6,25 till 2,34 euro per kg vätgas till år 2040.

Främja inhemsk produktion

När det gäller antalet bränslecellsfordon i Sydkorea avser regeringen att uppmuntra inköp av sådana bilar med kort varsel för att öka mängden. Offentliga transporter och kommersiella fordonssektorn förväntas spela sin roll. Regeringens långsiktiga mål är att introducera totalt 40000 vätgasdrivna bussar, 80000 taxibilar och 30000 lastbilar samt att främja inhemsk produktion av lämpliga bildelar.

– Det kommer att skapas nya industrier och jobb för att producera, lagra, transportera och utnyttja vätgasen. Det är ett tillfälle för Sydkorea att säkra en ny motor för tillväxt, säger president Moon Jae-in Moon i electrive.com

 

Liza Ahnland

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com