KlimatKrönikorMiljö

Möten med miljön – vägen från Jag till Vi

Möten med miljön – vägen från Jag till Vi

r vi talar om miljön menar vi ofta den fysiska, globala miljön. Många känner klimatångest. Vad kan vi göra åt den? Vi upplever att vi är små, små varelser i ett stort, stort universum. Vi måste då vända på kikaren och börja titta på oss själva. Det är absolut avgörande. Vi har en inre miljö där värderingar, erfarenheter och känslor snurrar runt.

Om vi gör om oss från objekt till subjekt så kan vi kanske hitta en styrka i en outhärdlig värld. Det blir till att ställa frågor som de här:

  • Vad är viktigt för mig, vad är särskilt värdefullt för mig?

  • Vad kan jag bäst, vilka är mina styrkor?

Genom att svara på dessa frågor och inta en subjektroll har jag börjat ta hand om min inre miljö.

Mitt nästa steg för att hantera mina miljöer är att se över mitt sätt att delta i den sociala närmiljön, i familjen, bland vänner och arbetskamrater. Hur kan jag medverka i att skapa en social hållbarhet? Det viktiga här är tre saker:

  • Öppet redovisa mina värderingar och min vilja att bidra till en god arbetsmiljö.

  • Nyfiket och konstruktivt lyssna in andras synpunkter, även om jag inte delar dem.

  • På olika sätt, tillsammans med de andra, söka nya lösningar på gemensamma problem, skapa visioner och arbeta för dem.

När jag aktivt bidrar till att skapa social hållbarhet, en god social miljö, är jag beredd att ta mig an den stora miljön, den som ger mig klimatångest.

Så det gäller att se den röda tråden i mötet med miljön, att börja nysta hos sig själv. Att hitta kraften där och sedan bli aktör och debattör. Att se att jag inte är ensam. Att vi tillsammans kan möta utmaningarna i den stora miljön. Att tänka: Vi kommer inte att falla tillsammans. Vi står upp mot alla klimatförnekare.

Det kan låta krångligt att gå den långa vägen från Jag till Vi. Men det handlar om att var och en av oss ska vara stark och bidra aktivt i närmiljön, så att vi just skapar starka Vi för att möta hoten i den stora miljön.Du som känner dig ensam: Det finns massor av människor som liksom du vill skapa en bättre global miljö. Sök och hitta dem! De finns överallt om du letar.

Thomas Ekbom
Ny krönikör i Miljömagasinet

Thomas Ekbom

Thomas Ekbom arbetar som konsult och har varit verksam som socialarbetare och beslutsfattare i kriminalvården. Han har också ansvarat för ledarutveckling och grupputveckling i privat och offentlig sektor.

Under senare år har Thomas engagerat sig i miljöfrågor och i arbetet med värdedrivet ledarskap. Han är också medförfattare till standardverket Människan, brottet, följderna och han undervisar sedan många år i kriminalvård på Stockholms Universitet.

Thomas Ekbom

Bengt Ljunggren

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com