Oacceptabelt våld i nära relationer

Våld i en nära relation börjar inte på en gång utan brukar komma gradvis. Dessa relationer kan inledningsvis vara mer passionerade än vanligt. Relationen förändras efter hand. Det blir allt svårare för kvinnan att lämna mannen. Många kvinnor blir också misshandlade och slagna till döds.

Eivor Karlsson.

SVT sänder just nu ett turkist drama, Själens röda rum. På en terapimottagning i Istanbul tar doktor Hanim och hennes kollegor dagligen emot traumatiserade och vilsna själar. Det handlar om våld i nära relationer.

När patienten med psykologens hjälp under stor vånda och gråt lyckas frigöra från sina egna traumatiska upplevelser som barn, framkommer likheten med deras eget liv i dag.

Som den välutbildade kvinnan som kommer till mottagningen med mörka glasögon. Hon har blivit slagen av sin man. Gång på gång. Det framkommer, under terapin, att också hennes egen mamma levde under liknande förhållanden. Och hon hoppas på hjälp. När maken i enskilda samtal med terapeuten bearbetar sin barndom så bestod den också av mycket våld och stryk. Hans egen barndom kom ifatt honom, där på terapimottagningen.

”Bränt barn skyr elden” lyder ordspråket som Stig Dagerman ändrade till ”Det är inte sant att ett bränt barn skyr elden. Det dras till elden som en mal till ljuset”.

Man behöver inte utgå från en psykiatrisk terapimottagning i Istanbul eller Dagermans tes. Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Terapi borde användas vid våld samtidigt med att mannen avtjänar sitt straff. Det borde ingå i straffet. Eller ute i kommunerna, om mannen ännu inte är åtalad för sitt beteende. Kvinnorna måste få stöd och vid behov terapi. Det är inte kaffe och bullar-filosofi. Men det är en kostnadsfråga.

Av rapporter har framkommit att 85 procent av våldet riktats från en man mot en kvinna. Men det förekommer också att kvinnor utsätter män för våld i heterosexuella relationer. Liksom att våld förekommer i hbtq-relationer.

Statsministern har nu gett jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) med flera ministrar i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De 40 punkterna i åtgärdspaketet är uppdelade i fyra områden: Detta kan ni läsa mer om på Regeringskansliets hemsida, Regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Arbetet med mäns våld mot kvinnor behöver mer resurser på olika nivåer. Därför är det också viktigt att vi följer och ser vilka åtgärder och ekonomiska medel som tillförs kvinnor och barn i utsatta situationer. Dessa kvinnor är ingen röststark grupp. Men verkligheten för många kvinnor och barn finns här och nu. Vi behöver inrikta oss på och följa vissa områden särskilt noga. Som kvinno- och tjejjourer och deras riksorganisationer. Men också BRIS och Kvinnofridslinjen med flera. De behöver alla långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Men mer än så måste göras.

Till problemen hör bostadsbristen. Det gör att många våldsutsatta kvinnor blir kvar länge på de skyddade boendena och att andra kvinnor med stora behov då inte kan få plats.

Men det kan också leda till att kvinnor och barn flyttar ut från det skyddade boendet utan att ha ett permanent annat boende. De tvingas flytta runt till olika skyddade platser. Mäns våld mot kvinnor är ingen nyhet. Inte heller det hedersrelaterade våldet. Det handlar också om barnens skolgång. Barnens möjligheter att utöva sina rättigheter till skolgång på ett tryggt och säkert sätt, utan att skyddet undanröjs.

Det råder också stor brist på skyddade boenden för kvinnor med missbruk. Den som utsätts för våld och använder droger och/eller alkohol har ofta ingenstans att ta vägen. De är svårplacerade.

Det handlar också om åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet. Där varje barns egna skydds- och stödbehov bör beaktas för barn som vistas i så kallade skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna.

Regeringen föreslog redan i november 2016 åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet. Först nu verkar uppdraget ha skrivits fram med några utökade förslag som skrivs in i Socialtjänstlagen.

Ytterligare åtgärder när det gäller att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor kommer att presenteras i samband med budgetpropositionen för 2022.

Det finns ett stort behov av ett starkt paket för att rejält minska våldet i nära relationer.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com