Om samhällsomvandlingen

Om samhällsomvandlingen

“Om tyranni”
Av Carolina Frände med
inspiration av Timothy Snyder
Göteborgs Stadsteater

Vad betyder en enskild människas val och handlingar för hur ett samhälle förändras och utvecklas? Det beror förstås på vem den enskilda människan är. Det beror också på i vilket samhälle hen lever. Och i vilken tid. Timothy Snyders bok Om tyranni är utgångspunkten för regissör Carolina Frände, konstnärligt team och ensemble i en föreställning som startar i 1960-talets Göteborg.

Kort efter det senaste amerikanska presidentvalet skrev historikern Timothy Snyder boken Om tyranni – tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet. Snyder var övertygad om att USA inte kunde annat än välja Hillary Clinton till president.

När Donald Trump hade blivit vald skrev han denna stridsskrift om vad historien har att lära oss om liknande situationer. Mänskligheten är inte klokare i dag än då Europas demokratier fick vika sig för fascismen, nazismen och kommunismen.

Med inspiration från boken har föreställningen Om tyranni växt fram. Frände med konstnärligt team berättar om en fiktiv göteborgsentreprenörs öden och äventyr mellan 1960- och 1990-talet. Hans vägar korsas av Ian Smith, Donald Trump och Vladimir Putin; som en ondskefull Forrest Gump orienterar han sig i tillvaron.

Han är precis så lagom tråkig och informationen om honom så bristfällig att man köper historien med hull och hår. Formatet liknar en föreläsning.

– Vi har valt att ställa Snyders text och intention i relation till platsen Göteborg, stadens historia, omvandlingen den genomgått från 1960-talet, en omvandling som tar oss ända in i samtiden och sedan vidare in i framtiden. Vi använder oss både av sådant som hände för ett tag sedan och sådant som nu är aktuellt i Göteborg som stad – stadsplanering, infrastruktur, exploatering – som påverkar alla som bor och lever i Göteborg. Vi berättar också om en del personer och projekt med stark koppling till och förankring i Göteborg. Och vi beskriver hur det som händer här på olika sätt är kopplat till större perspektiv i omvärlden, säger Carolina Frände.

Thomas Daligk


Ola Kjelbye

Foto: Ola KjelbyeVictoria Olmarker, Eva Johansson, Johan Karlberg, Lisa
Lindgren och Caroline Söderström.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com