Snabb ökning av elbussar i stadstrafik


Antalet elbussar ökar snabbt i Sverige. Antalet är fortfarande relativt lågt, men ökningen i procent är stor. Under årets första sex månader sattes nästan dubbelt så många elbussar i trafik som under hela 2018.–

Snabb ökning av elbussar i stadstrafik

Antalet elbussar ökar snabbt i Sverige. Antalet är fortfarande relativt lågt, men ökningen i procent är stor. Under årets första sex månader sattes nästan dubbelt så många elbussar i trafik som under hela 2018.

I Sverige finns nu 172 bussar i drift som enbart drivs med el. 77 av dem
kom i trafik under första halvåret, att jämföra med 42 bussar under hela förra
året. Enbart under maj och juni tillkom hela 57 nya elbussar. Det visar ny
statistik från branschorganisationen Power Circle och ELIS – Elbilen i Sverige.
De allra flesta elbussarna går i stadstrafik.

Flest elbussar – 38 stycken – finns i drift i Skåne, som förra
mandatperioden hade en rödgrön majoritet och nu styrs av alliansen. Men två
andra regioner utmärker sig också med stora satsningar på elbussar.

I Stockholmsregionen, som nu har 24 elbussar i drift, har den grönblå majoriteten
beslutat att det inom ett par år ska finnas 200 elbussar i trafik.

– Planen på lång sikt är att öka till
mellan 700 och 1500 elbussar, det vill säga under kommande 10-årsperiod, säger
Emil Johansson, pressekreterare för trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

I Umeå, Västerbotten, invigdes i juni 25 nya elbussar. Där går nu totalt 33
elbussar i stadstrafik, vilket innebär att hela 75 procent av Umeås
kollektivtrafik nu är helt eldriven. Västerbotten styrs av en rödgrön
koalition.

– Klimatfrågan är den viktigaste politiska fråga vi har. Vi måste vidta
åtgärder nu, vi kan inte vänta. Det Umeå gör är helt outstanding. Vi ligger
långt fram i Europa, säger Margareta Rönngren (S), ordförande för Länstrafiken
till SVT (14 juni).

Även i Skånes granne Köpenhamn satsas det på elbussar. Energibolaget E.ON
samarbetar med bussbolaget Arriva om att i år ersätta 21 dieselbussar med
elbussar. Charlotte Fredberg Schmidt, E.ON: s Director Consumer Energy
Solutions Norden, sammanfattar i Sydsvenskan (30 april) varför elbussar är allt
attraktivare, särskilt i stadstrafik.

– Varje gång vi byter ut diesel mot el får det en positiv effekt på
klimatet. Samtidigt slipper gångtrafikanter och cyklister avgaser och buller,
så det får effekter på luftkvaliteten och folkhälsan också, säger Charlotte
Fredberg Schmidt.

Stefan B
Nilsson

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com