Kärnkraftens utsläpp lika stora som flygets


De stora utsläppen av koldioxid från flyget har blivit brett uppmärksammade. Svenskarnas utrikesflygande har blivit symbolen för en ohållbar livsstil – och det med rätta. Svensken flyger i genomsnitt fem gånger mer än det globala genomsnittet medan svenskens ekologiska fotavtryck ”bara” är tre gånger större än världsgenomsnittets. Samtidigt har förvånansvärt starka röster – främst från den politiska högern – lyft kärnkraften som räddare av klimatet och den ekonomiska tillväxten.Kärnkraft kan inte rädda klimatet. Lösningen är en satsning på vind och solkraft, vars utsläpp är 5-10 gånger mindre än kärnkraftens, menar Jan Strömdahl.
Foto: Green Yoshi (is.gd/Wya22j) / CC BY-SA (is.gd/oyp5DS)

Kärnkraftens utsläpp lika stora som flygets

De stora utsläppen av koldioxid från flyget har blivit brett uppmärksammade. Svenskarnas utrikesflygande har blivit symbolen för en ohållbar livsstil – och det med rätta. Svensken flyger i genomsnitt fem gånger mer än det globala genomsnittet medan svenskens ekologiska fotavtryck ”bara” är tre gånger större än världsgenomsnittets. Samtidigt har förvånansvärt starka röster – främst från den politiska högern – lyft kärnkraften som räddare av klimatet och den ekonomiska tillväxten.

Men det finns numera en växande internationell rörelse, Don’t Nuke the
Climate
, mot den kärnkraftslåga som IPCC tyvärr hjälpt till att tända genom
att publicera ett antal scenarier för hur vi kan nå 1,5-gradersmålet. Det hela bygger
dock på en ganska utbredd missuppfattning eller okunskap om kärnkraftens klimateffekter
– som också kraftindustrin underblåser.

Jan Willem Storm van Leuven har 2015 presenterat en rapport till de Gröna
i Europaparlamentet och till COP 23 där han detaljerat går igenom kärnkraftens utsläpp
av växthusgaser. Han kommer fram till att det genomsnittliga utsläppet är 117
gram koldioxidekvivalenter per genererad kWh. Det överensstämmer väl med
Stanfordinstitutets 125 gram från år 2009. Det innebär att svenskarnas
användning av 64 TWh kärnkraft per år emitterar cirka 7,5 miljoner ton eller drygt
0,8 ton per person. Nästan hälften beror av kravet på en säker rivning och
omhändertagande av avfallet. Genom en stor konsumtion av importerade varor
finns också ett mörkertal för energin till produktionen av dessa varor.

Utsläppen från
svenskarnas kärnkraftsanvändning ligger alltså i nivå med svenskarnas flygande,
in- och utrikes, som ger ett utsläpp om cirka fem miljoner ton från bränslet
plus fem miljoner ton från höghöjdseffekt och marktransporter, enligt Naturvårdsverket.

Att rädda
klimatet
med hjälp av
mer kärnkraft är således en lika dålig idé som att rädda det med mer flygande.
I stället bör kärnkraften fasas ut snarast möjligt tillsammans med de andra
fossilerna. Särskilt som den också sprider radioaktivitet till luft och vatten,
medför risker för allvarlig massförstörelse, är dubbelt så dyr som vind och
sol, tar enormt lång tid att bygga och demontera samt ger ett avfall som måste
hanteras i 100 000 år men som ännu inte fått någon godtagbar lösning.

Räddningen för
klimatet är en konsumtionsnivå som vårt enda jordklot klarar av i kombination med
en helhjärtad satsning på billig, snabb och säker vind- och solkraft som
släpper ut 5-10 gånger mindre än kärnkraften.

Jan Strömdahl

ordförande Folkkampanjen mot

Kärnkraft-Kärnvapen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com