Klimatkrisen största orsaken till migration


Klimatförändringarnas effekter, som översvämningar och extrema temperaturer, har blivit viktigare orsaker till migration än ekonomiska klyftor eller konflikter. Det visar en ny global studie.En kvinna från Sudan samlar ihop ved i flyktinglägret Iridimi i östra Tchad.
Foto: Anne Holmes/GraziaNeri-Italy/IPS

Klimatkrisen största orsaken till migration

Klimatförändringarnas effekter, som översvämningar och extrema temperaturer, har blivit viktigare orsaker till migration än ekonomiska klyftor eller konflikter. Det visar en ny global studie.

I studien, som genomförts av forskare vid
Otagouniversitetet i Nya Zeeland, har uppgifter om migration mellan åren 1980
och 2015 analyserats för 198 ursprungsländer och 16 OECD-länder.

Forskarna har utvecklat en modell för att förstå
orsakerna till migrationen och har tittat på klimatförändringar, ekonomisk
utveckling och politisk frihet.

Modellen visar att stigande temperaturer och ett
växande antal väderrelaterade katastrofer har orsakat mer migration än brist på
inkomster eller politisk frihet.

En temperaturökning på tio procent i ett ursprungsland
har enligt forskarna medfört en ökad migration på tre procent från landet till
något av de 16 OECD-länderna, som bland annat innefattar Australien, Italien,
Spanien och Tyskland.

Forskarnas modell visar att migrationen varit
oförändrad efter stormar och torka men ökat kraftigt efter översvämningar och
extrema temperaturer.

Studien, som publicerades i april i tidskriften Global
and Planetary Change, visar också att migrationen sker i flera steg.

Dennis Wesselbaum vid Otagouniversitetet, som arbetat
med studien, säger att migrationen faktiskt minskade under fem år efter en
temperaturhöjning för att sedan öka de följande 20 åren.

– En förklaring är att människor flyttar till platser
längre bort och måste spara mer pengar för att kunna ha råd att ge sig av,
eller så tar det tid att klargöra att det handlar om en temperaturchock, säger
han.

Raya Muttarak vid East Anglia-universitetet menar att en
annan förklaring till fördröjningen är att människor först försöker anpassa sig
på plats.

– Om du upplever klimatchocker första året försöker du
testa olika sätt att hantera det, som att odla andra grödor, hitta ett annat
arbete, eller låna pengar. Du försöker förmodligen inte omedelbart ge dig av.

Forskarna såg i studien att globala temperaturer ökat
i genomsnitt med 0,8 grader Celsius under perioden. De fann 100 väderrelaterade
katastrofer 1980, och år 2015 hade det ökat till 300 per år.

Omkring 244 miljoner människor – 2,8 procent av världens
befolkning – är migranter enligt uppgifter från FN från 2015. FN har
uppgett att världsorganisationen inte kommer att definiera klimatmigranter som
flyktingar, som är en status som innebär ett större internationellt stöd. FN
hänvisar till att det skulle leda till att stödprogram för de som flyr från
våldsamma konflikter skulle försvagas.

En rapport förra året från FN:s organ som arbetar mot
klimatförändringar, UNFCCC, visar att globalt sett misslyckas världens länder
med att hantera klimatmigrationen på ett bra sätt.

– Både utvecklade länder och länder i riskzonen
behöver mer planering och en politik som förbereder sig för det som sannolikt
kommer bli en växande trend där allt fler människor kommer vilja ge sig av,
säger Dennis Wesselbaum.

Inga
Vesper/SciDev.Net/IPS

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com