Oden på nytt uppdrag bland glaciärer


Att ge svar på hur klimatförändringarna kommer att påverka havsnivåerna i framtiden är ett av målen för en ny forskningsexpedition med den svenska isbrytaren Oden.Isbrytaren Oden i Petermannfjorden 2015. På måndagen inleddes en uppföljande svensk-amerikansk expedition till Ryderglaciären, för att förutse följder av ett varmare klimat.
Foto:Ida Kinner

Oden på nytt uppdrag bland glaciärer

MILJÖMAGASINET
Nr 32 • 9 AUGUSTI 2019

Att ge svar på hur klimatförändringarna kommer att påverka havsnivåerna i framtiden är ett av målen för en ny forskningsexpedition med den svenska isbrytaren Oden.

På måndagen lämnade isbrytaren Oden basen Thule på
nordvästra Grönland för att som första fartyg försöka ta sig in i Ryderglaciärens
fjordsystem.

– Vi ska in i fjordsystemet, bland annat ska vi mäta
havsbotten och ta sedimentprover framför glaciären, säger Martin Jakobsson vid
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, till Sveriges
Radio.

Ryder 2019 är en fortsättning på expeditionen Petermann
2015; då Petermannfjorden och det angränsande området i Hallbassängen
undersöktes. Ryder 2019 är en tvärvetenskaplig expedition med forskningsområden
som atmosfärskemi, fysik, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning,
glaciologi, oceanografi, maringeologi, geofysik och geokemi.

Tanken är att undersöka hur klimatet påverkar
och påverkas av de stora glaciärernas avsmältning. Tillförlitlig data kan i sin
tur ge svar på hur den kommer att påverka havsnivåerna i framtiden. Historien
spelar också en roll. I bottensedimenten finns information lagrad, likt en
tids-kapsel.

– Vi tittar även tillbaka i tiden. Vi har långt tillbaka
haft en hög solinstrålning som gjorde att det var mycket varmare på norra
Grönland. Det kan vi lära oss mycket av när vi står inför en ny
klimatförändring, fortsätter Martin Jakobsson, som är expeditionens svenska
vetenskapliga ledare.

Den informationen kan behövas. FN varnar för en
rekordsnabb och katastrofal issmältning. Den europeiska sommarhettan (juli var
den globalt sett varmaste månaden någonsin uppmätt) och de sibiriska
skogsbränderna (som saknar motstycke i historien) har redan påverkat
Grönlandsisen.

Det grönländska istäcket spelar en
avgörande roll för havsnivåerna. Skulle exempelvis all Grönlandsis smälta
skulle havsnivån stiga med hela sju meter:

”Målet är att samla in kontextuell data, inklusive
information om havsbottens fysiska form och dess översta struktur och
geologiska sammansättning, oceanografiska förhållanden samt information om
inflödet av smältvatten från glaciärerna i området. Data från det här sällan
undersökta området behövs för att kunna förbättra de numeriska modeller som
används för att förutse och bedöma vilken potentiell påverkan inlandsisen på
norra Grönland kan ha för framtida havsnivåhöjning”, skriver
Polarforskningssekretariatet på sin portal.

Expeditionen utgår från Thule, cirka 100 mil norr om
polcirkeln, vid Baffinbukten som sedan andra världskriget varit en militärbas.
Forskningsexpeditionen är också ett samarbete mellan Sverige och USA.

Odens unika design med bredare för än
akter gör att hon tar sig fram nästan överallt, och bildar breda rännor vilka
möjliggör kvalificerade mätningar av vatten, is och sediment. Den ansedda
fackvetenskapliga tidskriften Science har utsett Oden till världens bästa
isbrytande forskningsfartyg. Men även hon kan komma att stöta på patrull.

– Dels är det stora ismassor som trycker på vilket gör
isen besvärlig. Det andra problemet är att det finns ingen data från området.
Vi vet inte hur djupt det är i fjordarna så vi måste göra mätningar innan vi
går in med Oden så vi inte hamnar på grund, förklarar Martin Jakobsson för
Sveriges Radio över satellittelefon.

Rikard
Rehnbergh

 

Isbrytaren
Oden

Sedan Oden togs i bruk i januari 1989 har Sjöfartsverket
nyttjat isbrytaren för att om vintern bryta is i Bottenviken och på sommaren
hyra ut henne till Polarforskningssekretariatet för expeditioner, oftast till
Arktis fastän hon några säsonger också verkat i Antarktis.

Martin-Jakobsson

Martin Jakobsson är svensk vetenskaplig ledare i en ny forskningsexpedition
på nordvästra Grönland.

Foto: Eva Dalin/Stockholms
universitet

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com