Inför tak för fossila bränslen

Inför tak för fossila bränslen

Just nu avslutas FN:s klimatmöte i Polen. Det talas mycket om att ersätta alla fossila bränslen med förnybara, vilket är mycket svårt eftersom vi har mycket ont om tid och begränsat med både energi och naturresurser.

Den goda nyheten: Med en helhetssyn på hållbar utveckling inses att vi måste minst halvera vår totala energianvändning i världen – av miljöskäl. Det mesta av den energi vi omsätter används till att omvandla naturresurser till avfall (fast, flytande och gasformigt). Det leder till markförstöring, klimatförändringar, försurning av hav, spridning av kemikalier, fullt med plast i haven, gigantiska sopberg runt om i världen med mera. En halvering betyder att vi bara behöver ersätta 40 procent av dagens totala energitillförsel. Ungefär 10 procent av världens energitillförsel kommer redan från förnybara källor (se bild).

Den dåliga nyheten: Vi måste minst halvera vår totala energianvändning i världen. Och det måste göras snabbt. Vi kan till exempel inte vänta på hundratals nya kärnkraftverk. Vi måste förstå att detta är nödvändigt om vi ska kunna nå en hållbar utveckling. Att fortsätta använda lika mycket energi som i dag, skulle fortsatt innebära ett för stort tryck på ekosystemen. Det betyder att vi behöver fokusera på att minska vår produktion, konsumtion, vårt resande med mera – så att vi därmed minskar vår energiomsättning och miljöpåverkan.

Det kraftfullaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser och driva på omställningen till ett hållbart samhälle vore att göra internationella överenskommelser om successiv nedtrappning av utvinning av fossila bränslen.

Jag påstår inte att det skulle vara så mycket enklare än att förhandla fram mål för CO2- utsläpp, men när vi väl kommit överens om utvinningstaket skulle vi helt enkelt bli tvungna att anpassa oss efter utbudet. De senaste 25 årens klimatförhandlingar har ju i praktiken skett samtidigt som CO2-utsläppen ökat med cirka 60 procent.

För Sveriges del skulle det handla om att minska energitillförseln från ungefär 430 TWh/år till 215 TWh/år. Vi har redan i dag en förnybar elproduktion om ungefär 90 TWh/år och 125 TWh biobränslen per år. Denna energi borde vi klara oss med. Återstår att se hur mycket biobränslen vi får behålla när till exempel EU-länderna också vill avveckla fossila bränslen.

Jag ser ingen anledning för staten att subventionera utbyggnaden av mer förnybar elproduktion i Sverige. Vi borde klara oss med den förnybara el vi redan har. Pengarna borde i stället satsas på omställning av livsmedelsproduktionen, bostads- och transportsektorerna till exempel. Elbilar är nog klimatsmarta med en svensk elmix, men globalt skulle elbilar innebära en försämring för klimatet. Mer om detta i en kommande artikel med fokus på trafik och transporter.

Problemet är dubbelt – vi måste dels driva på för att minska energianvändningen, dels hantera sociala och ekonomiska effekter av detta. Om detta borde mycket av vårt offentliga samtal handla.

 

 

 

Rene Mortensen

Foto: tsuda (is.gd/9Bwdrj) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Att fortsätta använda lika mycket energi som i dag, skulle fortsatt innebära ett för stort tryck på ekosystemen, skriver Rene Mortensen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com