Centern bekänner färg (grå)

Centern bekänner färg (grå)

För dem som hade illusioner om Centerpartiet som ett grönt borgerligt parti torde den senaste utvecklingen vara en rejäl ögonöppnare. Centern har på kort tid avvisat två möjligheter att flytta fram eller stödja progressiv klimatpolitik. Eller faktiskt ännu värre – har sett till att Sveriges klimat- och miljöpolitik tar stora steg bakåt.

Det första var att avbryta förhandlingarna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna om samarbete. På gång i den förhandlingen var ytterligare miljarder i grön skatteväxling och satsningar på klimat och miljö.

Centern har gjort en stor sak under lång tid av att SD inte ska få politiskt inflytande, men nu är partiet redan i gång med just det. Liberalerna upplevde att det inte fanns någon poäng att gå vidare i de förhandlingarna, eftersom det inte skulle funnits majoritet i riksdagen för en S-ledd regering som Centern skulle rösta emot.

Det andra sveket mot klimatet och miljön var beslutet att släppa igenom den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stod bakom.

Att C och L valde att låta den gå igenom kan inte misstolkas. Skattesänkningar för höginkomsttagare och att vårda sina profiler som borgerliga partier har företräde framför det viktigaste av allt – att Sverige ska ta nödvändiga steg i klimatfrågan.

Budgeten som M, KD och SD står bakom, och som släpptes fram av C och L, är en förfärande läsning. Klimatpolitiken backas och miljöpolitiken slaktas. Skatter som ska driva på omställningen dras ner rejält, samtidigt som över två miljarder i klimat- och miljöpolitik tas bort. Några exempel:

• Stödet till utbyggnad av solceller minskas.

• Stödet till klimatinvesteringar i kommunerna tas bort.

• Naturvårdsverkets resurser för att driva på och samordna det nationella klimat- och miljöarbetet sänks kraftigt.

• Undantag i koldioxidskatt införs inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruket.

• Skyddet av värdefull natur, som är centralt för att kunna uppnå flera av miljökvalitetsmålen, halveras.

• Flygskatten tas bort, vilket gör att utsläppen från flyget åter blir helt gratis.

• Den årliga höjningen av bensin- och dieselskatten tas bort.

Centern har inte på årtionden varit ett framträdande parti i miljö- och klimatfrågor, men har lyckats med att skapa en bild av sig som det ”borgerliga miljöpartiet” som kommer att leverera. Partiet har en begåvad partiledare som är en duktig kommunikatör men som varje gång det har kommit till kritan valt att prioritera helt andra saker än miljö- och klimatpolitik. Sänkta skatter för höginkomsttagare och ändringar i arbetsrätten ses som mycket viktigare.

Det som hänt de senaste veckorna borde få alla miljövänner att inse att Centern inte är mycket att hoppas på när det gäller århundradets framtidsfråga – den globala uppvärmningen.

Stefan B Nilsson, chefredaktör
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com