Lidö, den fossilfria ön


Sommaridyllen Lidö utanför Norrtälje ser ut att bli den första svenska bebodda ön i modern tid som är helt fri från fossila bränslen. Det var ambitionen när projektet drog i gång för ett år sen. Man lyckades – nästan! Resultatet blev en CO2-reduktion på 82 procent. Finländska Neste har stått för finansieringen och projektet presenterades i onsdags. Projektet fortsätter.Lidö är en av Norrtälje skärgårds mest besökta öar. På ett år har projekt Zero Lidö reducerat CO2-utsläppen med 82 procent.
Foto: Neste

Lidö, den fossilfria ön

Sommaridyllen Lidö utanför Norrtälje ser ut att bli den första svenska bebodda ön i modern tid som är helt fri från fossila bränslen. Det var ambitionen när projektet drog i gång för ett år sen. Man lyckades – nästan! Resultatet blev en CO2-reduktion på 82 procent. Finländska Neste har stått för finansieringen och projektet presenterades i onsdags. Projektet fortsätter.

Vad
har Neste då gjort? Vi citerar från pressreleasen:

Värmepump: Dessa
värmepumpar använder sig av lagrad värme från solen i omgivningen och omvandlar
den till varmvatten. Denna kan ersätta elektrisk värme och varmvattenselement
och påverkar på så sätt konsumtionen av elektricitet.

Luftvärmepumpar: Alla fem
stugor är utrustade med luftvärmepumpar. Dessa kan bidra med 60 till 70 procent
av den värme som behövs i byggnaderna, vilket totalt minskar energikonsumtionen
med 10 till 30 procent.

Energisparande
draperi:

En enkel och effektiv lösning, särskilda draperier för fönstren innebär att
mindre värme försvinner ut ur de stugor som inte används för tillfället. Detta
ger i sin tur lägre kostnader för uppvärmning.

Ekologisk
potatisodling:
Allt matavfall återvinns till kompostjord som sedan
används i våra egna odlingar, som den här potatisodlingen.

LED-lampor:
LED-belysning använder upp till 80 procent mindre energi. Livstiden för en
LED-lampa är dessutom fem gånger längre jämfört med traditionell
utomhusbelysning.

Återvinningsstation: Avfallet
som genereras från Zero Lidö minimeras tack vare denna moderna
återvinningsstation. Allt som inte kan omvandlas till energi eller komposteras
återvinns.

Dygnskompost: Denna
Oklin-kompost garanterar att inga fossila utsläpp genereras från matavfallet på
ön. Det minskar koldioxidutsläpp från matrester med 4,2 ton per år. Komposten
producerar växtnäring som sen används i odlingar.

100 procent
biogas:

Genom att byta ut den propangas som användes vid matlagning i köket till biogas
gjort på matrester kan vi minska koldioxidutsläppen med 1,6 ton årligen, ner
till nollutsläpp.

Solpaneler: Upp mot
25 procent av öns energikonsumtion kan täckas av solpaneler. Solpaneler
omvandlar energi från solen till elektricitet, utan skadliga koldioxidutsläpp.

Nolla – Zero
Cabin:

Ett boende med nollutsläpp, stugan Nolla inspirerar till mindre
resursanvändning och att leva närmare den omkringliggande naturen. Hållbar
livsstil från förnybar energi.

Förnybar diesel: Alla
transporter på ön använder förnybar diesel. Den produceras till 100 procent av
förnybara råvaror där det totala utsläppet av växthusgaser är 90 procent lägre
jämfört med vanlig diesel.

Zero Menu:
Utsläppsfri meny skapad av den prisbelönta kocken Jonas Svensson.

Varför gör Neste detta och
varför Lidö?

Läsaren
bör då känna till att Neste är ett globalt finskt företag som har klimatkrisen
som en affärsidé. I januari 2019 år tog 
Neste ett stort steg framåt och rankades som nummer tre bland världens
mest hållbara företag, till stor del på grund av att man utvecklat en teknologi
som gjort företaget till världens största producent av förnybar diesel. Detta
leder osss till Lidö.


Vi har valt Lidö dels för att Sverige är lite av ett föregångsland när det
gäller hållbarhet och Lidö erbjuder en klart avgränsad plats med en egen
livsmiljö. Vi vill visa att det går arbeta hållbart också på en ö, säger
projektets kommunikationschef, Hanna Björklund.

Vilken av
åtgärderna har gjort mest intryck på dig?


Det är draperierna i fönstren, att det går att mäta effekten av också den
insatsen.

Lidö
är en av Norrtälje skärgårds mest besökta öar. På ön finns lantbrukare och ett
värdshus, gästhamn och stuguthyrning. Entreprenören heter Hugo Olofsson, vi
ställer samma fråga till honom:


Solpanelerna! Det var en ny erfarenhet, att det funkar så bra. Att solen kan
användas på det här fina sättet.

Den
ende som lever på ön året runt är Skärgårdsstiftelsens lantbrukare och
tillsynsman Micke Jansson som driver en gård med 45-talet djur.


Jag är inte så insatt i själva projektet och håller mig avvaktande, säger han.

Skärgårdsstiftelsen,
det vill säga skattebetalarna, som äger Lidö är desto mer entusiastisk.
Skärgårdssstiftelsens ordförande Gustaf Henning (C):


Det här är ett spännande projekt som vi kommer följa och som visar på att det
finns lösningar som gör att skärgården kan vara en relevant del av den gröna
omställningen.

Gunnar Vagerstam

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com