Elflygplan i trafik 2025?


– Satsar vi på det här i Sverige kan vi exportera det till andra regioner i världen och bygga upp en ny marknad som skulle gynna både klimatet och svensk industri.  Det säger Anders Forslund, före detta forskare vid Chalmers angående framtagandet av ett elektriskt passagerarflygplan.Elflygplan kanske kan finnas i passagerartrafik i en snar framtid.

Foto: Heartaerospace

Elflygplan i trafik 2025?

MILJÖMAGASINET
Nr 34 • 23 AUGUSTI 2019

– Satsar vi på det här i Sverige kan vi exportera det till andra regioner i världen och bygga upp en ny marknad som skulle gynna både klimatet och svensk industri.  Det säger Anders Forslund, före detta forskare vid Chalmers angående framtagandet av ett elektriskt passagerarflygplan.

Som en följd av flygets stora
koldioxidutsläpp pågår det nu intensiv forskning för en övergång från fossila
drivmedel till eldrift inom flyget. Länderna som går i täten för forskningen är
USA, Kina och Tyskland, men även i Sverige pågår forskning på området.
Aktörerna är allt från små företag till stora flygplanstillverkare som Boeing.

Att få elflygplan i
passagerar-trafik skulle vara ett stort steg mot ett mera hållbart flyg. Redan
i dag är det möjligt att skapa mindre passagerarplan med en räckvidd på upp
till 400 kilometer med hjälp av batterier. Om bara sex år,  2025, planeras det första certifierade
svensktillverkade elflygplanet gå i inrikestrafik, dock av säkerhetsskäl i form
av en hybridvariant. Det är målet med projektet Elise (Elektrisk Lufttransport
i Sverige).

Trots att
behovet
av alternativ till dagens
fossilbaserade flygbränslen varit känt länge kom projektet Elise i gång först i
våras. Forskare i projektet jobbar nu tillsammans med myndigheter och företag
inom flygindustrin för att försöka ta fram ett eldrivet flygplan. En av
samarbetsparterna är Saab.

Enligt koordinatorn för projektet,
Anders Forslund, är den stora fördelen att Sverige sitter på mycket kompetens.

– Vi är faktiskt ett av få länder i
världen som har möjlighet att ta fram certifierade flygplan, säger han till
Sveriges Radio.

Han menar att det egentligen inte
handlar om att bara bygga ett elektriskt drivet flygplan utan också om att
skapa en industri. Både planet och industrin som i och med framtagandet uppstår
är en produkt. Anders Forslund konstaterar att denna nya flygplansindustri även
skulle omfatta utbildningssystem då högutbildad personal skulle efterfrågas.
Den skulle också sträcka sig in i och involvera andra relaterade industrier.
Detta menar intressenterna skulle kunna skapa många nya högteknologiska jobb.

Anders Forslund
berättar
att Elise-projektet nu är på väg
in i steg 2.

– Just nu håller projektansökan för
steg 2 på att färdigställas och vi siktar på att dra i gång i december. Mer
projektdetaljer kan vi inte ge i nuläget, men för vår del handlar det bland
annat om konstruktion av flygande prototyp, säger han och tillägger:

– För att sådana här
forskningsprojekt ska bli verklighet krävs att vi tar steget över till
industrin.

Projektdeltagarnas förhoppning är
att svensk flygindustri ska hitta ett eget specialområde i den internationella
konkurrensen. Till att börja med tar man fram ett plan med plats för åtta
passagerare för regionalflygningar på upp till 400 kilometer.

– Med de här 400 kilometerna kommer
vi att kunna täcka ungefär en tredjedel av inrikesresorna i Sverige, säger
Anders Forslund till Sveriges Radio.

Han fortsätter med att berätta att
man i första hand tittar på korta rutter som resmålsalternativ. Stockholm-Visby
skulle kunna vara en sådan rutt. Men även Norrland är av intresse såsom
sträckorna Örnsköldsvik-Sundsvall eller Örnsköldsvik-Östersund. 

Som ett led i att industrialisera Elise-projektet har Anders
Forslund startat företaget Heart Aerospace. Målet är att tillverka ett
21-sitsigt elflygplan som ska vara flygfärdigt år 2025. Både SAS och BRA samt
det norska flygbolaget Widerøe har visat intresse för projektet.

– Jag ser det här flygplanet som
ett förkroppsligande av all utveckling och forskning som finns i Sverige.
Satsar vi på det här i Sverige kan vi exportera det till andra regioner i världen
och bygga upp en ny marknad som skulle gynna både klimatet och svensk industri,
säger Anders Forslund i en intervju på Chalmers hemsida.

Liza Ahnland

Fakta:
Elise

Elise är ett projekt som samordnar
utvecklingen av elektriska flygplan i Sverige. Det övergripande målet är att
skapa elektrisk flygindustri och flyginfrastruktur i Sverige. Ett konsortium
kommer att utveckla ett elektriskt flygplan som kan flyga rutter på 400
kilometer. Konsortiet består av Chalmers, KTH, LiU, LTU, Uppsala universitet, Rise,
Qrtech, Heart Aerospace och Elitkomposit. Därtill finns Saab, GKN, LFV och
Svenskt Flyg i en rådgivande kommitté.

Källa Heart Aerospace

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com