Handel med apor möjlig genom okunniga konsumenter

Fastkedjade apor tvingas plocka kokosnötter. Orangutanger används som prostituerade. Aningslösa turister tar selfies bredvid schimpanser. Bevarandefotografen Tom Svensson berättar om den brutala handeln med vilda djur.

Tom Svensson.

Nyligen uppmärksammades fruktansvärda förhållanden för apor som tvingas plocka kokosnötter för att tillgodose efterfrågan på bland annat kokosvatten. Sedan granskningen publicerades har stora livsmedelsleverantörer i bland annat USA och Storbritannien plockat bort dessa varor från sitt sortiment. Även i Sverige säljs kokosmjölk från dessa producenter i vissa affärer. Men nu har även flera svenska livsmedelsleverantörer valt att agera.

Ett av de många möten jag haft med primater var i Burma och Mong La, som är en av världens värsta platser vad gäller illegal handel med djur. Där besökte jag en nerlagd djurpark med endast ett fåtal djur kvar. Några burar var extremt små och mörka. Att se dessa underbara varelser leva under sådana fruktansvärda förhållanden var otroligt jobbigt. Fortfarande förstår jag inte vad som ger oss rätten att utsätta djur för sådant för nöjes skull.

Tjuvjakt är det som sker innan djuren hamnar i handeln. Ett skrämmande exempel är schimpanser, där jägarna går in i regnskogen och dödar hela familjer för att komma åt ungarna. De transporteras sedan vidare under vedervärdiga förhållanden för att så småningom bli husdjur, hamna på djurshower eller tvingas ta djurselfies med turister. Dessa ungar lider ofta av Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Ett av mina bästa minnen är när jag åkte med African Apes och Ann Olivecrona till Södra Sudan för att hämta tre schimpanser som beslagtagits och föra dem till ett stort reservat i Zambia. Där fanns generalen Khamis Ding som har ett stort hjärta för vilda djur och som gör allt för att stoppa den illegala handeln. Jag blir alltid imponerad och varm inombords av att träffa människor som honom. Södra Sudan används som transitland för bland annat schimpanser och behöver internationellt stöd för att stoppa det. Vi lyckades flyga ut dessa tre små schimpanser och ge dem bättre liv i reservatet. När vi sedan såg dem i sitt naturliga habitat kändes allt slit och hårt arbete värt varje sekund. Men tyvärr fylls handeln på med nya ungar hela tiden.

Uppfödning. Många vilda djur föds upp och hamnar i den globala miljardhandeln med djur. Efterfrågan på traditionell medicin gör att uppfödning av stora kattdjur i Sydafrika och Asien ökar. Det finns ett antal farmer i exempelvis Sydafrika som enbart ägnar sig åt att föda upp stora kattdjur och tjäna pengar på detta. Oftast tjänar man pengar på dem ett antal gånger: Först får volontärer nappa ungarna i ”bevarande”-syfte, sedan säljs de eller används inom turistindustrin för att folk ska kunna klappa, vandra med och ta selfies med dem. När de sedan blivit stora säljs de till jaktindustrin för att dödas i små inhägnader, så kallad Canned hunting. Efter det säljs benen till Asien för medicin.

Eftersom inavel är vanlig på de här anläggningarna föds många lejon- och tigerungar upp med missbildningar, exempelvis saknade kroppsdelar. Även dödfödslar förekommer. Många lejonhonor utsätts för expressuppfödning, där de tvingas avla fyra eller fem gånger fler kullar än de skulle göra i vilt tillstånd. I Kinas stora kattdjursanläggningar hålls tigrar i burar som mäter cirka 4×7 meter. I naturen skulle dessa tigrar ha ett 7–100 km2 stort territorium att vandra runt på. När de utsätts för onaturliga förhållanden under uppfödningen får tigrar och lejon ofta onormala beteenden, så kallade stereotypier. Några exempel är att vagga fram och tillbaka i timmar eller bita sina egna ben eller svans. Många av dem kommer aldrig att se världen annat än genom metallstaket och får bara känna betong under sina tassar.

Burarna i Mong La.

Djurselfies. Vi har länge uppmärksammat lidandet bakom djurselfies, som kan medföra ett liv i misär för vilda djur som sengångare, elefanter och apor. Om du kan röra, krama eller rida ett vilt djur är du för nära.

En god nyhet är att Costa Ricas miljödepartement har lanserat en kampanj som uppmuntrar turister att avstå från att ta selfies med vilda djur. Vi får hoppas att fler följer efter och att turister blir medvetna om att en massa likes inte är värt lidandet för djuret.

