Ny kurs med vätgasbåt


Vätgasbåten Energy Observer besökte nyligen Stockholm. Den är unik som den första båt i världen som drivs helt med förnybar energi – solenergi, vindkraft, strömkraft och vätgas. Syftet med båten är att testa och optimera de här teknologierna för att skapa förutsättningar för att kunna tillämpa dem i stor skala.Energy Observer, som från början var en kappseglingskatamaran, låg
för ankar i Stockholms hamn i slutet av maj.

Ny kurs med vätgasbåt

Vätgasbåten Energy Observer besökte nyligen Stockholm. Den är unik som den första båt i världen som drivs helt med förnybar energi – solenergi, vindkraft, strömkraft och vätgas. Syftet med båten är att testa och optimera de här teknologierna för att skapa förutsättningar för att kunna tillämpa dem i stor skala.

Miljömagasinet besökte Energy Observer när den låg i
Stockholms hamn i slutet av maj och fick en pratstund med Amélie Conty, som är
kommunikationsansvarig i projektet. Målet, berättar hon, är att sjöfarten i
världen i allt högre grad ska kunna ske utan utsläpp av växthusgaser.

Vad är syftet med
båten och vad är historien bakom den?


Energy Observer byggdes 1983 och var från början en kappseglingskatamaran. Den
har rest runt jorden tre gånger och har vunnit många tävlingar. Sedan har den
blivit omgjord till en förnybar energi-vätgas-båt. Den har rest runt världen i
sex år, besökt ett 50-tal länder, för att främja och visa upp hur förnybar
energi kan användas på en båt under olika väderförhållanden. Det är också för
att för att möta pionjärer som arbetar med hållbar utveckling i alla länder vi
besöker.

Vilken typ av
förnybar energi använder ni på båten?


Ombord på båten har vi solenergi, vindenergi och vattenkraft (strömkraft),
vilket kombinerat ger oss möjlighet att producera vätgas. Den har vi sedan
lagrad ombord för att ge el särskilt på natten eller när väderförhållandena är
för dåliga för att kunna driva båten via propellern.

Hur länge kommer
projektet att fortsätta och vad är nästa steg när projektet kanske är avslutat?


Båten kommer att finnas kvar, eftersom avsikten är att kontinuerligt utveckla den,
förbättra kedjan med förnybar energi och vätgas. Vår målsättning är att
fortsätta att förbättra allt vi har ombord. Den viktigaste avsikten med Energy
Observer är att utveckla sätt att förändra havstransporter avseende
energianvändning.

Text och foto:
Stefan
B Nilsson

Fakta
Energiarkitekturen
är bland annat byggd av CEA-Liten, ett franskt institut som forskar om
förnybara energikällor. Syftet är att testa och optimisera energi-teknologierna
under extrema förhållanden, för att skapa förutsättningar att använda dem i
större skala på land och till havs. 


Kungen besökte vätgasbåten samtidigt som Miljömagasinet. Här beskriver Victorien Erussard, grundare och kapten, hur båten fungerar. Frankrikes ambassadör David Cvach står bredvid.

Vätgasen i behållaren produceras av sol-, vind- och strömkraften. I bränsleceller omvandlas vätgasen till elektricitet.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com