Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald


Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Men det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker man kan göra i sin trädgård för att hjälpa till.Man kan göra skillnad genom att till exempel få in mer vilda inhemska arter. Anna Persson, miljöforskare, har planterat gullvivor där hon bor.
Foto: Anna Maria Erling

Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald

Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Men det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker man kan göra i sin trädgård för att hjälpa till.

I Sverige är det bland annat skogsproduktion, storskaligt
jordbruk, bekämpningsmedel och hårdbelagda stadsytor som gör att vilda växter
får allt mindre utrymme. Detta leder i sin tur till att humlor och andra
vildbin får allt svårare att hitta mat och bostad.

Men det går att vara med och göra skillnad. Privata
trädgårdar utgör upp till en tredjedel av våra städers och tätorters yta. Små
förändringar på den egna tomten, som att låta fler arter få plats, inte använda
gifter och skippa trender som att stenlägga stora delar av trädgården, kan
därför få stor betydelse om många drar åt samma håll, säger Anna Persson,
forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) i Lund, och ger några
enkla tips till den som har tillgång till en täppa eller en flerfamiljsgård.

1. Rensa inte bort allt ogräs

Det vi ser som ogräs kan ofta vara en viktig resurs för
andra arter. Därför behöver man inte ”städa” så noga i sin trädgård, säger Anna
Persson. Som exempel nämner hon att många vildbin använder blommande tistlar
och maskrosor som näringskälla.

2. Välj gamla mormorsväxter

Ett annat tips är att försöka få in mer vilda sorter av
inhemska arter i den egna trädgården. Man kan plocka frön själv från växter man
tycker om eller fråga sin trädgårdshandlare om hjälp. Ängsväxter, vilda arter
av buskar och träd är generellt bra.

3. Låt gräsklipparen vila

Gräsmattan ska helst inte ansas mer än nödvändigt.
Golfbane-idealet är långt borta om man vill främja biologisk mångfald.

– Klipp ett område där man kan spela boll och ha en filt
utlagd, men låt resten växa och få slå ut i blom, säger Anna Persson.

4. Planera för lång blomning

Se till att alltid något i din trädgård är i blomning,
från tidig vår till sensommar.

– Träd och buskar blommar ofta tidigt. Plantera till
exempel sälg på gården, den är en nyckelart för vårens vildbin. Fruktträd,
bärbuskar och kryddväxter är generellt bra tips, säger Anna Persson, de gläder
både människor och många andra arter.

5. Hjälp småfåglar och vildbin

Hela 70 procent av alla vilda biarter bygger sina bon i
marken. Om du har väldigt lerig eller mullrik jord i trädgården kan du blanda
ut den med sand i ett soligt och gassigt hörn, så blir marken mer lockande att
bygga bo i. Se till att det blir en halvmeter djupt för att ge bina gott om
plats. Även fåglarna kan behöva extra hjälp.

– Nyckeln är att ha en mångfald av träd, buskar och andra
växter för att få många olika typer av mat till fåglarna, det vill säga olika
bär, frukter, fröer, maskar, insekter och spindlar, säger Caroline Isaksson,
lektor i biologi på Lunds universitet.

Ut och njut och lär dig mer

Ett avslutande råd från Anna Persson är att verkligen ge
sig tid att njuta av sin trädgård och att lära känna den bättre.

– Lyssna på fåglarnas sång och humlornas surr. Skaffa en
flora eller en fjärilsbok och lär känna arterna som du delar din trädgård med,
säger hon, och berättar att forskning visar att ju mer kunskap vi har om
naturen, desto mer rädda är vi om den.

Anna Maria
Erling

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com