Bokskogen vissnar

”Den nationella biblioteksutredningen måste förhindra att en mångfald av litteraturfrämjande tjänster förkväver varandra.” (Foto: European University Institute / CC BY-SA)

Bibliotek för alla! är visionen för den nyligen presenterade utredningen Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Men framtiden är kantad av nedskärningar, nedläggningar och nederlag för dem som slåss för allas rätt till böcker. Folkbiblioteken, dessa allmänhetens fria bibliotek, med välutbildad och serviceinriktad personal, hotas ständigt av nedskärningar.

Bokhandlarna går i bästa fall runt på försäljning av populära böcker från årets topplistor, men skickar snabbt resten tillbaka till förlagen som makulatur. De lever främst på att sälja almanackor, pussel, pennor och pappersvaror. De stora kedjornas butikspersonal har sällan någon särskild bibliotekskompetens. Den alltmer omfattande näthandeln med böcker är bekväm för kunderna, men kvarvarande bokhandlare läggs ner, den ena efter den andra.

Antikvariaten – som lever på att ge i handeln utgångna böcker en väsentligt förlängd livstid är än mer hotade, dessa stillsamma kulturbärare med kärlek till och fördjupad kunskap om litteratur. Snart blir det som i Peter Glas vemodiga bok Antikvariat Kalebass: ”Så allt här kommer att vräkas ner i containrar, de råtömmer hela lokalen på rubbet, återstående böcker, hyllor, all inredning, tapeter, puts, precis allt kommer att sandblästras bort med högtrycksmaskiner”.

Den nationella biblioteksutredningen har en plan för digitalisering. Gott så, men vad hjälper det i dessa nedskärningstider? Och förresten är redan Google Böcker på god väg att digitalisera alla böcker – även på svenska. Det är i sig en kulturgärning att Google, liksom det forntida biblioteket i Alexandria, samlar all världens litteratur. Men liksom då behövs fysiska böcker för att det ska bli ett bibliotek.

I sin essä Maktens hemligheter skrev den nyligen avlidne författaren Anders Ehnmark om ”eftermiddagen på torget då de förnuftiga människorna, beredda att ta skäl, samlas för att dryfta de allmänna angelägenheterna, ’i ett gyllene ljus av mognad’”. Låt alltså bibliotek, antikvariat och bokhandel vara vår tids gemensamma odlingsplatser för kunskap och kultur!

Biblioteket i Alexandria föll offer för sin tids kulturvandaler. Den nationella biblioteksutredningen måste förhindra att en mångfald av litteraturfrämjande tjänster förkväver varandra för att i stället främja mänskliga möten ”i ett gyllene ljus av mognad i vår tid”. Eller som Lars Gustafsson skriver om hur ”de stora biblioteken återutsänder historien som en svag, diffus utstrålning”.

Därför vill jag här föreslå att det inrättas ett nationellt ”Bokinstitut” i samverkan med antikvariat, bibliotek och bokhandel. Detta i syfte att uthålligt för den breda allmänheten, analogt och digitalt, tillgängliggöra värdefull litteratur. Ett sådant bokinstitut skulle också kunna främja nya tag för kreativ samverkan mellan bokhandel, bibliotek och antikvariat.

Låt gärna detta bokinstitut heta Demokratins skattkammare.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com