Kärnkraften – vår tids livfarliga hydra

Kärnkraften – vår tids livfarliga hydra

Kärnkraften är vare sig koldioxid- eller fossilfri sett ur dess hela livscykel. Uppbyggnad, drift och underhåll, nedmontering och avfallshantering orsakar utsläpp av koldioxid. Brytning av uranmalm och anrikning är också källor till utsläpp. Om den totala mängden koldioxid delas med den energi som levereras från de olika kärnkraftverken får man koldioxidutsläppet i ett livscykelperspektiv gram per kWh.

Koldioxidutsläpp på 5–146 gram koldioxid per kWh har redovisats i olika studier. Orsaken till de stora skillnaderna är att renframställningen av uranbränslet skett på olika sätt och att det finns kärnkraftverk med olika konstruktion.

Tre stora olyckor, i Harrisburg (USA 1979), Tjernobyl (Sovjetunionen 1986) och Fukushima (Japan 2011), har skadat tilltron till kärnenergin i världen.
El från ny kärnkraft är dyrare än den från kol och gas och flera gånger dyrare än förnybar energi. I Europa kostar ny kärnkraft en krona per kWh. De billigaste projekten för sol- och vindel producerar i dag el för så lite som 15–20 öre per kWh, utan subventioner.

I Storbritannien har flera projekt övergivits, trots generösa subventioner. I USA avbröts ett bygge för ett drygt år sedan, trots investeringar på nästan 100 miljarder kronor. Ett närliggande exempel är det finländska kärnkraftsbygget i Olkiluoto som kommer att bli tio år försenat och minst dubbelt så dyrt som var utlovat.
Ägarna av svensk kärnkraft har också meddelat att det av kostnadsskäl inte är aktuellt att bygga ny kärnkraft i Sverige.
Stilla Havet är kontaminerat efter härdsmältan i Fukoshima. Enligt The Guardian 10 september 2019 lagras kontinuerligt kontaminerat vatten vid det havererade kärnkraftverket och uppgår nu till mer än 1 miljon ton. Detta kan fortgå till 2022 men sedan har man inte plats för mer. Grundvattnet är kontaminerat med en radioaktivitet på 1  000 000 Bq/liter.
Tankesmedjan Japan Center for Economic Research har beräknat kostnaden för att sanera efter kärnkraftskatastrofen i japanska Fukushima. Kostnaden kommer sannolikt att motsvara 7 000 miljarder svenska kronor – det vill säga 7 års skatteintäkter i Sverige.

Kärnkraften är inte ekonomiskt hållbar
Kärnkraften är varken fossilfri eller koldioxidneutral
Kärnkraften är den farligaste energikälla vi skapat

I Sverige finns drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk och hundratals kg tillkommer varje dag. Hur i all sina dar vågar man påstå att det går att undanhålla detta avfall från allt levande i 100 000 år?!

Foto: PublicDomainPictures.net

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com