LedareOpinion

Undermåliga våldtäktsutredningar

Missgynnar poliser och rättsväsendet vissa kvinnor och unga tjejer när brott av sexuell art har begåtts? Det kan handla om kvinnor som inte har tillräcklig status, brist på stöd av annan art eller saknar socialt forum och mediala kontakter.

Undermåliga våldtäktsutredningar

Missgynnar poliser och rättsväsendet vissa kvinnor och unga tjejer när brott av sexuell art har begåtts? Det kan handla om kvinnor som inte har tillräcklig status, brist på stöd av annan art eller saknar socialt forum och mediala kontakter.

Den 29 mars i år friades tre män för en uppmärksammad misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja söder om Stockholm. Det handlade om en missbrukande kvinna som blivit brutalt misshandlad under en hårdför sexakt av ett antal män under drygt fyra timmar. Polisen, som var senfärdig med utredningen, har fått kritik. Kvinnan ansågs dock ha lämnat motstridiga uppgifter och ansågs inte ha tillräcklig trovärdighet. Men den undersökande läkarens utlåtande överensstämde med kvinnans uppgifter om händelsen.

Justitiekanslern har beviljat de tre männen skadestånd på mellan 195000 och 220000 kronor vardera. Åklagaren ansåg i sitt yttrande till JK att männen inte bör ha rätt till statlig ersättning. eftersom de själva uppgett att de sålt narkotika i utbyte mot sexuella tjänster. 

De nordiska länderna får svidande kritik i en ny Amnestyrapport. Sverige anses ha undermåliga polisutredningar och bristande stöd för traumabearbetning. Våldtäktsutredningar prioriteras inte på det sätt de borde i de nordiska länderna, menar Amnesty.

Antalet anmälningar om misshandel i nära relation, även om antalet brott ligger på samma nivå som tidigare, ökade förra året med 30 procent. Men enligt en rapport är polisutredningarna ofta dåligt genomförda, menar Zandra Kanakaris, förbundsordförande för Unizon, tidigare Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. 

Men även landets kvinnojourer behöver uppmärksamhet och förstärkning. Trots extra miljoner i kommande vårändringsbudgeten till kvinnojourerna är det eftersatta behovet stort. Fler vågar anmäla men prioriteringarna är hårda. Det innebär att vissa kvinnor och barn kan tvingas bo kvar med den våldsbenägne mannen.

Även Qjouren som är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution behöver stöd. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter. Här arbetar jourkvinnor med stor kunskap om våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap.

En grupp som behöver uppmärksammas mer är hemlösa över 65 år, där det även finns många kvinnor, bland annat i Stockholms stad. De är också utsatta för våld och hot. Det är upprörande att äldre är hemlösa, samtidigt som det finns tomma platser och stängda våningsplan på servicehus runt om i staden. Flera av de platserna har Arbetsmiljöverket dömt ut för att badrummen inte har varit tillräckligt stora för personer med vårdbehov. Men som vanliga bostäder för äldre som inte har de behoven kan man gott använda dessa platser.

Samhällets stöd till kvinnor som utsätts för våld och sexuella övergrepp är alldeles för svagt och det drabbar särskilt kvinnor med låg status i samhället. Ett ökat fokus och rejäla insatser krävs. Det gäller både rättskedjan (polis och åklagarmyndigheter) och socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga och hjälpa de som utsätts.

Eivor Karlsson

Opinionsredaktör

Bengt Ljunggren

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com