Djur påverkar markens kollagring

Djur påverkar markens kollagring

Vilda djur är en faktor som ofta inte tas med i analyser av kolcykler. Man har antagit att de inte har någon större effekt jämfört med växters stora förmåga att lagra kol – men djuren har en stor effekt, enligt en studie som publicerats i Science.

– Några av oss har under lång tid sagt att det inte bara är antalet djur, utan vad djuren GÖR som är viktigt, säger Oswald J. Schmitz, som ledde forskningen. – Vi är nu äntligen i ett skede där det finns rätt starka bevis för att stödja dessa teorier.

I vissa fall kan ett område gå från en källa till kolutsläpp när det inte finns djur där, till en kolsänka när djuren är närvarande. I tropiska skogar kan effekten bli så stor som en 400-procentig ökning av kollagringen till följd av fröspridning och bättre växtlighet. Men i vissa områden kan kolupptaget minska med upp till 70 procent när växtätare betar, till exempel i Arktis.

– Om vi vill förstå hur vår påverkan av och/eller vår hantering av djurpopulationer påverkar koldioxiden genom hela ekosystemet behöver vi verktyg som gör det möjligt för oss att sammankoppla djurens aktiviteter med den slutliga konsekvensen för kolcykeln, säger Chris Wilmers, medförfattare till rapporten.

Jonatan Lundbäck