Klimatvarningar på bensinpumpar

Stadsrådet i Cambridge, Massachusetts, har antagit en förordning om att alla bränslepumpar i staden ska få varningsmärken. De ska göra klart att förbränningen av bensin eller diesel påverkar klimat, miljö och hälsa. Cambridge blir den första plats i världen med denna typ av varningar.

Jan Devereux. (Foto: cambridge.gov)

År 2016 lade vice borgmästaren i Cambridge, MA, Jan Devereux, fram ett förslag om att fästa varningsmärken på stadens bränslepumpar, men blev nedröstad i stadsrådet. Hösten 2019 försökte hon igen, och denna gång gick det bättre – förslaget antogs för vidare behandling. Den slutliga versionen antogs av stadsrådet den 27 januari 2020 med stor majoritet (sju ledamöter röstade för, en emot och en avstod).

Sju år av idogt arbete av små kampanjgrupper i USA och Kanada ligger bakom varningsmärkena i Cambridge. Tidigare försök har stupat på mållinjen. Ett initiativ i North Vancouver år 2015 kidnappades av bränsleindustrin. Det omformades till menlösa märken som uppmanar folk att pumpa däcken ordentligt, och dylikt.

Vad händer nu?
– Nästa steg är att stadsförvaltningen ska utforma märket och dess text. Jag hoppas att det ska vara klart om några månader, säger rådman Quinton Zondervan.

Initiativtagaren Jan Devereux uttrycker den främsta betydelsen av beslutet i Cambridge så här:

Cambridge är en stad i delstaten Massachusetts, USA, och är belägen strax nordväst om Boston. (Foto: cambridge.gov)

– Varningsmärkena gör det svårare att blunda för kopplingen mellan förbränning av fossila drivmedel och klimatförändringar.

Jan Devereux inspirerades av James Brooks från kampanjgruppen Think Beyond the Pump. Brooks fyller i:

– Detta handlar inte om att klistra en lapp på bensinpumpen och vara nöjd med det. Att det finns varningsmärken på alla försäljningsställen för fossila drivmedel kan få bredare återverkningar på fossilindustrins möjligheter att kommunicera sina produkter gentemot allmänheten.

Den kommande svenska klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel fyller ett delvis annat syfte. Det svenska systemet syftar till att gradvis styra drivmedelsmarknaden i hållbar riktning med konsumentmaktens hjälp.

– Vi anser att varningar och mer detaljerad hållbarhetsinformation vid pumpen kompletterar varandra väl, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Gröna Bilister hoppas att initiativen i Cambridge och Sverige ska inspirera fler städer och länder att följa efter. Men det kommer inte att ske av sig själv.

– Lagstiftning som denna kräver uthålligt kampanjarbete och en sammansvetsad grupp politiker som målmedvetet verkar för att driva igenom besluten, säger Jan Devereux.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com