Fossilförbud på väg att realiseras

Naturskyddsföreningen bjöd i mars in till ett seminarium med rubriken Fossilförbud – när och hur? Bland dagens kanske starkaste talare återfanns Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. Ingen lämnas oberörd av Rockströms budskap och de vetenskapliga referenserna. Temperaturökningarna är alarmerande och de globala växthusgasutsläppen behöver snabbt minska. Hans rättframma och tydliga fakta satte an tonen för seminariet.
Panelen: Isabella Lövin, Johanna Sandahl, Björn Wiman, Jonas Carlehed
och Philip Ripman. Stora bilden: moderator Beatrice Rindevall.
Foto: Tell Us

Fossilförbud på väg att realiseras

Naturskyddsföreningen bjöd i mars in till ett seminarium med rubriken Fossilförbud – när och hur? Bland dagens kanske starkaste talare återfanns Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. Ingen lämnas oberörd av Rockströms budskap och de vetenskapliga referenserna. Temperaturökningarna är alarmerande och de globala växthusgasutsläppen behöver snabbt minska. Hans rättframma och tydliga fakta satte an tonen för seminariet.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, inledde och berättade om bakgrunden till föreningens initiativ och att fossila bränslen ska vara förbjudna i Sverige senast 2030. Beatrice Rindevall (VD Tell Us), modererade sedan samtalet med den namnkunniga panelen som samlats på Fotografiska museet i Stockholm.

Johan Rockström refererade till IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning som presenterades i oktober 2018 och är resultatet av två års samarbete mellan hundratals experter från hela världen. Han menade att den nog är världens hittills viktigaste vetenskapliga rapport.

– 1,5 grad är den planetära gränsen om vi vill vara någorlunda säkra för att ha socialt och ekonomiskt säkert manöverutrymme på jorden. För att klara 1,5 grad är fönstret på väg att stängas väldigt snabbt. Men det finns en liten liten glänta fortfarande, och den gläntan kan vi lyckas slinka igenom om vi kan halvera utsläppen globalt mellan nu 2019 och 2030.

Rockström lät oss också förstå att effekterna av uppvärmningen redan nu är katastrofala och att vi redan vid en grads uppvärmning troligen förlorat både Arktis havsis och stora barriärrevet.

– Vi talar om abrubta storskaliga och potentiellt sett katastrofala förändringar på rekordtid. Vi måste hålla oss under 2 graders-målet om vi ska hålla oss till Parisavtalets mål, men vi rör oss mot 3,5-4 graders uppvärmning, redan detta århundrade dessutom.

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin gav en enkel men talande bild om vad klimatarbetet i grunden handlar om:

– Vi ska låta de fossila bränslena stanna i marken; kol, olja och fossil gas. Och det är verkligen ingen liten sak vi pratar om att förbjuda. I hundra år har vårt samhälle och vår ekonomi varit byggd på fossila bränslen.

Isabella Lövin återgav också delar av januariavtalet, den överenskommelse som träffades mellan partierna i den nya regeringen (S och MP) samt Centerpartiet och Liberalerna. I regeringsförklaringen 2019 (punkt 31) står det bland annat att inga nya bensin- och dieseldrivna bilar ska säljas efter 2030. Dessutom ska det utredas ett årtal när fossila bränslen ska vara helt utfasade.

– Vi ska tillsätta en utredning i år som ska utreda både förbud för fossildrivna bilar 2030 och ett år när fossila bränslen ska vara helt utfasade i Sverige. Arbete pågår nu i Regeringskansliet för att förbereda direktiven till utredningen.

Men det är fler saker som behöver komma på plats:

– Fossilförbud är bara en del i omställningen, vi måste också se över hela transportproblemet och titta på energieffektivisering och sättet som vi förflyttar oss, säger Isabella Lövin.

Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige, berättade om IKEAs vision och varför företaget ställt sig bakom Naturskyddsföreningens fossilförbud.

– Vi ska bli klimatpositiva, vi ska minska klimatutsläppen mer än vad vi själva släpper ut i hela vår värdekedja samtidigt som vi växer.

Björn Wiman, klimatskribent och kulturchef Dagens Nyheter:

– Det är precis som Johan Rockström säger, det här är världens största nyhet. Den enda pågående nyheten som har potential att både förändra och förstöra hela vår civilisation. Om vi går över två grader, då pratar vi om en möjlig kollaps på hela vårt sätt att leva och allt vi värdesätter. Det är fakta.

Björn Wiman pekade sedan på att media och offentliga institutioner länge hanterat frågan som om den vore ett sektoriellt särintresse. Hans bedömning var att det nu efter klimatstrejkerna är en tystnadskultur som äntligen bryts. Det är en enorm skillnad i det gensvar som media får från läsare nu.

Övrig medverkande i panelen var Philip Ripman, senior fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker SPP Global Solutions, som också såg möjligheter att påverka finansmarknaden mer och berättade om de strategier som redan idag används. Men det återstår ett stort arbete.

Miljömagasinet bad moderator Beatrice Rindevall att sammanfatta dagens debatt.

– Det är nytt att prata om förbud, men alla i panelen var övertygade om att det är ett styrmedel som kan fungera. Många går och väntar på tydliga och kraftfulla styrmedel i klimatfrågan, och fossilförbud ligger i linje med vad som behövs.

– En av de tydligaste signalerna från dagens talare var att vi inte längre kan låtsas som att Sverige inte spelar någon roll. Om alla tänker på det sättet så kommer vi inte ha ett klimat att leva i överhuvudtaget.

–Klimatfrågan är allas vårt ansvar och vi behöver få med hela riksdagen. Jag tyckte att det var bra att Isabella Lövin vände sig utåt och sade att alla har ett ansvar oavsett vilket parti vi röstar på. Det viktiga är att se till att påverka alla partier för att nå en bra klimat- och miljöpolitik.

– Våra klimatavtryck går inte ner. Johan Rockström säger att Sverige borde vara fossilfria 2030, men vi är långt ifrån. Vi har generellt sett minskat våra inhemska utsläpp med en procent sedan 1990 och nu pratar vi om att komma ner till noll på elva år. Det är en utveckling som är enorm och det är bara att börja köra nu. Det som ligger på bordet idag räcker inte. Det är jättetydligt, säger Beatrice Rindevall.

Trots den täta stämningen i salen när Johan Rockström återgav den allra senaste alarmerande forskningen var han tydlig med att Sverige kan bli det första land som är helt fossilfritt redan 2030.

Panelen var väl sammansatt och kunde ge oss sina olika perspektiv och problematisera frågan om fossilförbud, och trots en del nyanser så är alla överens om att ingen åtgärd får lämnas oprövad.

Marica Lindblad

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com