InrikesMiljöNyheter

Giftfärg i Mälaren

Påskhelgen blev intensiv för båtägarna runt om i landet. Vid våra stora insjöar handlar det nu om att ta bort gamla färger som innehåller miljögifter.
Ola Forsslund målar sin båt med biocidfri färg.

Giftfärg i Mälaren

Påskhelgen blev intensiv för båtägarna runt om i landet. Vid våra stora insjöar handlar det nu om att ta bort gamla färger som innehåller miljögifter.

Ola Forsslund som har sin båt på Långholmen i Mälaren slipar rent och rollar ut en biocidfri färg på båtens ena sida. – Det är helt riktigt att kommunen sätter ned foten, giftutsläppen måste minska, säger han.  Gifter från fritidsbåtarnas bottenfärger sprids fortfarande trots att till exempel tenn med hormonstörande TBT-föreningar varit förbjudet sedan 1989. Hur kommer det sig att Stockholms kommun som har Tillsynsansvaret agerar så saktfärdigt?

– Bättre sent än aldrig! Och det är faktiskt bätägarnas ansvar att åtgärda sina båtar, man är ju skyldig känna till lagarna. Nu hjälper vi till genom att bekosta mätning av gifthalter i skrovet så att åtgärder blir tydliga och jag tycker båtklubbarna runt Mälaren tar frågan på allvar i dag, säger enhetschefen på Miljöförvaltningen, Peter Brådenmark, som också berättar att gränsvärden för andra båtbottenfärger beräknas bli klara under 2020.

Provmätningarna visar att ungefär 25 procent av undersökta båtar har Tributyltenn (TBT) i skroven, det är ofta gammal färg som målats över i flera lager och som sakteliga läcker ut på uppstållningsplatser när båtarna spolas med högtryck och som sedemera läcker ut i vattnet vid båtklubbarna.

I Östersjön tillåts 8,5 procent koppar i färgen, medan gränsvärdet längs västkusten är cirka 35 procent. Skillnaden förklaras av salthalten och den tid det tar för vattnet att bytas ut samt förekomsten av snäckor och havstulpan i de olika kustområdena.

Hur går det för Ola Forsslund som ligger i Mälaren, en av landets största färskvattensjöar? Han har ju först slipat rent båtbottnen på babordssidan, vilket tog honom tre dagar. Nu har han målat först varvet med en biocidfri färg.

— Ja, jag är inte van att rolla heller, tror jag fick lite för tjockt med färg på några ställen. jag är rädd att det blir luftbubblor på dom ställena och dom får jag nog slipa lite lätt, suckar han lite uppgivet. Det är bara en vecka till sjösättningen och jag hinner inte både slipa och måla på båtens högra sida, också.

– Slipningen var värst, men att lägga ut jobbet skulle kosta ungefär 25 000 kr! jag gör nog så att jag väntar med den högra sidan och slipar ned den i höst och målar sen klart före

sjösättningen 2020, säger Ola Forsslund, en av många båtägare som kämpar för att bli av med gamla giftfärger.

En som redan känt av den ökande miljömedvetenheten hos båtägarna är Tony Lönn på båtbutiken Captains på Östermalm.

– ja, jag skulle säga att vi de senaste tio åren har tappat halva försäljningen av dom traditionella båtbottenfärgerna. Men tillverkarna är duktiga,dom anpassar sig till den nya marknaden och kommer ut med mindre miljöskadliga färger, säger Lönn.

Text och foto:Gunnar Wagerstam

Bengt Ljunggren

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com