Latinamerika: Våldet mot kvinnor fortsätter

Latinamerika:

Våldet mot kvinnor fortsätter

Nära 2 800 femicide, mord
på kvinnor, begås årligen
i Latinamerika. Politiska
åtgärder och nya lagar
har inte lyckats vända
utvecklingen i regionen.

Enligt Observatorio de Igualdad de Género, OIG vid
FN-organet Eclac mördades minst 2 795 kvinnor under förra året i Latinamerika på
grund av sitt kön eller på grund av de kulturella normer som får män som lever nära
off ret att tycka att de har makten över dem.

Flest femicide, mord på kvinnor, begicks i Brasilien
förra året – där 1 133 kvinnor berövades livet. I El Salvador var andelen mord
per kvinna högst i Latinamerika. Fler än 10 kvinnor per 100 000 mördades förra
året i landet. I Honduras mördades nära 6 kvinnor per 100 000 år 2016.

Det könsbaserade våldet ligger bakom de fl esta morden på
kvinnor i regionen, enligt OIG. Mördaren är vanligen en partner eller en
ex-partner.

– Femicide är det mest extrema uttrycket för våld mot kvinnor.
Men varken benämningen av brottet eller synligheten i statistiken har varit tillräckligt
för att få bukt med detta våld som skrämmer oss varje dag, sade Alicia Bárcena,
chef för Eclac i samband med att de nya siff rorna från OIG presenterades.

Sociologen Ana Silvia Monzón påpekar att i Guatemala
trädde en lag i kraft 2008 som syftar till att bekämpa morden och våldet mot
kvinnor. Året efter kom ytterligare en ny lag mot sexuellt våld, exploatering
och människohandel.

– Båda är viktiga instrument eftersom de synliggör ett
allvarligt problem i Guatemala och de utgör verktyg för de utsatta för att få
rättvisa, säger hon till IPS

Men trots dessa lagar som ställer krav på vård till off
er och specialdomstolar har inte de nödvändiga resurserna ställts till förfogande,
menar hon.

– Dessutom kvarstår fördomar och ojämställdhet bland de
som ska se till att lagarna följs. Väldigt lite har gjorts när det gäller
utbildningar för att förändra synsättet att våld mot kvinnor är något normalt,
säger hon.

Framsteg har skett när det handlar om att uppmärksamma våldet
mot kvinnor i regionen, men det har inte gjorts tillräckligt för att bekämpa
våldet, menar Ana Silvia Monzón.

Enligt FN-organet UN Women har 18 länder i Latinamerika och
Karibien ändrat sina lagar för att komma tillrätta med det dödliga våldet mot
kvinnor. Men kvinnorättsaktivister påpekar att mycket mer måste göras.

Våldet mot kvinnor i regionen uppmärksammades bland annat
i samband med den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november i
staden La Plata i Argentina.

Vid en manifestation i staden syntes skyltar med
budskapet ”Ni una menos” (inte en till mördad kvinna). Slagordet har spritt sig
i många andra latinamerikanska länder och används för att uppmärksamma det
dödliga våldet som drabbar många kvinnor. 

Fabiana Frayssinet/IPS

Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

En femårig fl icka håller upp en skylt med texten ”Ni una menos” (inte en till mördad kvinna) vid en manifestation.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com