Svenskarna reser oftast klimatsmart


Uppfattningen att tåg alltid är försenade och dyrare än flyget får inte stöd i de två rapporter som SJ refererat i maj. Enligt dem är det billigare, snabbare och punktligare att resa med tåg än med flyget i Sverige och dessutom klimatsmart. Tågresandet har dubblerats och 57 procent av resenärerna tänker på klimatet när de ska resa.2010 utgjorde priset för en normalbiljett på tåget 48 procent av priset för motsvarande flygbiljett. 2018 har priset för en tågbiljett sjunkit till 34 procent av priset för motsvarande flygbiljett, visar KTH:s studie. Normalpris är andra klass ombokningsbar biljett på tåg och motsvarande för flyg, bokad en vecka innan avresedagen. Flygskatt 60 kronor per resa ingår i flygpriset.

Svenskarna reser oftast klimatsmart

Uppfattningen att tåg alltid är försenade och dyrare än flyget får inte stöd i de två rapporter som SJ refererat i maj. Enligt dem är det billigare, snabbare och punktligare att resa med tåg än med flyget i Sverige och dessutom klimatsmart. Tågresandet har dubblerats och 57 procent av resenärerna tänker på klimatet när de ska resa.

SJ (Statens Järnvägar) presenterade nyligen siffror som
visade att dubbelt så många svenskar reste med tåg än med flyg sedan 1,5 år
tillbaka. 57 procent av deltagarna i denna Sifo-undersökning angav att de
tänkte på klimatet när de reste och visade samtidigt på en ökad
klimatmedvetenhet. Det är främst invånarna i storstadsregionerna som valt bort
flyget av miljöskäl.

Detta är för första gången som de intervjuade angett
klimatpåverkan som en orsak till att åka tåg i stället för flyg eller bil,
skriver SJ.

Av undersökningen framgår även att 27
procent valde tåg framför bil och likaså en ökning från förra året. Tåget är det
mest populära transportmedlet i dag och 140000 resenärer reser dagligen med
någon av SJ:s 1200 avgångar från 284 stationer. 65 procent svarade i
Sifo-undersökningen att de tar tåget i sommar, en ökning med sju procent från
förra förra årets undersökning.

– Den som vet att det går att göra 40000 tågresor med
samma koldioxidutsläpp som en enda flygresa mellan Stockholm och Göteborg
väljer förmodligen oftare tåget, säger Tobbe Lundell, tf presschef på SJ.

SJ anstränger sig för att möte den ökande efterfrågan på
resor. Det nya X2000, som får 15 procent fler platser, kommer i drift nästa år.
Även flera avgångar planeras mellan sträckor som Stockholm-Malmö och
Stockholm-Göteborg.

Den 13:e maj sammanfattades en rapport från KTH:s
(Kungliga Tekniska Högskolan) Järnvägsgrupp. Flyget jämfördes med fyra
storstadslinjer och det visade sig att restiden med tåg var likvärdig eller
bättre än med flyget. Med stöd av Tullverkets och Flightstats statistik visades
även att tåget hade en högre punktlighet än inrikesflyget.

Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus på KTH, vill få
fler att resa klimatsmart.

– Våra undersökningar visar att tåget ofta kostar mindre
än hälften jämfört med flyget och att restiden från city till city ibland är
ungefär lika, cirka tre timmar.

Resan till och från en flygplats och väntetiden
på terminalen beaktades i studien och SJ refererade även till SvD:s
undersökning som visade att en flygresenär endast kunde arbeta i 37 minuter
under sträckan Göteborg-Stockholm medan en tågresenär på samma sträcka hade tre
timmar effektiv arbetstid till sitt förfogande. Samma resultat uppmättes i en
finsk undersökning (som redovisades i en notis i Miljömagasinet nr 20/2019).

Valtion Rautatiet (VR) i Finland redovisar en historisk
trend med ett ökande resenärantal, ökad omsättning samt en ökning av
järnvägstransporter under 2018. Att 79 procent av finländarna ansåg att
företagets verksamhet var miljövänligt förra året framgår av hemsidan
vrgroup.fi. VR uppnådde företagets bästa resultat någonsin under 2017.

VR:s miljölöften är energieffektivitet, mer förnybar
energi, minskad förbrukning, ökad återvinning och miljövänlighet. Många
sträckor har ökat hastigheten och VR arbetar ständigt mot ökad punktlighet. Den
tredje juni påbörjades en treveckors provkörning av nya ellok i
passagerartrafiken på sträckan Oulu-Rovaniemi. Dessa kom dock i bruk inom
godstransportområdet redan 2017.

Tågresandet i Norge har ökat med 5,6
procent under det första kvartalet i år. Punktligheten skattas under samma
period till över 90 procent, alltså ett bättre resultat än SJ:s (72-81
procent).

DSB eller den danska järnvägen rapporterar också om
mycket bra punktlighet (79-93 procent) och om ökad försäljning av tågbiljetter
under 2018.  Den ökade konkurrensen över
Storabältbron har medfört att pendlarkortspriset sänkts och att DBS ökat
utbudet på de oranga biljetterna.

Samtidigt har stora spårarbeten medfört att antalet
resande på vissa sträckor minskat. Utsläppen av så kallade ultrafina partiklar
från gamla tåglokomotiv har minskat med hela 80 procent. De nya ellokomotiven
kommer i bruk under 2021. Trafiken över Öresundsbron har ökat med fyra procent
efter att ID-kontrollen avskaffades tidigare i år. DSB och svenska
tågoperatörer har vidtagit åtgärder för att förbättra Kustbanans punktlighet.

Armi Janhunen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com