Mycket ätbar mat kastas bort

Under ett år kastar svenskar bort så mycket mat att det skulle kunna fylla Globen fyra gånger om, enligt en ny rapport.

Det svenska matavfallet skulle fylla Globen fyra gånger om på ett år. (Foto: Holger.Ellgaard / CC BY-SA)

I snitt kastade en svensk 133 kilo matavfall år 2018, totalt 1,3 miljoner ton, enligt rapporten Matavfall i Sverige 2018, framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. Det mesta av det, 70 procent, kommer från hushållen. På en avlägsen andraplats kommer matbutiker (åtta procent) följt av jordbruket (sju procent).

– En del matavfall går inte att undvika, som skal, kaffesump och ben från kött eller fisk. Men nästan hälften av det som hushållen kastar är matsvinn, exempelvis rester som skrumpen frukt och mögligt bröd. Det är mat som hade kunnat ätas om den hade hanterats rätt, säger Tova Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– En tredjedel av världens mat slängs och som rapporten visar har vi stora mängder matavfall även i Sverige. För att komma tillrätta med problemet måste vi veta vad vi slänger och varför. Samarbete längs hela livsmedelskedjan behövs för att få till en positiv förändring.

Livmedselsproduktionen och -konsumtionen innebär en stor miljöpåverkan och 20 till 25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan kommer från livsmedelshanteringen. Det går också åt mycket vatten i livsmedelsnäringen, som även står bakom runt hälften av övergödningen, skriver IVL. Men olika livsmedel har olika stor klimatpåverkan, och kött och mejeriprodukter har större klimatavtryck än frukt och grönt. Och varor som importeras står också ofta för större utsläpp än de som produceras lokalt.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com