Hotad matproduktion kan slå mot FN-målen


Världssamfundet har genom FN:s globala mål utlovat att utrota hungern och undernäringen till 2030. Samtidigt utgör de av människan orsakade klimatförändringarna ett allt större hot mot de matproducerande jordbruk som över fyra av tio människor i världen försörjer sig på.Bönder är en av de grupper som får sämst betalt för sitt arbete, enligt Hans R. Herren.

Foto: upyernoz (is.gd/oZnlhU) / CC BY (is.gd/2eaEG2)

Hotad matproduktion kan slå mot FN-målen

Världssamfundet har genom FN:s globala mål utlovat att utrota hungern och undernäringen till 2030. Samtidigt utgör de av människan orsakade klimatförändringarna ett allt större hot mot de matproducerande jordbruk som över fyra av tio människor i världen försörjer sig på.

Världens jordbruk hotas allt
mer av de översvämningar, torkor, värmeböljor, orkaner och jordskred som följer
i klimatförändringarnas spår.

Hans R. Herren, som är ordförande för den Washington-baserade
organisationen Millennium Institute, påpekar att jordbruket på global nivå är
världens enskilt största arbetsgivare. Men det handlar generellt om ett mycket
dåligt betalt arbete. Både bönderna och de som arbetar med att förädla
jordbruksvarorna tillhör vanligen de samhällsgrupper som får allra sämst betalt
för sitt arbete.

– Hur är
detta möjligt, med tanke på att inget liv skulle existera utan tillgång på
mat?, frågar han.

Hans R.
Herren
anser att det finns strukturella
problem inom jordbruket som sätter upp hinder för en högre matkvalitet och för
en bättre tillgång till mat i stora delar av världen. Och dessa problem blir
enligt honom ännu tydligare när hoten mot jordbruken ökar på grund av
klimatförändringar, ett fenomen som redan nu börjat få allt fler effekter i
många av världens tropiska områden.

Även FN har slagit fast att de globala livsmedelssystemen måste
förändras i grunden om de som går utan mat ska få en möjlighet att äta sig
mätta. Generalsekreterare António Guterres har slagit fast att en av nio
människor på jorden lider brist på mat, trots att resurserna finns.

FN:s
biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed menar att den nya 5G-tekniken
tillsammans med artificiell intelligens kan bli viktiga i utvecklandet av
smartare jordbrukssystem och mer energieffektiva byggnader. Hon menar att
förbättrad teknik också skulle kunna ge tillgång till snabbare information som
ökar möjligheterna att hantera klimatrelaterade naturkatastrofer.

Snabbare
information
om
väderfenomen skulle även bidra till större skördar och öka den ekonomiska
tryggheten för bönder. Frågan är dock hur långt borta dessa målsättningar är.

Enligt
Amina J. Mohammed kan den nya tekniken få en enorm betydelse när det gäller att
hantera klimatrelaterade problem. Men hon påpekar samtidigt att även den har en
negativ påverkan.


5G-tekniken beräknas kräva dubbelt så mycket energi som krävs för dagens
digitala nätverk. Och det är oroande i en värld där utsläppen måste minska,
inte öka, säger hon.

Av det
skälet menar Amina J. Mohammed att världens regeringar måste ställa som krav
att den nya tekniken ska drivas av energi som är förnybar och att spillvatten
används för nedkylningstekniken.

Trots de
stora utmaningar som väntar anser Hans R. Herren att det är möjligt att uppnå
det globala målet om att utrota hungern till 2030.

– Ja,
det är uppnåeligt. Men det kommer inte att gå om vi fortsätter att investera i
kortsiktiga projekt, som kanske ökar produktionen på kort sikt, men innebär ett
hot på längre sikt – genom att jordar förstörs, den biologiska mångfalden går
förlorad, och att bönder blir ruinerade genom att bli beroende av externt utsäde
och statliga subventioner.

Samtidigt
påpekar
han att det redan i dag
egentligen produceras tillräckligt mycket mat för att mätta världsbefolkningen.

– Det är
inte kvantiteten utan tillgången som är problemet. I den rika världen
överproduceras och förslösas massor av mat, medan bönderna i de länder som
befinner sig i en ekonomisk övergångsfas försummas, säger Hans R. Herren.

Detta
eftersom det i många länder har blivit enklare för staterna att importera
subventionerad och billig mat än att stötta de lokala böndernas matproduktion.

Hans R.
Herren menar att satsningar på agroekologi – den vetenskap som utgör grunden
för det ekologiska lantbruket –  skulle
kunna förvandla jordbruket till att bli en viktig kraft för att hantera
klimatförändringarna i stället för att driva på dem.

– Om vi
vill ha lösningar som är hållbara på riktigt behöver vi en dramatisk och snabb
övergång till agroekologi, slår han fast.

Thalif Deen/IPS

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com