“Skogbränder” är plantagebränder

Förra sommarens många bränder i skogslandskapet, och sannolikt också några av de bränder som rasar just nu, sägs vara bränder som kommer av klimatförändringar, torka och sommarvärme.

"Skogbränder" är plantagebränder

Tomas Johansson

Miljöingenjör

Skellefte hamn

Förra sommarens många bränder i skogslandskapet, och sannolikt också några av de bränder som rasar just nu, sägs vara bränder som kommer av klimatförändringar, torka och sommarvärme.

Det är inte hela sanningen. Det som brinner är planteringar, ensidiga granplantager eller tallplantager.

SVT Vetenskapens Värld (”Skogsbrändernas Tid” Del 10), beskrev saken bra. Kanadensiska skogsbrandforskare visar i filmen att en brand i en granplantering inte går att släcka med vanlig brandbekämpning.

Skog brinner inte på det sättet. Skog kan brinna, ja, men då med ett betydligt lugnare förlopp än en konstgjord plantage. När de stora bolagen med statliga Sveaskog i spetsen satsar på plantager då riskerar skogslandskapet brinna på ett okontrollerat sätt. En framtid som i vissa delar av landet redan är här. Det är dessa delar av skogslandskapet som brinner. Det har redan börjat.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com