Oden på nytt uppdrag bland glaciärer

Att ge svar på hur klimatförändringarna kommer att påverka havsnivåerna i framtiden är ett av målen för en ny forskningsexpedition med den svenska isbrytaren Oden.
Isbrytaren Oden i Petermannfjorden 2015. På måndagen inleddes en uppföljande svensk-amerikansk expedition till Ryderglaciären, för att förutse följder av ett varmare klimat.
Foto:Ida Kinner

Oden på nytt uppdrag bland glaciärer

MILJÖMAGASINET Nr 32 • 9 AUGUSTI 2019

Att ge svar på hur klimatförändringarna kommer att påverka havsnivåerna i framtiden är ett av målen för en ny forskningsexpedition med den svenska isbrytaren Oden.

På måndagen lämnade isbrytaren Oden basen Thule på nordvästra Grönland för att som första fartyg försöka ta sig in i Ryderglaciärens fjordsystem.

– Vi ska in i fjordsystemet, bland annat ska vi mäta havsbotten och ta sedimentprover framför glaciären, säger Martin Jakobsson vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, till Sveriges Radio.

Ryder 2019 är en fortsättning på expeditionen Petermann 2015; då Petermannfjorden och det angränsande området i Hallbassängen undersöktes. Ryder 2019 är en tvärvetenskaplig expedition med forskningsområden som atmosfärskemi, fysik, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning, glaciologi, oceanografi, maringeologi, geofysik och geokemi.

Tanken är att undersöka hur klimatet påverkar och påverkas av de stora glaciärernas avsmältning. Tillförlitlig data kan i sin tur ge svar på hur den kommer att påverka havsnivåerna i framtiden. Historien spelar också en roll. I bottensedimenten finns information lagrad, likt en tids-kapsel.

– Vi tittar även tillbaka i tiden. Vi har långt tillbaka haft en hög solinstrålning som gjorde att det var mycket varmare på norra Grönland. Det kan vi lära oss mycket av när vi står inför en ny klimatförändring, fortsätter Martin Jakobsson, som är expeditionens svenska vetenskapliga ledare.

Den informationen kan behövas. FN varnar för en rekordsnabb och katastrofal issmältning. Den europeiska sommarhettan (juli var den globalt sett varmaste månaden någonsin uppmätt) och de sibiriska skogsbränderna (som saknar motstycke i historien) har redan påverkat Grönlandsisen.

Det grönländska istäcket spelar en avgörande roll för havsnivåerna. Skulle exempelvis all Grönlandsis smälta skulle havsnivån stiga med hela sju meter:

”Målet är att samla in kontextuell data, inklusive information om havsbottens fysiska form och dess översta struktur och geologiska sammansättning, oceanografiska förhållanden samt information om inflödet av smältvatten från glaciärerna i området. Data från det här sällan undersökta området behövs för att kunna förbättra de numeriska modeller som används för att förutse och bedöma vilken potentiell påverkan inlandsisen på norra Grönland kan ha för framtida havsnivåhöjning”, skriver Polarforskningssekretariatet på sin portal.

Expeditionen utgår från Thule, cirka 100 mil norr om polcirkeln, vid Baffinbukten som sedan andra världskriget varit en militärbas. Forskningsexpeditionen är också ett samarbete mellan Sverige och USA.

Odens unika design med bredare för än akter gör att hon tar sig fram nästan överallt, och bildar breda rännor vilka möjliggör kvalificerade mätningar av vatten, is och sediment. Den ansedda fackvetenskapliga tidskriften Science har utsett Oden till världens bästa isbrytande forskningsfartyg. Men även hon kan komma att stöta på patrull.

– Dels är det stora ismassor som trycker på vilket gör isen besvärlig. Det andra problemet är att det finns ingen data från området. Vi vet inte hur djupt det är i fjordarna så vi måste göra mätningar innan vi går in med Oden så vi inte hamnar på grund, förklarar Martin Jakobsson för Sveriges Radio över satellittelefon.

Rikard Rehnbergh

 

Isbrytaren Oden

Sedan Oden togs i bruk i januari 1989 har Sjöfartsverket nyttjat isbrytaren för att om vintern bryta is i Bottenviken och på sommaren hyra ut henne till Polarforskningssekretariatet för expeditioner, oftast till Arktis fastän hon några säsonger också verkat i Antarktis.

Martin-Jakobsson

Martin Jakobsson är svensk vetenskaplig ledare i en ny forskningsexpedition på nordvästra Grönland.

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet