Oförsäkrade drabbas hårt av klimatkriser

Oförsäkrade drabbas hårt av klimatkriser

Centralamerika har pekats ut som en av de regioner i världen som riskerar att drabbas mycket hårt av klimatförändringens effekter. Särskilt sårbara är de många jordbrukare i regionen som inte har några försäkringar.

 Alberto Flores står vid en väg och staplar matbananer. Han försöker att rädda det som räddas kan sedan hans plantage blivit helt översvämmad efter kraftig nederbörd.

 – Nästan allt gick förlorat, jag har tagit hand om det som kan tas omhand och stått med vatten upp till mina knän, säger den 54-årige bonden som bor i en by i regionen La Paz i El Salvador.

 Han berättar att de skyfall som slog till mot Centralamerika i mitten av oktober lett till att han förlorat stora summor. I byn bor det runt 250 familjer och nästan alla är beroende av jordbruket – och nästan alla har drabbats hårt av skyfallen. Odlingar av bland annat chili, majs, bönor och bananer har gått förlorade.

 Saknar verktygen

 Situationen är densamma även på många andra platser i Centralamerika.

 Trots att detta är en region som redan drabbas hårt av ett föränderligt klimat så står många bönder utan de verktyg som skulle kunna ge dem förbättrad trygghet – som försäkringar som täcker förluster.

 – Jag har hört talas om jordbruksförsäkringar, men ingen har kommit och förklarat vad det skulle betyda, säger Alberto Flores.

 I jämförelse med Mexiko och länderna i Sydamerika ligger denna region fortfarande efter i fråga om försäkringar, visar en rapport från Interamerikanska institutet för jordbrukssamarbete, IICA. Experter menar att orsakerna bland annat är höga premiekostnader, men också att många bönder inte fått tillräckligt med information och att det saknas en tradition av att använda sig av försäkringar.

 Satsar på billig försäkring Samtidigt pågår satsningar för att förändra situationen, berättar Saúl Ortiz vid fi nansinstitutionen Guate Invierte i Guatemala vars förvaltningsfond används för att stötta bönder – bland annat med försäkringar. Sedan 2005 har man arbetat med en satsning som syftar till att hjälpa små- och medelstora matproducenter att bli försäkrade till lägre kostnader. De senaste åren har dock situationen förändrats på grund av att de statliga subventionerna dragits tillbaka, och sedan 2015 kan försäkringar bara erbjudas tillsammans med lån.

 I El Salvador har organisationen Seguros Futuro sedan i somras, i samarbete med landets statliga utvecklingsbank, drivit ett pilotprogram som erbjuder bönder försäkringar mot naturkatastrofer, torkor och översvämningar. Detta till ett pris som de fl esta bönder har råd med.

 Daysi Rosales vid Seguros Futuro säger att det som varit avgörande för utvecklingen i Mexiko och i Sydamerika, där fl er bönder fått tillgång till försäkringar, är att länderna gått in med off entliga medel. Och detta har ännu inte skett i Centralamerika.

 – I Mexiko betalas 90 procent av kostnaden av staten – det är staten som köper försäkringen, inte enskilda individer, berättar Daysi Rosales.

 Drabbas varje år I det översvämningsdrabbade området i El Salvador berättar en annan av de drabbade bönderna, Víctor Alcántara, att man i stort sett drabbas av klimatrelaterade katastrofer varje år numera.

 – I år har vi drabbats dubbelt upp. Först gick majsen förlorad i augusti på grund av torka och nu har jag förlorat nästan hela min skörd på grund av för mycket regn, säger han.

 Regionen drabbades av torka i augusti. I samband med det gick FN-organ ut med en varning för att matpriserna riskerade att skjuta i höjden, då de grödor som drabbades värst var majs och bönor, vilket utgör basen i den lokala kosten.

Edgardo Ayala/IPS
Foto: Edgardo Ayala/IPS
Alberto Flores (i mitten) arbetar hårt för att försöka rädda en så stor del som möjligt av sin bananskörd. Han har förlorat stora summor och är bara en av de många småbönder i Centralamerika som inte har någon försäkring.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com