Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald

Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Men det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker man kan göra i sin trädgård för att hjälpa till.
Man kan göra skillnad genom att till exempel få in mer vilda inhemska arter. Anna Persson, miljöforskare, har planterat gullvivor där hon bor.
Foto: Anna Maria Erling

Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald

Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Men det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker man kan göra i sin trädgård för att hjälpa till.

I Sverige är det bland annat skogsproduktion, storskaligt jordbruk, bekämpningsmedel och hårdbelagda stadsytor som gör att vilda växter får allt mindre utrymme. Detta leder i sin tur till att humlor och andra vildbin får allt svårare att hitta mat och bostad.

Men det går att vara med och göra skillnad. Privata trädgårdar utgör upp till en tredjedel av våra städers och tätorters yta. Små förändringar på den egna tomten, som att låta fler arter få plats, inte använda gifter och skippa trender som att stenlägga stora delar av trädgården, kan därför få stor betydelse om många drar åt samma håll, säger Anna Persson, forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) i Lund, och ger några enkla tips till den som har tillgång till en täppa eller en flerfamiljsgård.

1. Rensa inte bort allt ogräs

Det vi ser som ogräs kan ofta vara en viktig resurs för andra arter. Därför behöver man inte ”städa” så noga i sin trädgård, säger Anna Persson. Som exempel nämner hon att många vildbin använder blommande tistlar och maskrosor som näringskälla.

2. Välj gamla mormorsväxter

Ett annat tips är att försöka få in mer vilda sorter av inhemska arter i den egna trädgården. Man kan plocka frön själv från växter man tycker om eller fråga sin trädgårdshandlare om hjälp. Ängsväxter, vilda arter av buskar och träd är generellt bra.

3. Låt gräsklipparen vila

Gräsmattan ska helst inte ansas mer än nödvändigt. Golfbane-idealet är långt borta om man vill främja biologisk mångfald.

– Klipp ett område där man kan spela boll och ha en filt utlagd, men låt resten växa och få slå ut i blom, säger Anna Persson.

4. Planera för lång blomning

Se till att alltid något i din trädgård är i blomning, från tidig vår till sensommar.

– Träd och buskar blommar ofta tidigt. Plantera till exempel sälg på gården, den är en nyckelart för vårens vildbin. Fruktträd, bärbuskar och kryddväxter är generellt bra tips, säger Anna Persson, de gläder både människor och många andra arter.

5. Hjälp småfåglar och vildbin

Hela 70 procent av alla vilda biarter bygger sina bon i marken. Om du har väldigt lerig eller mullrik jord i trädgården kan du blanda ut den med sand i ett soligt och gassigt hörn, så blir marken mer lockande att bygga bo i. Se till att det blir en halvmeter djupt för att ge bina gott om plats. Även fåglarna kan behöva extra hjälp.

– Nyckeln är att ha en mångfald av träd, buskar och andra växter för att få många olika typer av mat till fåglarna, det vill säga olika bär, frukter, fröer, maskar, insekter och spindlar, säger Caroline Isaksson, lektor i biologi på Lunds universitet.

Ut och njut och lär dig mer

Ett avslutande råd från Anna Persson är att verkligen ge sig tid att njuta av sin trädgård och att lära känna den bättre.

– Lyssna på fåglarnas sång och humlornas surr. Skaffa en flora eller en fjärilsbok och lär känna arterna som du delar din trädgård med, säger hon, och berättar att forskning visar att ju mer kunskap vi har om naturen, desto mer rädda är vi om den.

Anna Maria Erling

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com