Nytt projekt för flygbränsle

MM1926s3a
Går det att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle? Det ska ett forskningsprojekt i Jämtland ta reda på. Koldioxid ska samlas upp och blandas med vätgas.
I den stora skorstenen på Jämtkrafts kraftvärmeverk utanför Östersund är det tänkt att koldioxid ska fångas upp för att sedan blandas med vätgas och bli flygbränsle.
Foto: Jämtkraft

Vätgas och koldioxid:

Nytt projekt för flygbränsle

Går det att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle? Det ska ett forskningsprojekt i Jämtland ta reda på. Koldioxid ska samlas upp och blandas med vätgas.

Från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik, utanför Östersund, ska koldioxid samlas upp och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.

– Det här ett fantastiskt projekt. Det är världsunikt att vi omvandlar energi från skogen, vinden, vattnet och solen till el och värme och snart kanske även till flygbränsle, säger Ulf Lindqvist chef för Värmeproduktion vid Jämtkraft i ett pressmeddelande.

Bakom projektet står Svenska miljöinstitutet (IVL), Chalmers och Lunds universitet tillsammans med Jämtkraft AB i Östersund.

Energimyndigheten har beslutat att ge projektet 4,5 miljoner kronor. Jämtkraft kommer att bidra med 1 miljon kronor.

Det är IVL Svenska miljöinstitutet som kommer att leda projektet och Chalmers samt Lunds Universitet kommer att bidra med spetskompetens för att utveckla den nya tekniken. Även Fly Green Fund, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, A Flygbränslehantering och The Power Region genom Östersunds kommun är med i projektet.

– Att få möjlighet att leda ett projekt i forskningsfronten, i samarbete mellan näringsliv och akademi och med en så tydlig tillämpning med relevans för hela samhället i ett ämne som verkligen är aktuellt är mycket inspirerande. Vi har lyckats få ihop en väldigt kompetent projektgrupp och det ska bli väldigt roligt att tillsammans driva storskalig svensk produktion av fossilfritt flygbränsle närmare ett förverkligande, säger Anton Fagerström, projektledare och forskare på IVL.

Det finns redan i dag några anläggningar som använder sig av delar av tekniken. Syftet med det här projektet är att fortsätta ett steg till och få hållbart flygbränsle som slutprodukt. Mängden koldioxid från kraftvärmeverket dimensionerar hur mycket flygbränsle det går att producera.

Hur mycket flygbränsle kommer att produceras om projektet lyckas? Ulf Lindqvist på Jämtkraft har räknat på det.

– Dagens mängd skulle i fullt utbyggd skala uppskattningsvis räcka till flygbränsle motsvarande cirka 5 procent av flygbränslet som årligen tankas i Sverige.

– Om vi lyckas fånga in koldioxid och göra fossilfritt flygbränsle har vi förhoppningsvis hjälpt till att hitta ett av svaren på hur vi ska göra omställningen mot en hållbar framtid. För mig personligen är det en stark drivkraft. Det känns extra roligt att få vara med i det här projektet, säger Ulf Lindqvist vid Jämtkraft.

Projektets resultat redovisas i slutet av 2020.

Gunnar Vagerstam

Test av nytt flygbränsle

Jämtkraft räknar med att kunna omvandla 140 000 ton koldioxid till 100 000 ton flygbränsle – om forskningsprojektet faller väl ut. Lyckas projektet så är det smått revolutionerande, exempelvis behöver man inte göra något åt flygmotorerna.                               Källa SVT Nyheter

 

Anton Fagerström, projektledare på IVL.
Foto:IVL
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com