Världen klarar sig inte utan bin

Världen klarar sig inte utan bin

Brist på honungsbin är ett allt större bekymmer i Europa, Asien, USA och övriga världen. Bin, getingar, ”fjärilar, flugor och humlor pollinerar våra växter – som ger oss föda: säd, frukt, bär, nötter samt mat åt våra fåglar och många andra djur. Ungefär en tredjedel av våra skördar har vi våra bin och småkryp att tacka för som pollinerare. 400 olika grödor världen runt pollineras av bin.

I USA kämpar man med sjukdomar som främst drabbar honungsbin. Förutom bakterier, virus, kvalster och mögelsvampar handlar det om en allvarlig variant av amerikansk yngelröta.

Extra allvarligt är en ny farsot som på svenska kan översättas till kollapsade bisamhällen (CCD, Colony Colaps Disorder). Bisamhällena försvinner och kommer inte tillbaka. Orsaken till denna farsot är oklar, men flera typer av bekämpningsmedel som används i höga doser är en förklaring. Klimatförändringar kan också tänkas bidra.

I Europa dör våra bin av samma typ av sjukdomar som i USA. Och för att göra saken värre har vi nu en invandrad bidödare från Asien. Den kallas asiatisk sammetsgeting och har tagit sig in i södra Europa och fortsätter sin väg norrut. Som om inte detta skulle räcka så har människan orsakat ytterligare problem för bina genom exempelvis stora odlingsarealer med artfattiga odlingar, gifter i stora mängder och förändrade odlingslandskap.

Klimatpåverkan som torka, har lett till att fattigdom breder utsig i flera länder i Afrika. Fattigdomen leder till att desperata människor avverkar stora mängder skog, eftersom träden kan säljas och ge lokalbefolkningen en utkomst. Ett sätt att både skydda skog och gynna biodiversitet och odling av mat är biodling. På flera platser i Afrika, bland annat Mali, har biodling tagit plats som inkomstkälla, eftersom honung ger bättre inkomst än ved. På så sätt får man också en betydelsefull effekt för klimatet, eftersom skog är en viktig koldioxidsänka.

Bristen på bin är ett världsomspännande problem. Vi behöver bin både för att hjälpa natur och klimat och ge oss själva och djur föda. Vad kan vi göra för att vända utvecklingen, värna bina och bidra till livsmedelsförsörjningen?

En möjlighet är att göra som på flera platser i USA, där bin odlas storskaligt och dessa lånas ut till växtodlare. Den metoden har också kommit till Sverige. Här är några andra möjligheter:

• Upprätta ett biregister. Det skulle göra det mycket lättare att kartlägga och förebygga sjukdomar hos bin.

• Stadsodla mer. Mer odling av blommor, bland annat i parker och på balkonger, hjälper bin att samla giftfri pollen för att sedan pollinera andra växter.

• Undvika att klippa i dikesrenar, det vill säga låta gräs och blommor stå kvar. Då hjälper man bina med mat och så att de kan pollinera växter.

• Sätta upp bihotell utomhus, till exempel i sin trädgård eller på balkongen.  

Vanja Regnander
Ny skribent i Miljömagasinet

Vanja Regnander

Vanja Regnander är pensionerad sjukgymnast och sedan barnsben också fritidsmusiker, bland annat i dansorkester. Hon har alltid varit intresserad av teknik, vetenskap och natur. På senare år har miljöintresset blivit allt större. Hon vill uppmärksamma sådant som vi ofta inte får läsa så mycket om i andra medier. 

Foto: Muhammad Mahdi Karim/GNU

Ett flygande tambi med pollen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com