Håkan ”Cello”: Musik står för “vi”

I den här intervjun har jag talat med Håkan Molander, även kallad Håkan ”Cello” som brinner för att ge människor upplevelser med musiken som redskap.

Håkan arbetar till vardags i den kommunala musikskolan i Eksjö och även i Nässjö. Han prisar studieförbunden för deras arbete med musikverksamhet, inte minst för ungdomar. The Cardigans är ett exempel på ett band som började som en studiecirkel. Arrangör var Studieförbundet Vuxenskolan.

Det är flera av studieförbunden som arbetar med musikgrupper med en ledare, som just är en ledare för dem som ingår i cirkeln. Arbetarnas Bildningsförbund – Sveriges största studieförbund – och Studiefrämjandet är exempel på andra bildningsförbund som ordnar mötesplatser för ungdomar som vill växa tillsammans med musiken som redskap.

 

 

Håkan ”Cello” Molander.

Vem är du?

– Jag heter Håkan Molander och spelar cello.

 

Varför valde du cello som instrument?

– Jag började spela cello som sexåring i Solna musikskola. Jag hade helst velat spela gitarr eller trummor men var för ung, så en cello i halv storlek tyckte jag var mest lik en gitarr.

 

I vilka sammanhang kan man få lyssna till dig?

– Jag uppträder i många olika sammanhang. Just nu är jag med i Ebbot Lundbergs band som turnerar hela sommaren. Jag är också medlem i Svenska Barytontrion.

 

Vilken betydelse har musik för samhällets uppbyggnad och funktion?

– Musik är något som alla kommer i kontakt med nästan dagligen. Den kan hela, vara upplysande, trösterik och djupsinnig och så mycket mer.

 

Är musik demokrati?

– Att ha tillgång till levande musik är i högsta grad en demokratisk och demografisk fråga.

 

Kan musik vara medicin, en väg ur eller förbi ohälsa?

– Det forskas just nu och sedan en tid tillbaka om hur musik kan göra människor friska och få kor att ge mer mjölk. Det finns nervbanor som går direkt till våra inre organ utan att passera hjärnan. På sikt kommer musik få en allt större betydelse inom hälsovården.

 

Musik är en stor exportgren för Sverige. Hur ser du på det? Vilka möjligheter finns att utveckla musikexporten?

– Att Sverige har haft en sådan otrolig utveckling inom musikområdet beror i hög grad på att vi haft en livaktig musikskola som gjort musicerande lättillgängligt för alla som vill.

Skickliga pedagoger har med varsam hand lyft begåvningar och bidragit till musikfenomenet.

Kommuner och studieförbund har gjort lokaler tillgängliga och band har vuxit upp över hela landet.

 

Du arbetar nu inom den kommunala musikskolan i Eksjö. Vilken roll för individ och samhälle har musikskolorna, som sker i kommunernas regi?

– Jag arbetar både i Eksjö och Nässjö som cellolärare. Där kommer ständigt nya talanger fram, som i många fall fortsätter sina studier på folkhögskolor och musikhögskolor. Utan grunderna från en kulturskola i tidig ålder skulle många av dessa begåvningar aldrig upptäckas.

 

The Cardigans är ett exempel på ett band som började som en studiecirkel. Här uppträder de på Hammersmith Apollo i London år 2018.
(Foto: Raph_PH / CC BY)

The Cardigans startade som en studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan. Hur ser du på studiecirkeln som arbetsmetod?

– Studiecirklarna i Sverige har möjliggjort att man kunnat starta allt från mindre specialiserade grupper till stora amatörorkestrar där ypperliga fritidsmusiker kan samlas och musicera tillsammans, en av musikens stora upplevelser och en grund för god samvaro.

 

Kan musik och kultur rädda Vättern?

– Ju fler samarrangemang mellan konserter och miljöbudskap man kan samlas kring, desto fler kan nås och förstå hur viktig denna fråga är för oss alla. Rent vatten kommer bli en bristvara när framtidens generationer ska överleva. Sluta förgifta Vättern med militärt skrot och sanera vad ni förstört.

 

Vilka framtida planer har du?

– Jag ser fram emot en berikande och solig sommar med många möten med nya människor.

 

Vad gör du om tio år?

– Samma som nu, men lite mer sällan kanske.

 

Vem tar du med dig till en öde ö?

– Stephen Fry.

 

Vilken bok läste du senast?

– Idioten av Dostojevski.

 

Vem ger du Dagens solros (Ukrainas nationalblomma)?

– Aktionsgruppen Rädda Vättern.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com