Hongkong-upprorets asiatiska anor


Det elva veckor långa och ihärdiga Hongkong-upproret är på flera sätt hoppingivande. Dels är det av vikt att någon säger ifrån gällande Kinas allt större och stundtals fräckare världsdominans – både politiskt, militärt, näringslivs- och markmässigt. Dels är det lagförslag om utlämning till fastlands-Kina ett direkt avtalsbrott vad gäller Hongkongs specialstatus (”Ett land, två system”) sedan Storbritanniens maktöverlämnande den 1 juli 1997.Elflygplan kanske kan finnas i passagerartrafik i en snar framtid.

Foto: Heartaerospace

Hongkong-upprorets asiatiska anor

MILJÖMAGASINET
Nr 34 • 23 AUGUSTI 2019

Det elva veckor långa och ihärdiga Hongkong-upproret är på flera sätt hoppingivande. Dels är det av vikt att någon säger ifrån gällande Kinas allt större och stundtals fräckare världsdominans – både politiskt, militärt, näringslivs- och markmässigt. Dels är det lagförslag om utlämning till fastlands-Kina ett direkt avtalsbrott vad gäller Hongkongs specialstatus (”Ett land, två system”) sedan Storbritanniens maktöverlämnande den 1 juli 1997.

Kina talar
sitt
tydliga totalitära språk när
”ledande aktivister” – det rör sig snarare om talespersoner eller språkrör för
protesterna då rörelsen är medvetet horisontell, egalitär och fri från ”ledare”
– riskerar livstids fängelse för utövning av sina mänskliga rättigheter:
tryck-, mötes- och yttrandefrihet. Detsamma skedde vid studentupproret i
Beijing.

Det började redan 1988 – vilket jag
själv bevittnade, studenter var i stort de enda som talade engelska och vågade
tilltala en utlänning – och växte gradvis till en folklig resning som
kulminerade med hungerstrejken i maj men kvästes i och med massakern på
Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Inte bara i det; det är även ett
studentuppror i det att de unga tagit täten i mobiliseringen via sociala medier
samt i de långa demonstrationstågen och blockaderna. Hongkong må åtnjuta
speciell status men landet får inte direkt ta del av den kinesiska ekonomiska
boomen som rått i ett par decennier nu. Ja, faktiskt sedan 1997, då de
”kommunistiska” pamparna satte råkapitalism, billig massproduktion och en
sällan skådad proletär utsugning högst på partiprogrammet.

Det finns i nuläget ingen framtid för unga Hongkong-bor. Jobben
är få; studierna privata och svindyra; bostadshyrorna bland de högsta i världen
trots att bostäderna är i uruselt, för att inte säga farligt skick. En urban
turistguide berättar för en SVT-reporter att en cell i fängelset faktiskt kan
vara komfortablare än ett studentrum i Kowloon.

”No future” skanderade ungdomarna,
punkarna och immigranterna (oftast från Karibien, Afrika och Sydasien) i
Margaret Thatchers Tory-England. Parallellerna är slående. Inte heller där och
då fick de som skanderade ta del av den snabba nyliberala ”tillväxten” som
hennes drastiska och kortsiktiga budget förde med sig: Mer åt de redan rika,
mindre åt de redan fattiga. Men flest likheter har Hongkong-rörelsen med
studentupproren som präglade Ostasien under efterkrigstiden. Efter första
världskriget gjorde studentrörelsen gemensam sak med den allt starkare
arbetarrörelsen i Japan. Först 1948 blev dock anarkokommunistiska Zengakuren en
offentlig rörelse och samhällelig kraft; bland annat som delaktiga i Japans
fredsrörelse. Därefter motsatte sig Zengakuren stormakterna USA och Kinas
inblandning i Koreakriget, 1950-53, vilket direkt fortsatte med protester mot
USA:s involvering i Vietnams politik och påföljande invasion.

Dåvarande presidenten Dwight D. Eisenhower hade ett
inplanerat Japanbesök under Asienturnén 1960 för att söka allierade i de
imperialistiska planerna, men Zengakuren lyckades mobilisera så pass många till
Tokyo-flygplatsen att han inte kunde landa. Känns det igen? Blockader av nav i
transportsystemet går igen. 1968-69 genomförde studenterna flera sit-ins och
fredliga ockupationer av torget vid Shinjuku-stationen. Polisen svarade med
övervåld.

Fastän året 1968 mest förknippas
med upproren i Paris, Prag, Chicago, Washington, Baltimore och Rio de Janeiro
är det ett faktum att Zengakuren och studentrörelsen vid samma tid förändrade
Japan i grunden: Från en ”himmelsk monarki” till en, förvisso, kapitalistisk
demokrati.

Som Japan föll Sydkorea i USA:s
geopolitiska korg i dess jakt på ”den röda faran”. Efterkrigstiden var kaotisk.
Sydkorea var i mångt och mycket en militärdiktatur. Fram till mitten av
1980-talet då studenterna fått nog. Zengakuren var en förebild och ett exempel
på att det går att nå resultat i en till synes hopplös kamp.

Själv en tonåring blev jag varse
och närmast dagligen matad med tv-bilder på påkförsedda studenter som gick loss
på kravallutrustad polis i Seoul. Striden tycktes ojämn men en
demokratiseringsprocess följde: 1987 hölls det första politiska valet och året
efter sommar-OS.

Då som nu är det ungdomarna som tar täten och allmänheten som
följer. Det är så all kamp fungerar: kvinno-, medborgarrätts-, freds-, hbtq-
och miljörörelsen. Uthålligheten och ihärdigheten är avgörande. Studenterna i
Tokyo och Seoul gav sig inte förrän en förändring kommit till stånd. En
förändring som i bägge fallen ledde till en förbättring i levnadsstandard,
framtidsutsikter och samhällsförhållanden. Från det auktoritära och totalitära
till det demokratiska och fria, om än kapitalistiska.

Studenterna i Beijing gav sig inte
heller förrän de mosats under stridsvagnarnas larvfötter. Hur många tusen vet
vi inte. Vilket öde går Hongkong till mötes? Kinas ökade militära närvaro oroar
många om att en ny Tianmen-massaker kan vara förestående. Vågar verkligen Kina
chansa igen? De globala fördömandena efter 1989 var massiva. Men se på dagens
globala relationer med Kina: Vem nämner massakern i dag? Efter kapitalistisk
logik går profit före människoliv.

Om veckans
blockad
av Hongkong-flygplatsen – ett
välriktat mål för såväl klimatet som det ekonomiska navet – fördömdes av
nyliberala stater världen över så var söndagens demonstration med nära två
miljoner deltagare – en fjärdedel av befolkningen (!) – i hällregn men utan den
minsta tillstymmelse till våld eller kravallungar ett vibrerande styrkebesked
från ett till en början studentuppror men som numera måste ses som en allmän
resning med närmast globalt stöd.

Rikard Rehnbergh

Fakta:
Elise

Elise är ett projekt som samordnar
utvecklingen av elektriska flygplan i Sverige. Det övergripande målet är att
skapa elektrisk flygindustri och flyginfrastruktur i Sverige. Ett konsortium
kommer att utveckla ett elektriskt flygplan som kan flyga rutter på 400
kilometer. Konsortiet består av Chalmers, KTH, LiU, LTU, Uppsala universitet, Rise,
Qrtech, Heart Aerospace och Elitkomposit. Därtill finns Saab, GKN, LFV och
Svenskt Flyg i en rådgivande kommitté.

Källa Heart Aerospace

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com