Domino kan bli första rom i riksdagen

Domino Kai tillhör den romska folkgruppen och kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet. Om han kommer in i riksdagen skulle han bli den första personen med romsk bakgrund i Sveriges riksdag.

Domino Kais huvudfrågor är social hållbarhet även för minoriteter, rätten till dräglig bostad, rätten till utbildning, rätten till arbete, rätten till lika vård och hälsa samt barn- och kvinnoperspektiv. Även jämställdhet och jämlikhet för alla medborgare är viktiga frågor för Domino, liksom givetvis att kämpa för ett bättre klimat och miljö innan det är för sent. Han har nyligen blivit utsedd av organisationen Djurens rätt till djurvänlig riksdagskandidat. Miljömagasinet fick en intervju med Domino Kai.

 

Domino Kai.
(Foto: privat)

Kan du berätta lite om dig själv?

– Jag heter Domino Kai och är en vanlig person som vem som helst. Jag älskar att jobba med saker som jag ser och känner är till gagn även för andra. Jag har arbetat med minoritetsfrågor, diskriminering och rasism kopplat till mänskliga rättigheter i drygt 30 år. Det har ofta skett via kulturen som plattform med avstamp för allas lika fri- och rättigheter. Samt som byråkrat på fem statliga myndigheter och i Europaparlamentet för MP:s tidigare delegationsledare Bodil Valero.

 

Varför kandiderar du till i riksdagen?

– Jag har sedan år 2000 samarbetat kring seminarier, undersökningar och hearings med några olika partier som velat lyfta den nationella minoritetsfrågan, vilket varit betydelsefullt. Men sedan pandemin så kände jag att detta inte räcker. Om inte lagstiftande ledamöter lyfter våra frågor rättvist så måste vi minoriteter höja vår gemensamma röst och gå till handling. Det handlar om att synliggöra och göra våra fem nationella minoriteter hörbara, det är då vi är med i gemenskapen. Lagstiftande församling måste få en bärande röst med ett inifrånperspektiv. För mig är Miljöpartiet det parti som värnar om mina hjärtefrågor, det handlar om en trovärdighet om människan, som jag ser i Miljöpartiets politik.

Att jag kandiderar till riksdagen handlar även om orättvisor och behandlingen av en person med minoritetsbakgrund som ofta blir sämre bemött och servad i jämförelse med andra, det kan till exempel handla om tillgänglighetsfrågor där samhället måste visa större respekt. Det handlar om en förbättrad social hållbarhet för många, som värnandet om miljö, klimat och allas lika jämställdhet. Mänskliga rättigheter är inte några få utvaldas utan allas rättigheter.

 

Vad finns det för anledningar att välja in dig i riksdagen?

– Anledningar till att välja in mig är att jag kommer med nya perspektiv om hur det är att leva som en del av den nationella minoriteten romer. En grupp som har exkluderats, marginaliserats och som väldigt många har en hel del stereotypiska bilder om. Jag vet hur det känns att inte alltid ha fått lika förutsättningar som många andra, jag vet hur det känns att inte få vara med. Jag vet vad jag talar om av egna erfarenheter. Jag tillhör även den Sverigefinska gruppen och talar tre av de nationella minoritetsspråken, samt vågar stå på de svaga gruppernas sida.

 

Är det något du kommer att försöka ändra på om du kommer in i riksdagen?

– Om jag blir invald i riksdagen så är den nationella minoritetsfrågan en hjärtefråga. Det handlar om att steppa upp i implementeringen av minoritetsfrågorna bland kommunerna. Få fler i positioner att förstå minoritetslagens innebörd och förpliktigande. Mer konkret kan det handla om minoriteternas egna språk på schemat i grundskolan och inte efter skoltid. Vara med och verka för att öka programutbudet av de nationella minoritetsspråken i nästa public service-tillstånd. Vara med och verka för att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter. Vara med och verka för en långsiktig finansiering av insatser för att målet i strategin om romsk inkludering ska uppnås. Bland annat vill jag även verka för att både romer och judar ska ha samma möjlighet att få bilda egna förvaltningsområden, såsom de övriga minoritetsgrupperna. Även tillgänglighetsfrågorna är viktiga, dessa berör oss alla på något sätt, respekten för människans integritet och förutsättningar som ökar livskvalitén hos många är en central fråga i lika människovärde. Jag vill också verka inom kultursfären. Att nationella minoriteter får en lika och större möjlighet att visa sin kultur på olika sätt i våra nationella-, läns- och lokala scener samt på andra kulturplattformer.

 

Vad är det viktigaste för Miljöpartiet att tänka på inför framtiden?

– Förutom mina hjärtefrågor så tänker jag att det alltid är viktigt att lyssna med hela örat på sina väljare och andra grupper, och därifrån kanske komma närmare vardagliga lösningar som kan underlätta. Vi behöver en stärkt dialog som stödjer Miljöpartiets politik för att mer effektivt kunna påverka och stötta människors vardag i positiv riktning. Att ha tydliga globala mål såsom Agenda 2030. Trenderna växlar oerhört snabbt och då gäller det att lyssna och ha dialog.

 

Är det något du vill tillägga?

– Om jag får möjligheten och förtroendet att bli invald i riksdagen så skulle ännu ett glastak krossas, jag skulle vara den första personen med romsk bakgrund någonsin som blir riksdagsledamot. Det vore en bra historieskrivning inom rikspolitiken i Sverige.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com