Svensk vindkraft mot nytt rekordår


Den svenska vindkraftsproduktionen går mot ett rekordår, visar statistik från Energiföretagen. Sverige har under årets första halva producerat mer vindkrafts-el än Danmark och Norge tillsammans, samtidigt som svensk elexport går mot nya rekordnivåer.Vindkraften har mer än tiofaldigats de senaste tio åren.
Foto: Svevind

Svensk vindkraft mot nytt rekordår

Den svenska vindkraftsproduktionen går mot ett rekordår, visar statistik från Energiföretagen. Sverige har under årets första halva producerat mer vindkrafts-el än Danmark och Norge tillsammans, samtidigt som svensk elexport går mot nya rekordnivåer.


Vindkraften har haft ett starkt första halvår och producerat drygt 10 TWh,
vilket är nära 40 procent mer än samma period förra året. Här kan vi vänta oss
ett nytt svenskt rekord då vi kan nå 20 TWh för första gången. säger Nicole
Burstein, statistik-ansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Vindkraften
som energikälla har ökat explosionsartat de senaste åren, inte minst efter den
energiöverenskommelse som slöts med bred politisk enighet 2016. För tio år
sedan stod vindkraften för cirka en procent av svensk elproduktion. I dag har
den mer än tiofaldigats.

Utvecklingen visar heller
inga tecken på att avta, tvärtom. Vindkraften byggs ut allt snabbare i takt med
att kostnaderna minskar. Enligt Energimyndighetens prognoser väntas en nära
fördubbling av vindkraftens elproduktion mellan 2017 och 2021. Ökningen med 14
TWh är dessutom större än det bortfall på 13 TWh som väntar när Ringhals 1 och
2 stängs ned.

En
stor faktor bakom ökningen är den enorma vindkraftspark som är under uppbyggnad
utanför Piteå. Parken, som kommer att vara Europas största när den är färdig,
ska bestå av 1100 turbiner och producera drygt tio TWh årligen. I dag står
närmare 200 turbiner färdiga. Projektet väntas vara helt klart om tio år.

Även
exporten av svensk el ökar, vilket är positivt då svensk elproduktion nästan är
helt fossilfri. Under första halvan av 2019 hade Sverige en nettoexport på 14
TWh, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Enligt
Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen, är vi på god väg
att slå exportrekordet från 2015 när året är slut.

Trots att det under
senaste tid rapporterats om elbrist i vissa delar av landet exporterar Sverige
relativt mycket el till sina grannländer. Elbristen i landets södra delar beror
på att ledningarna till vissa elområden inte alltid räcker till, inte på att
det produceras för lite el.

Michael Abdi Onsäter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com