Organisera proaktiva klasser

Organisera proaktiva klasser!

Claes Möre

Tumba

Gymnasisten Isabelle Axelsson hävdar i Miljömagasinet 3/2019 att ”Skolan är … sällan .. hjälpsamma [med att] stödja sina barn att ta ansvar för framtiden”. Enligt Isabell visar man bäst sitt ansvar för framtiden genom att gå ut och demonstrera som 16-åriga Greta Thunberg. Men hon vet också att många ungdomar trycker på knappen ”intresserad” när någon på Facebook tillkännager en demonstration för miljön, ”mycket väl medvetna [om] att de inte kommer att vara med …”

Men för att få någon nytta av Skolan måste man förstå vad Skolan är för något. Eller bättre, vad den kan bli. För att gymnasister ska få veta något om Skolans ”natur” vill jag rekommendera ett pedagogiskt gruppexperiment som måste drivas av eleverna själva. Det måste drivas under stor sekretess gentemot skolan och personer som kan skvallra för skolan.

Projektet går ut på att en grupp klasskamrater läser igenom en eller flera ämnesstudieplaner långt innan de ska genomföras och därefter kommer överens om vad som är de viktigaste och mest intressanta momenten i dessa planer. För att kunna ta mer ansvar för sin egen och andras framtid är det viktigt att öka sin kunnighet.

När den första kärngruppen börjar bli överens om vilka kunskaper man bör satsa på är det dags att försöka vidga denna proaktiva studiegrupp till så många klasskamrater som möjligt. Men elever som inte är intresserade av något över huvud taget samt sådana som inte kan behålla en hemlighet får man lämna utanför experimentet eftersom de riskerar att förstöra det.

Sedan tar man diskret reda på vilka läromedel och delar av dessa som lärarna tänker bygga sin undervisning på. Därefter läser alla noga igenom det viktigaste av detta material. Sedan diskuterar man vad man fick ut av läsningen. Här kan man sätta punkt eller bestämma vilka viktiga fakta och mekanismer som inte behandlas i läromedlen. Då kan man leta efter böcker, hemsidor, filmer med mera som kompletterar dessa läromedel.

Nu kommer det intressanta: Läraren genomför det eller de studiemoment som eleverna redan läst in i hemlighet. Hur mycket kommer att sammanfalla mellan den lärarledda och den elevledda undervisningen? Vad kommer som positiva eller negativa överraskningar för eleverna under de lärarledda lektionerna och varför?

Jag är ganska övertygad om att ni kommer att få en ny syn på vad Skolan presterar som institution efter detta experiment och hur den kan utveckla era kunskaper, färdigheter och ansvarskänsla inför en mycket osäker framtid. Kanske inser ni också att det bara är ni själva som kan ta det inre ansvaret för era studier och därmed förstå vad som händer och kommer att hända. Att jag här skriver Skolan med stort S beror på att jag syftar på skolan som institution, i bredaste mening.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com