Det brinner på Ryhovs Herrgård

Det brinner på Ryhovs Herrgård i Jönköping på ett speciellt sätt. Möt två eldsjälar vars arbete kan liknas vid ett ljus som aldrig slocknar.

Maggie Målevik och Claes Hernegård är två parhästar som själva har haft cancer och nu arbetar med och för Hjärtats hus – en mötesplats för personer med koppling till cancer och andra sjukdomar. Mötesplatsen för verksamheten är en flygel (Hus M7) på Ryhovs Herrgård i Jönköping. Där gäller låg tröskel och högt i tak. Mångfaldens plats med olika människor, som var och en har med sig sin livsberättelse.

Nelson Mandela sa på sin tid: ”En människa är en människa tack vare andra människor”. Den devisen är en bra sammanfattning för vad Hjärtats hus står för. Mötesplatsen där alla har ett värde, där det finns en gemenskap, där alla behövs.

Eldsjälarna Claes Hernegård och Maggie Målevik.
(Foto: Hjärtats hus)

Maggie Målevik berättar att hon hade bröstcancer 2009 och det ledde till att hon skrev en bok. Det var 2016 som Region Jönköpings län sa ja till en verksamhet som fick namnet Hjärtats hus. Maggie berättar att man i dag har 45 volontärer som hjälper till. Varje gång får tre volontärer hjälpa till:

– En står vid dörren, en fixar fikat och en agerar som en ambulerande samtalsperson. I och med att det är en del av regionens verksamhet så kommer läkare och kirurger hit och får möta deltagarna. Även präster och pastorer från Sjukhuskyrkan kommer hit.

Maggie är en stark ledare med fokus på resultat. Hon har nytta av sin bakgrund som förskollärare och eget företagande. Det sistnämnda håller hon på med fortfarande. Hennes tjänst som samordnare för Hjärtats hus är på 60 procent.

– Jag trivs med att vara en boost i mitt liv.

Maggie är medveten om varför en människa är född med två öron och en mun.

– Det är viktigt att ta sig tid och lyssna på de som kommer hit. Vi är numera en fast del av regionens verksamhet. Vi tar inte ut någon medlemsavgift. Ingen behöver någon remiss för att komma hit. Fritt och frivilligt gäller.

Den som vill får lägga en slant till fikat, men det är inget tvång. Nu ska man bredda verksamheten. Personer med andra sjukdomar eller diagnoser än cancer är också välkomna hit.

– Vi har varit 30–40 personer här på våra onsdagsträffar. Under pandemin blev det en svacka. Nu hoppas vi på en högkonjunktur för verksamheten. Det är många som längtar efter gemenskap, nu när vi mer fritt kan röra oss igen och vi har många spännande saker på gång framöver, avslutar Maggie.

 

Hjärtats hus ordnar varje vecka promenader i samband med Öppet hus. Man har också en folkbildande roll. Föreläsningar med bland annat berättelser från patienter förekommer.

Sommarfest på Hjärtats hus.
(Foto: Hjärtats hus)

Folkbildaren Claes Hernegård är en av volontärerna och har en nyckelroll. Han var uträknad på grund av sin cancer, men nya metoder och mediciner blev räddningen för honom. Claes känner nu att han har en uppgift att göra något för personer med koppling till cancer och andra sjukdomar. Han har drivit en musikbutik under en stor del av sitt liv. Han har också själv varit en eldsjäl i stadens kulturliv och varit med och ordnat musikarrangemang och är därför nu stolt över att få vara med och ordna MusikQaféet, som bedrivits som ett försök under 2021 och som nu fortsätter i vår med fysiska caféer. Claes berättar att man inte kan vara för många deltagare i gruppen, så därför har man satt ett tak på 15 personer.

– Det finns forskning som visar på att musik är hälsobefrämjande.

Musikträffarna läggs upp så att man spelar en låt i taget och tar en paus för att diskutera låten.

– Det är viktigt att alla får komma till tals, säger Claes.

Fikapausen är en viktig del i träffarna, då deltagarna under fria former kan umgås och lära känna varandra.

– Musik är friskvård och står för Vi, avslutar Claes.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com