Ny klimatrapport USA drabbas hårt

Ny klimatrapport

USA drabbas hårt

Den globala uppvärmningen påverkar nu Förenta staterna mer än någonsin.

Riskerna för framtida katastrofer – från översvämningar längs kusterna till missväxt i Mellanvästern – kan utgöra ett djupt hot mot amerikanarnas välbefi nnande. Det är kärnan i Volym två i den senaste nationella klimatbedömningen, en rapport på 1 656 sidor som släpptes på fredagen den 23 november och som undersöker både nuvarande och framtida eff ekter av klimatförändringarna i USA.

Den färska rapporten om klimatförändringarnas effekter i USA målar upp en mörk bild av landets framtid. Följderna kommer att bli katastrofala om ingenting görs för att stoppa utsläppen av växthusgaser. I rapporten beskrivs hur skogsbränder kommer att bli allt vanligare, jordbruksproduktionen kommer att minska, vattenkvalitén kommer att försämras och sjukdomar som astma väntas öka drastiskt. Annan påverkan är bland annat stigande havsnivåer, svår torka, ökad risk för orkaner och korallblekning. Forskarna i rapporten är mer säkra än någonsin att klimatförändringarna som redan påverkar Förenta staterna kommer att bli en dyr historia. De utgör ett allvarligt hot mot amerikanarnas hälsa och plånböcker, liksom mot landets infrastruktur och naturresurser.

– Redan i dag ser vi eff ekterna av klimatförändringarna, skriver rapportförfattarna, som samtidigt varnar för utvecklingen inom de kommande 80 åren.

 

Omfattande konsekvenser

Konsekvenserna kommer att bli omfattande och vissa platser i USA kommer att drabbas av torka vilket i sin tur leder till allvarlig vattenbrist. Andra områden kommer att drabbas av kraftig nederbörd som tillsammans med stigande havsvattennivåer kommer att leda till översvämningar som gör att viktig infrastruktur slås ut. Ytterligare följder blir att landets energiproduktion kommer att minska samtidigt som energibehovet ökar. Detta kommer enligt rapporten att leda till högre energipriser. Det väntas också bli vanligare med strömavbrott och bränslebrist.

De som kommer att drabbas värst av klimatförändringarna är de redan utsatta, såsom låginkomsttagare och andra marginaliserade grupper i det amerikanska samhället.

 

Tre huvudåtgärder

Trots att utsläppsbegränsningar och anpassningsinsatser har expanderat kraftigt under de senaste fyra åren, är det ändå inte tillräckligt för att undvika betydande skador på ekonomin, miljön och människors hälsa under de kommande årtiondena, enligt rapporten. Rapportförfattarna drar slutsatsen att kraftiga åtgärder måste företas för att samhället ska kunna anpassa sig till nuvarande eff ekter och mildra framtida katastrofer. Tre huvudinsatser som kan vidtas för att motverka klimatförändringarnas eff ekter har tagits fram i rapporten. Dessa är att: avgiftsbelägga växthusgaser, införa utsläppsgränser och använda offentliga medel för forskning om hållbar energiproduktion.

Rapporten släpptes alltså fredagen den 23 november, dagen efter den stora (i USA) högtiden Thanksgiving. Spekulationer kring tidpunkten har gjorts, och kritikerna menar att Trump-administrationen försökt tona ned rapportens alarmerande innehåll genom att förlägga releasen till en relativt lugn dag då medborgarnas uppmärksamhet var riktad åt annat håll än nyhetsmedia. Dessa spekulationer tillbakavisas av representanter för rapporten som i stället menar att man borde fokusera på studiens viktiga innehåll. Analysen har tagits fram genom samverkan mellan 13 federala myndigheter och har skrivits på uppdrag av kongressen.

 

Trump skeptisk

Det alarmerande och brådskande budskapet i rapporten stämmer inte överens med Trumpadministrationens handlande, vilken har dragit tillbaka fl era miljöåtgärder från Obama-eran. Trump ska också, enligt en artikel i ” e Washington Post, ha sagt på TV-programmet CBS ”60 minuter” att ”jag vet inte om de är människoskapade” (om klimatförändringarna) och att uppvärmningstrenden ”kan mycket väl gå tillbaka.” Dessutom så tvittrade presidenten i samband med en köldknäpp, som drabbade nordöstra USA nyligen, där han skrev: ”Vad hände med den globala uppvärmningen?”

Detta visar på ett missförstånd som klimatforskare upprepade gånger har försökt rätta till – en förvirring mellan dagliga väderfluktuationer och långsiktiga klimatrender som gör att somliga inte tror på att vi håller på att få ett varmare klimat överlag. President Trumps politiska åtgärder under sina första två år i Vita huset har varit i linje med den inställningen. Han har beslutat att USA ska lämna klimatavtalet som slöts i Paris och arbetat för att lätta på bestämmelser som syftar till att minska utsläppen från bilar och kolkraftverk.

Liza Ahnland

Foto: Dmitry Chepusov (is.gd/SmtAhF) / CC BY (is.gd/2eaEG2).

En helikopter skopar upp vatten för att släcka en brand. Skogsbränder väntas bli allt vanligare, liksom såväl torka som översvämningar i klimatförändringarnas spår, enligt rapporten.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com