Aktiviteter som involverar vilda djur står för upp till 40 procent av den globala turismen. Det är vanligt med apshower där djuren kläs ut, tvingas gå på lina och utföra konstiga tricks. Önskan att få en häftig semesterupplevelse gör att efterfrågan på vilda djur ökar. Mångmiljardindustrin tjänar på djurplågeri och riskerar människors hälsa genom närkontakt med vilda djur.

Vad händer när turisterna slutar komma? Världen kämpar nu med covid-19-pandemin, och människors möjligheter att kunna resa har kraftigt begränsats genom restriktioner. När världen stängs ner och turistindustrin går på sparlåga blir de vilda djuren, som aldrig skulle ha varit i fångenskap från första början, kvar. De försummas, överges och får svälta.

Därför är det nu dags för turistindustrin att ta sitt ansvar och stoppa utnyttjandet av vilda djur. Reseföretag kan bidra genom att göra denna generation vilda djur i fångenskap till den sista. En gradvis utfasning skulle möjliggöra för ägarna att hitta andra sätt att försörja sig, bevara traditioner utan att behöva använda grymma metoder och fokusera sina ansträngningar till att i stället bevara dessa vackra varelser i deras naturliga miljö. Vilda djur har komplexa behov oavsett om de är uppfödda i fångenskap eller infångade i det vilda. De kan bara tillgodoses helt i deras naturliga miljö.

Husdjur. Varje dag fångas vilda djur in eller föds upp och säljs till den globala miljardhandeln med exotiska husdjur.

Lidandet börjar med infångandet eller i uppfödningen, sedan transporteras de. Många djur dör under resan. De lider hela livet i fångenskap utan rätt skydd, mat och utrymme. Alla deras naturliga behov kan inte tillgodoses.

Men tragedin upphör inte där. När de fångas in i det vilda och trängs ihop i säckar eller burar eller föds upp i överfulla containrar blir de smittbärare. Närkontakt mellan stressade vilda djur och människor är en farlig cocktail som kan leda till utbrott av allt från salmonella till pandemier.

Primat som tvingas plocka kokosnötter.

Det är dags för människor att sluta köpa och föda upp vilda djur som husdjur och för regeringar, organisationer och länder att enas om ett förbud mot handeln med vilda djur för att stoppa lidandet för vilda djur och skydda människor.

Framtiden. 60 procent av alla infektionssjukdomar är zoonoser, sjukdomar som kommer från djur, och 70 procent av dessa tros komma från vilda djur. Därför är efterfrågan på och utnyttjandet av vilda djur en stor risk. Handeln orsakar lidande för miljoner djur och utsätter människor för fara. En god nyhet är att Vietnam nu har förbjudit handeln med vilda djur.

Men nu handlar det om vad som måste ske. Om vi inte stoppar all handel med vilda djur kan vi få ett nytt virus, kanske dödligare än covid-19. Och om vi inte gör något åt klimatproblemet kommer människor att dö i svält, torka och vattenbrist.

Men om vi tar tag i det tillsammans kan vi stoppa detta. Människan har en otrolig förmåga att lösa problem. Jag tror mycket på de unga och att de behåller sin insikt även när de blir vuxna. Vi måste börja titta på allt, även bortom ekonomin.

Ett permanent förbud mot handeln med vilda djur är den enda långsiktiga lösningen för att se till att vilda djur får fortsätta vara vilda, för att stoppa djurens lidande och för att förebygga stora hälsoepidemier.

Ibland får jag frågan hur jag orkar med att se så mycket elände som jag får bevittna i mitt arbete med att dokumentera lidandet för vilda djur. Svaret är att jag är en del av lösningen. Jag får också dokumentera insatser som hjälper djur och jag är hela tiden medveten om att om jag inte visar att detta pågår kommer inget att göras. Det händer också att jag får frågan varför jag inte ingriper när jag ser extremt djurlidande. Svaret är enkelt: Det är för farligt och skulle göra fortsatt arbete omöjligt. Jag arbetar bara lagligt, och mycket av det jag dokumenterar är inte förbjudet i landet i fråga.

Alla kan inte vara på plats och visa lidandet, men alla kan göra något. Påverka politiker, avstå från attraktioner där vilda djur far illa och protestera när du ser övergrepp mot vilda djur. Tillsammans kan vi stoppa den brutala handeln mot vilda djur – för deras skull, men framför allt för vår. Det är avgörande för att förhindra framtida pandemier som kan drabba oss ännu hårdare än covid-19. Det är också avgörande för artrikedomen.

Förutom djurens lidande måste vi stoppa handeln för att förhindra framtida globala hälsokatastrofer och skydda miljön för kommande generationer.

I november samlas ledarna för världens 20 mest inflytelserika länder för att diskutera pandemins påverkan på världsekonomin och samordna globala åtgärder. En åtgärd måste vara ett beslut om att stoppa den globala handeln med vilda djur för gott. Det kan stoppa framtida pandemier och skydda miljontals djur.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com