Fred och miljö kan förändra världen

”Vi såg det som viktigt att vi som engagerar oss främst i sociala frågor fick bättre kontakt med de som engagerar sig i miljöfrågor.” Så säger Balint Josa från Budapest, ledaren för europeiska antirasistiska ungdomsnätverket UNITED. Det ledde till att detta nätverk stödde initiativet European/Prague Spring 2020 för att lyfta sambandet mellan freds- och klimatfrågor. Viktor Koren från Prag, medlem i internationella ungdomsnätverket Naturvännerna, nämner samma anledning på varför nätverket såg det som viktigt att sluta upp bakom det nya initiativet.

Ungdomsblocket i massdemonstrationen under protesterna mot G20-mötet i Hamburg 2017. (Foto: Tord Björk)

För dessa ungdomsnätverk är insikten om vikten att se större sammanhang väsentliga. Fred ser man inte bara som en fråga om vapen eller utrikespolitik utan också som en i första hand social fråga. Bland ungdomar i dag ser man att miljöfrågan dominerar, men de ser gärna att det byggs en bro över klyftan gentemot sociala frågor, oavsett om det egna nätverket har huvudtyngdpunkten i det sociala eller ekologiska fältet.

Antirasisternas och naturvännernas vilja att delta i samarbeten tvärs över de gränser som det etablerade samhället försöker upprätthålla är ett tecken i tiden. Aldrig under 50 år som aktiv i folkrörelser har jag sett en så snabb utveckling där folkrörelser går samman och i täten för att organisera motstånd och alternativ till den rådande världsordningen och utvecklingsmodellen.

Det sker internationellt men också inte minst i Sverige. Coronakrisen har intensifierat viljan hos folkrörelser i hela världen att se sambanden mellan sociala och ekologiska frågor. Men det är initiativ som redan var på gång innan pandemin slog till som nu får uppslutning. Hittills har de nya enande initiativen inte fått bred uppmärksamhet. Men de bygger alla på att bygga från basen i lokalsamhällen och med hjälp av demokratisk organisering i folkrörelser med ett internationalistiskt perspektiv. Ibland också med partier som deltagande. Det gör att det kan växa fram ett starkt samarbete där vi både tänker globalt och lokalt och handlar både lokalt och globalt.

I Sverige är det särskilt det nya nätverket Folk och Fred, bildat 19 april, som bygger en rörelse från grunden för både individer och organisationer. På initiativ från aktiva i miljörörelsen, inte minst i landsortens byar och små städer, har ett samarbete vuxit fram för både fred på Jorden och fred med Jorden. Detta nätverk vill lyfta fram namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap och uppmana organisationer att skriva på ett brev till regeringen om att signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Därtill ordna protester mot trakasserier av freds- och miljöröster samt militärövningen Aurora 20. Protesten riktar sig mot värdlandsavtalet med Nato och militär upprustning. Aurora 20 har flyttas till kommande år på grund av coronakrisen, men tillfället tas nu i akt för att lägga grunden för en bred samling av fredsröster som vill försvara alliansfriheten mot närmande till Nato.

Dessa aktioner som har bred uppslutning i freds- och miljörörelsen syftar till att ge ett folkligt mandat till återkommande Folk och Fred-möten i Sälen varje januari som motvikt till Folk och Försvars sammankomster. På dessa har Natoförespråkare, storföretagens synsätt och skapande av yttre och inre fiendebilder fyllt mycket av innehållet de senare åren.

Tillsammans för Fred och Solidaritet under massdemonstrationen vid G20-mötet i Hamburg 2017. (Foto: Tord Björk)

Parallellt med Nätverket Folk och Fred har också Nätverket Aurora 20 vuxit. De bägge nätverken har samma politiska inriktning för fred, miljö och välfärd och ser bägge vikten av att lägga grunden för kommande samarbete mot militärövningar som Aurora och protester mot värdlandsavtalet med Nato. Skillnaden är att det i Auroranätverket även ingår partier och att verksamheten är mer begränsad än den Folk och Fred är på väg att få i gång.

Internationellt sker samma typ av utveckling. European/Prague Spring 2020 är resultatet av tio års samarbete inom nätverket Pragvåren 2 mot högerextremism och populism. Detta nätverk växte fram ur European Social Forum i Malmö 2008 och har sin främsta styrka i att vara all-europeiskt med deltagande inte minst från Östeuropa inklusive länder utanför EU som Ryssland. 2015 startade Aktivister för fred i Sverige som en svensk gren av detta nätverk. Aktivister för fred har tillsammans med ryska medlemmar i nätverket arbetat för att protestera mot repression utan dubbla måttstockar på bägge sidor av väst-östkonflikten i både Ryssland, Ukraina och EU. Ett digitalt seminarium, ett så kallat webbinarium, ordnades av European/Prague Spring på detta tema den 25 april. Nu samlar initiativtagarna in namn för att uppmärksamma flera fall av fängslanden och massmord för att stärka internationell solidaritet mellan rörelser över alla gränser.

Den 26 april anordnade European/Prague Spring 2020 ett webbinarium på temat Internationalistiska svar på coronakrisen. Här deltog Aleksander Buzgalin från ryska Alternativny, Leire Azkargota från det europeiska sekretariatet för Internationella folkförsamlingen IPA, Reiner Braun, generalsekreterare för den i 128 år verksamma Internationella fredsbyrån IPB, Francine Mestrum från internationella kommittén för World Social Forum, Peter Wahl från tyska Attac och Alina Aflicalor från UNITED och Rumänien.

I en särskild självorganiserad ungdomssession deltog från Sverige undersköterskan Michel Diaz från Nej till Nato och småbrukaren Joel Holmdahl från NOrdBruk bland flera talare, främst från Östeuropa. Alla blev överraskade av hur mycket talen och diskussionen gett för alla, inte minst med tanke på att det var första gången som de åtta organisationer som stod bakom intiativet hade samarbetat. Ett initiativ som inlett europeiskt samarbete fram mot World Social Forum i Mexiko 2021.

Aktivister för fred deltar också i IPA, ett internationellt initiativ som är verksamt både i Europa och på de flesta andra kontinenter. Detta nätverk bärs fram i första hand av massrörelser som de jordlösas rörelse MST i Brasilien och World March of Women, men även partier ingår. Nätverket har varit pådrivande bakom ett upprop om coronakrisen, som hittills samlat 479 organisationer.

Det har också genomförts aktioner mot sanktioner riktade mot Venezuela, Kuba och Iran samt hyllat alla de som arbetar och uppmärksammar första maj. Hittills är Aktivister för fred ensamma deltagare från Sverige i detta globala nätverk, men vi hoppas att fler ansluter sig.


Tord Björk är medlem i Aktivister för fred och en av initiativtagarna till Nätverket Folk och Fred, och sedan 50 år aktiv i miljö-, freds-, solidaritets- och antiavfolkningsrörelsen.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com