HälsaHuvudnyheterKulturNyheter

Biblioterapi kan vara räddningen ur livskrisen

Biblioterapi är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal. Texter, även egenskrivna, fungerar som en katalysator för samtal.

I den här intervju får du möta Catarina Rådefjäll, som är bibliotekarie på Sjukhusbiblioteket Ryhov i Jönköping.

Biblioterapi som kan vara räddningen ur en livskris. Ofta är målgruppen personer med psykisk ohälsa, men även andra människor med olika sjukdomar, även friska, möts med biblioterapi som metod.

Nyligen har det startats en grupp i biblioterapi med deltagare från Hjärtats Hus i Jönköping. Deltagarna har olika sjukdomar i bagaget och vill nu passa på att testa biblioterapi, som handlar om att må bättre med texten som hjälpmedel och att växa tillsammans med andra människor.

 

Catarina Rådefjäll är bibliotekarie på Länssjukhuset Ryhov.
(Foto: privat)

Vem är du – kort presentation?

– Jag heter Catarina Rådefjäll och jobbar som bibliotekarie på Länssjukhuset Ryhov sedan 1993. Jag är utbildad inom biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

Hur många besöker Ryhovs sjukhusbibliotek varje år?

– Förra året hade vi 23422 besökare i vårt sjukhusbibliotek och 11356 i vårt tidningsrum.

 

Hur vill du beskriva mötesplatsen sjukhusbiblioteket?

– Sjukhusbiblioteket är ett vardagsrum för patienter, anhöriga, personal och studenter. Alla är välkomna. På biblioteket är det ingen som frågar vad du har för sjukdom utan du kan koppla av. Läsa, låna böcker, titta i tidningar och tidskrifter eller kanske låna en dator en stund för att till exempel göra dina bankärenden om du är patient.

 

Berätta om biblioterapins historik.

– På sjukhusen under första världskriget såg man att de traumatiserade soldaterna blev hjälpta av skönlitteratur, främst poesi. Uttrycket biblioterapi myntades för första gången 1916 av den amerikanske teologen Samuel McChord Crothers. Första avhandlingen kom 1949, Bibliotherapy a theoretical and clinical experimental study, skriven av Caroline Shrodes. Första biblioterapiföreningen bildades 1969 i USA. Först i Norden var Finland 1981, till Sverige kom biblioterapin först 2021. Första utbildningen i Sverige startade 2017, Det biblioterapeutiska arbetssättet.

Biblioterapi handlar om att läsa/skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Det är ett ömsesidigt utbyte – deltagarna väljer själv vad de vill dela med sig av, och vill de inte så kan det ändå betyda någonting att höra andras tankar och känslor. Insikten att det finns fler än jag som känner så här. Någon har satt ord på mina känslor. Litteraturen kan hjälpa oss att sätta ord på något som är ogripbart, något jag inte kunnat sätta ord på själv. Sammanhang – jag är inte ensam om mina känslor.

 

Vad säger forskningen under senare år om biblioterapi?

– Forskningen visar att det är en fungerande metod, både då det gäller att hantera livskriser, sjukdom eller bara allmänmänskliga frågeställningar.

Biblioterapin är främst, men inte bara, avsedd för människor som lider av psykisk ohälsa.
(Foto: biblioterapi.nu)

I Wales skriver man ut böcker på recept sedan 2003. I övriga Storbritannien har man gjort det sedan 2017. Är det dags för Sverige att införa biblioterapi på recept?

– Man skriver nu i vissa regioner remiss till kulturunderstödd rehabilitering så tanken är inte omöjlig, även om det vad jag vet inte är en fråga som behandlats ännu.

 

Hur arbetar man konkret i en biblioterapigrupp, vilka metoder använder man sig av?

– Jag börjar med att berätta för deltagarna om vad det är vi ska göra. Första gången jag träffar gruppen har jag med mig texter, ofta poesi. Biblioterapi syftar alltid till att öka vårt psykiska välmående. Idén är att vi genom att läsa, skriva och samtala kring en text kan förstå mer om oss själva, må bättre och växa som människor. Målet är att skingra tankarna från det sjuka och jobbiga till det friska eller koppla av en stund.

 

Vilken är den normala storleken på en grupp för att det ska fungera optimalt?

– Det är viktigt att alla som vill prata får komma till tals. Är gruppen för liten kan det vara så att det inte finns någon just den gången som vågar. Jag tycker att 6–8 deltagare är lagom.

 

Vilket studiematerial används i grupperna?

– Jag använder skönlitteratur, noveller, delar ur böcker eller poesi. Det är viktigt att deltagarna i förväg inte vet vem som skrivit texten eftersom det färgar läsupplevelsen. Texten står i centrum.

 

Hur kan anhöriga involveras i verksamheten med biblioterapi?

– Det finns absolut en möjlighet att ha en anhöriggrupp. Min begränsning är att det behöver ske inom min arbetstid, men jag kan tänka mig att det finns kommunbibliotek eller patientföreningar som har den möjligheten. Det förekommer på andra håll i Sverige.

 

Övriga kommentarer?

– Vi jobbar också med en biblioterapeutisk metod som kallas Läsklubb som riktar sig till barn på sjukhus. Originalet startades på sjukhusbiblioteket, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

 


 

Fakta: Biblioterapi
Samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till personlig mognadsutveckling.
Källa: Nationalencyklopedin

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com