Sluta prata om hållbarhet!

”Sluta prata om hållbarhet!”

Uppfattningen att sluta prata om hållbarhet kan tyckas både världsfrånvänd och hopplöst omodern, men det fi nns en tydlig poäng. Hållbarhet är ett stort och brett begrepp som kan uppfattas på många olika sätt.

Begreppet “hållbar utveckling” innehåller per defi nition dessutom tre olika delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Det är ett stort kunskapsområde att orientera sig i. Men det är självklart att vi alla måste förhålla oss till de tre delarna i begreppet på det ena eller andra sättet, oavsett hur mycket vi som individer eller organisationer har hunnit lära oss. Oavsett i vilken roll eller i vilket sammanhang du befi nner dig påverkar du andra genom dina egna val. Ditt val av mat, kläder, transportmedel eller hur du bor betyder inte bara något för dig, utan för producenter och leverantörer bakåt i en lång kedja av små och stora faktorer.

Ju förr vi tillsammans undersöker hur allt hänger ihop, vilka val som är bra respektive mindre bra, desto bättre för alla parter. Så tänker i alla fall jag. Varför ska vi då sluta prata om ”hållbarhet” tänker du?

 

Svaret är enkelt. I stället för att prata så måste vi här och nu i stället ta tillvara den tid och alla de möjligheter vi har att börja arbeta hållbart i praktiken. Det är dags att gå från ord till handling. Det är dags att sluta prata om ett ämne och i stället är det hög tid att börja agera. Men det fi nns självklart hinder på vägen, och ibland kan utmaningen tyckas alldeles övermäktig och frågorna staplas på varandra. Hur ska jag göra? Vad ska jag börja med? Kostar det något?

“Hållbar utveckling” består av
ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.

Med obesvarade frågor riskerar också oron att växa, och du börjar tvivla på om du vet tillräckligt. Din omgivning kanske också börjar ställa frågor och vänder sig till dig, och om du inte har svaren nära till hands så kanske du är orolig att så frön av tvivel också i din egen krets.

Var inte orolig och stanna inte upp i arbetet med att omsätta “hållbarhet” till praktiskt arbete. Poängen är att få bollen i rullning, våga starta även om du inte känner dig helt förberedd.

Det är ju genom att ta det allra första steget i verkligheten som ditt arbete ger positiv utdelning. Och omvänt – för varje dag som du tvekar eller inte börjar så är den dagen förlorad.

Bara genom att börja här och nu bidrar du till något positivt. Sedan tar du arbetet vidare därifrån och bygger på med mer kunskap och erfarenheter.

Marica Lindblad,
styrelseordförande
Miljömagasinet
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com