Jon Henrik Fjällgren överraskar som samepolitiker

Artisten och kändisen Jon Henrik Fjällgren, som medverkat i Melodifestivalen och Let’s Dance, är sametingsvalets hetaste vinnare. Valet hölls den 16 maj och i förra veckan blev rösträkningen klar. Fjällgren kan mycket väl avgöra en ny inriktning på samepolitiken nästa mandatperiod, eftersom hans parti Samerna får en vågmästarroll ifråga om vilket block som ska styra Sametinget framöver.

Jon Henrik Fjällgren är färsk inom samepolitiken men känd inom andra sammanhang, som här vid Melodifestivalen 2019.
(Foto politik.in2pic.com / CC BY-SA)

Bara sju partier kom in i Sametinget detta val mot nio stycken tidigare. Ett parti slogs ut genom att inte komma över fyraprocentsspärren.

Mest iögonfallande blev det största partiet Jakt- och Fiskesamerna, JoF, som denna gång fick hela 38 procent av valmans-kåren, vilket gav 12 mandat av 31, vilket är bara 4 mandat från att uppnå egen majoritet. Bara två andra partier stöder partiet, men i valet blev de för små för att tillsammans kunna ändra på majoritetsordningen.

Sonderingar från JoF har redan påbörjats om att få partiet Samerna, som suttit i den gamla sametingsstyrelsen, att överge sin gamla koalition och att i stället satsa på en ny styrelse med JoF i spetsen.

I det partiet, Samerna, har artisten och kändisen Jon Henrik Fjällgren gjort kometkarriär efter att han kryssats in i Sametinget från att ha suttit så långt bak som på nionde plats på vallistan.

Jon Henrik Fjällgrens parti och han själv har därmed i teorin fått avgörande betydelse för vilket block som ska styra Sametinget nästa mandatperiod. Hans lyckade inkryssning har gjort att hans parti från att ha varit nästan utslaget vid förra valet nu fördubblat antalet ledamöter till två stycken och gjort partiet till vågmästare inför de kommande förhandlingarna i augusti om styrelsemajoriteten.

Invalet av Jon Henrik Fjällgren har gjort att partiledaren Anders Kråik hamnat i skuggan av sin nya kollega som är pinfärsk inom samepolitiken och inte alls är profilerad på partiets frågor. Utifrån vad han själv sagt förstår man att han prioriterar annorlunda än vad man får höra från vanliga samepolitiker. Hans antydningar kommer nu att binda upp honom. Hans plats långt ner på listan tyder på att han mest varit en röstmagnet.

Jon Henrik Fjällgren har i en intervju i Östersunds-Posten bekräftat att han mest brinner för frågor om jämställdhet och det psykiska måendet, vilket stämmer med vad han tagit upp i sin biografi Min berättelse, som han gav ut hösten 2020. De frågorna hör dock mer hemma hos oppositionen inom Sametinget och alternativrörelsen i Sverige.

Ur alternativrörelsens perspektiv är JoF mest intressant att följa. Till den kan man numera räkna Lars Paul Kroik, som varit ledarskribent i Miljömagasinet, där han skrivit om folkrättens betydelse för att ge samerna erkännande som ett urfolk enligt FN: s internationella regelverk. Kroik har hävdat att främst folkrätten kan stärka samernas ställning, men också ena dem genom att skapa större materiell bredd för samernas överlevnad. Samernas identitet kan inte bygga främst på tillhörigheten till en sameby, vilken den gör nu. Det är också en slutsats man kan dra av Girjasdomen i Högsta Domstolen, HD, i januari 2020, där HD visserligen gav samebyn ensamrätt till jakt och fiske men bara som administratör av ensamrätten. Egentligen är det samerna som kollektiv som äger jakt- och fiskerätten, vilket inte framkommer av rennäringslagen. Därmed måste lagen skrivas om, enlig HD.

Konsekvenserna har blivit att regeringen tillsatt en utredning om nödvändiga förändringar av rennäringslagen, men också om samebyns framtida organisation och beslutsfattande. Därför blev utredningen valets hetaste fråga.

Lars Paul Kroik har tidigare varit kritisk mot JoF, men ställde ändå upp på partiets vallista beroende på att hans eget parti, som han varit med om att starta, valde att gå åt ett annat håll och upplösa sig självt. Lars Paul Kroik vände sig då till JoF och kom in genom personval. Upplösningen av hans gamla parti gjorde dock att hans gamla vänner förlorade möjligheten att delta i förhandlingarna, eftersom bara en enda representant från varje sametingsparti kan bli sakråd. Ironiskt nog utgjorde just den kommande utredningen om relationen mellan staten och samebyarna den viktigaste frågan i sametingsvalet.

Andra kända namn som man förknippar med alternativrörelsen och som tillhör den progressiva oppositionen är Marie Persson Njajta, som profilerat sig på motståndet mot nickelgruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen i Tärna. Hon blev också personvald för tvåmandatspartiet LSS.

Det tredje parti som stöder oppositionen kan också förknippas med alternativrörelsen, eftersom det har mjuka frågor på sitt program som jämställdhet, klimatfrågor och hälsa. Det är enmandatspartiet Min Geaidnu. En av dem som stödde partiet med sitt namn på listan var Olof T. Johansson, som tidigare suttit i Miljöpartiets partistyrelse men nu lämnat politiken.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com