Syrefattigt hav hotar fisk och människor

Hav och klimat har varit ett av teman för årets klimattoppmöte COP25 som hastigt fick flyttas till Madrid på grund av situationen i Chile. I helgen släppte den Internationella Naturvårdsunionen, IUCN en rapport om förlusten av syre i haven.

Linnéa Engström är författare och havskämpe och har en bakgrund som grön EU-parlamentariker åren 2014-2019.
Hon har skrivit den första boken och det första politiska betänkandet i EU om klimaträttvisa och feminism. För närvarande arbetar hon som programdirektör på Marine Stewardship Council.

Brist på syre i havet hotar fiskarter och marint liv, och har långtgående effekter på ekosystemen. Forskningsrapporten Ocean deoxygenation: Everyone’s problem, är den största studien hittills om orsaker, effekter och möjliga lösningar på havens brist på syre. Problematiken togs även upp av den senaste IPCC-rapporten om haven och de frusna områdena.

Levande hav och hållbart fiske blir ännu viktigare i ljuset utav klimatförändringarnas inverkan. För arter som tonfisk och svärdfisk, några av de mest älskade matfiskarna världen över, är syrebrist och föroreningar från till exempel jordbruk, avlopp och vattenbruk ett stort hot. Dessa stora rovfiskar är speciellt känsliga på grund av sitt energibehov. Fiskarna söker sig till grundare ytvatten där det syrerika vattnet ansamlas, och det gör dem mer sårbara för överfiske. Mycket lågt syre i havet kan också påverka grundläggande processer som upptag av kväve och fosfor, något som är livsviktigt för livet på jorden, varnar rapporten.

När haven förändras händer det att fisken söker sig till kallare och mer syrerikt vatten. Detta får stora konsekvenser för människor som lever av fisket. Vi kan även se att konflikterna om hur kvoterna av fisket ska delas upp mellan kuststaterna ökar. En viktig roll blir då att underlätta en dialog och få stora aktörer att prioritera ett hållbart fiske. När certifikatet för makrill suspenderades tidigare i höstas just på grund av konflikter kring förvaltningen så gick stora återförsäljare inom EU för första gången ihop i ett upprop och krävde att kuststaterna ska komma överens så att makrillfisket kan bli certifierat igen. Traditionellt sett har det varit miljörörelsen som har drivit hållbarhetskraven gentemot staterna, nu måste även inflytelserika företag driva de frågorna. Det är inspirerande att se. Klimatfrågan ställer frågan om människors förmåga att samarbeta och hitta lösningar tillsammans på sin spets.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com