InrikesKlimatMiljöNyheter

Svenskarna reser oftast klimatsmart

Uppfattningen att tåg alltid är försenade och dyrare än flyget får inte stöd i de två rapporter som SJ refererat i maj. Enligt dem är det billigare, snabbare och punktligare att resa med tåg än med flyget i Sverige och dessutom klimatsmart. Tågresandet har dubblerats och 57 procent av resenärerna tänker på klimatet när de ska resa.
2010 utgjorde priset för en normalbiljett på tåget 48 procent av priset för motsvarande flygbiljett. 2018 har priset för en tågbiljett sjunkit till 34 procent av priset för motsvarande flygbiljett, visar KTH:s studie. Normalpris är andra klass ombokningsbar biljett på tåg och motsvarande för flyg, bokad en vecka innan avresedagen. Flygskatt 60 kronor per resa ingår i flygpriset.

Svenskarna reser oftast klimatsmart

Uppfattningen att tåg alltid är försenade och dyrare än flyget får inte stöd i de två rapporter som SJ refererat i maj. Enligt dem är det billigare, snabbare och punktligare att resa med tåg än med flyget i Sverige och dessutom klimatsmart. Tågresandet har dubblerats och 57 procent av resenärerna tänker på klimatet när de ska resa.

SJ (Statens Järnvägar) presenterade nyligen siffror som visade att dubbelt så många svenskar reste med tåg än med flyg sedan 1,5 år tillbaka. 57 procent av deltagarna i denna Sifo-undersökning angav att de tänkte på klimatet när de reste och visade samtidigt på en ökad klimatmedvetenhet. Det är främst invånarna i storstadsregionerna som valt bort flyget av miljöskäl.

Detta är för första gången som de intervjuade angett klimatpåverkan som en orsak till att åka tåg i stället för flyg eller bil, skriver SJ.

Av undersökningen framgår även att 27 procent valde tåg framför bil och likaså en ökning från förra året. Tåget är det mest populära transportmedlet i dag och 140000 resenärer reser dagligen med någon av SJ:s 1200 avgångar från 284 stationer. 65 procent svarade i Sifo-undersökningen att de tar tåget i sommar, en ökning med sju procent från förra förra årets undersökning.

– Den som vet att det går att göra 40000 tågresor med samma koldioxidutsläpp som en enda flygresa mellan Stockholm och Göteborg väljer förmodligen oftare tåget, säger Tobbe Lundell, tf presschef på SJ.

SJ anstränger sig för att möte den ökande efterfrågan på resor. Det nya X2000, som får 15 procent fler platser, kommer i drift nästa år. Även flera avgångar planeras mellan sträckor som Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Den 13:e maj sammanfattades en rapport från KTH:s (Kungliga Tekniska Högskolan) Järnvägsgrupp. Flyget jämfördes med fyra storstadslinjer och det visade sig att restiden med tåg var likvärdig eller bättre än med flyget. Med stöd av Tullverkets och Flightstats statistik visades även att tåget hade en högre punktlighet än inrikesflyget.

Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus på KTH, vill få fler att resa klimatsmart.

– Våra undersökningar visar att tåget ofta kostar mindre än hälften jämfört med flyget och att restiden från city till city ibland är ungefär lika, cirka tre timmar.

Resan till och från en flygplats och väntetiden på terminalen beaktades i studien och SJ refererade även till SvD:s undersökning som visade att en flygresenär endast kunde arbeta i 37 minuter under sträckan Göteborg-Stockholm medan en tågresenär på samma sträcka hade tre timmar effektiv arbetstid till sitt förfogande. Samma resultat uppmättes i en finsk undersökning (som redovisades i en notis i Miljömagasinet nr 20/2019).

Valtion Rautatiet (VR) i Finland redovisar en historisk trend med ett ökande resenärantal, ökad omsättning samt en ökning av järnvägstransporter under 2018. Att 79 procent av finländarna ansåg att företagets verksamhet var miljövänligt förra året framgår av hemsidan vrgroup.fi. VR uppnådde företagets bästa resultat någonsin under 2017.

VR:s miljölöften är energieffektivitet, mer förnybar energi, minskad förbrukning, ökad återvinning och miljövänlighet. Många sträckor har ökat hastigheten och VR arbetar ständigt mot ökad punktlighet. Den tredje juni påbörjades en treveckors provkörning av nya ellok i passagerartrafiken på sträckan Oulu-Rovaniemi. Dessa kom dock i bruk inom godstransportområdet redan 2017.

Tågresandet i Norge har ökat med 5,6 procent under det första kvartalet i år. Punktligheten skattas under samma period till över 90 procent, alltså ett bättre resultat än SJ:s (72-81 procent).

DSB eller den danska järnvägen rapporterar också om mycket bra punktlighet (79-93 procent) och om ökad försäljning av tågbiljetter under 2018.  Den ökade konkurrensen över Storabältbron har medfört att pendlarkortspriset sänkts och att DBS ökat utbudet på de oranga biljetterna.

Samtidigt har stora spårarbeten medfört att antalet resande på vissa sträckor minskat. Utsläppen av så kallade ultrafina partiklar från gamla tåglokomotiv har minskat med hela 80 procent. De nya ellokomotiven kommer i bruk under 2021. Trafiken över Öresundsbron har ökat med fyra procent efter att ID-kontrollen avskaffades tidigare i år. DSB och svenska tågoperatörer har vidtagit åtgärder för att förbättra Kustbanans punktlighet.

Armi Janhunen

carlos.javier.luna

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com