Nej till utbyggnad av naturgashamn

Regeringen har bedömt att kraven i naturgaslagen inte uppfyllts och att en utbyggnad av naturgashamnen och dess anslutning till stamledningen skulle försvåra Sveriges ambitioner med nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Folk mot fossilgas Runt 400 personer från nätverket Folk mot fossilgas upprättade ett tältläger i Färjenäsparken på Hisingen i en civil olydnadsaktion. (Foto: Folk mot fossilgas)

– Regeringen har beslutat att avslå ansökan om koncession för en naturgasledning mellan Swedegas terminal för flytande naturgas i Göteborgs hamn och stamledningen för naturgas, skriver Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande av den 10 oktober.
Det är Swedegas AB, som både äger och driver merparten av Sveriges transmissionsnät för naturgas, vars ansökan om tillstånd, så kallad nätkoncession, för att koppla terminalen till det svenska stamnätet nu avslagits.

Huvudanledningen, menar regeringen, är att den föreslagna sammankopplingen försenar övergången från naturgas till biogas och därigenom hela omställningen. Sverige har satt som mål att senast 2045 vara nettoneutral. Anläggningen hade fått klartecken från flera tunga instanser, däribland länsstyrelsen 2010, innan den strandade på energi- och digitaliseringsminister Anders Ygemans bord.
Beskedet glädjer en del Göteborgspolitiker.
– En investering och inkoppling på gasnätet hade riskerat att bygga fast oss i ett framtida beroende av fossila bränslen som LNG, flytande fossilgas. En anslutning till gasnätet går stick i stäv med klimatlagen och riksdagens klimatmål eftersom det ökar tillgängligheten till fossilgas. Det här är en viktig signal, säger skolkommunalrådet i opposition, Karin Pleijel (MP), i ett pressmeddelande.

Göteborgs hamn. (Foto: My another account)

Den befintliga terminalen ska förse bland annat sjöfarten med naturgas. Swedegas säger sig verka för att göra systemet 30 procent förnybart till år 2030 och helt förnybart till 2050. Detta som ett led i Swedegas och andra europeiska nätoperatörers avsiktsförklaring ”Green Gas Initiative”.
Vilket är ren och skär ”grönmålning”, anser belackarna. Bland annat nätverket Folk mot fossilgas som den 7 september arrangerade en blockad av Göteborgs hamn. Runt 400 personer upprättade ett tältläger i Färjenäsparken på Hisingen i en civil olydnads-aktion.
– Att bygga en ny fossilgasterminal i Göteborgs hamn är att bygga in Sverige i ytterligare beroende av fossila bränslen, det är oansvarigt. Vi vill skicka en stark signal att vi inte tänker acceptera det, sade Jennie Nyberg, en av nätverkets talespersoner, då.

Beskedet från förra veckan möttes av rusiga kommentarer på sociala medier.
Folk mot fossilgas twittrar ”Vi har skrivit historia!” och världens just nu kändaste klimataktivist Greta Thunberg skriver i en tweet från Standing Rock i USA, en annan plats som kämpar mot fossilindustrin, att ”Aktioner ger resultat!”

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com