Vi behöver inte palmolja

Vi behöver inte palmolja

Under de senaste två decennierna har jordens vildmarker minskat med 10 procent. Vildmark definieras som ”områden med av människan orörd natur”. Störst är minskningen av skogar och djungler, skriver Wired (nov/dec 2018, UK-utgåva).

 

Avverkningen av skogar är ett stort klimatproblem. Det innebär för det första stora utsläpp av koldioxid, för det andra att dessa skogar inte längre tar hand om koldioxid (genom sin andning), eftersom skog är en så kallad koldioxidsänka. Den överlägset största orsaken till skogsavverkning globalt är köttproduktion (för att skapa plats för betande djur och deras mat).

 

Den näst största orsaken är suget efter palmolja, som drivit och driver fram avverkningen av mestadels skog. Man beräknar att det försvinner en yta av sju miljoner hektar vildmark varje år för att skapa plats för palmodlingar, som i sin tur blir palmolja. En hektar motsvarar en yta av en och en halv fotbollsplan.

 

Denna skogsavverkning bedrivs som regel illegalt. Och att få fast de skyldiga är svårt då avverkningen sker i avlägsna områden för att undgå upptäckt. Ny teknik, som till exempel bevakning med hjälp av satellitbilder och drönare, ger numera nya möjligheter för myndigheter att spåra och åtgärda illegal verksamhet i realtid, skriver Wired.

 

Avverkningen av skogar minskar mängden koldioxidsänkor. Förutom den koldioxid som träden skulle tagit hand om genom fotosyntesen så minskar det syre trädens ”utandning” skulle bidra med. Skogen är jordens lungor.

 

Är vi då maktlösa inför denna slakt på regnskog? Nej, som konsumenter kan vi påverka hur mycket regnskog som avverkas helt enkelt genom att läsa innehållsförteckningen och välja bort alla produkter som innehåller denna olja. Palmolja finns bland annat i kakor, glass, hudvårdsprodukter och tvål. Det finns gott om produkter med andra oljor att använda.

 

Vanja Regnander

Foto:

cc Flickr Forest Defender.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com